Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12.Smrt v Benátkách

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12) Smrt v Benátkách – Thomas Mann Thomas Mann (1875 – 1955) – prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1929). Pocházel z Lubecku, žil v Mnichově, po nástupu Hitlera k moci byly jeho knihy veřejně páleny. Emigroval do Švýcarska, ČSR a poté do USA. Vstoupil do literatury novelami. SMRT V BENÁTKÁCH Tato novela vznikla roku 1913 a stala se jednou z nejoblíbenějších kratších próz od tohoto německého autora navzdory jeho rozhodnutí, že dílo není vhodné pro knižní vydání. Hlavním námětem novely je, stejně jako u zbytku autorových prací, vztah umělce k životu. Druh, žánrDruh – epika - založena na dějovosti, vyprávění příběhu Žánr –novela – příběh s podobnými vlastnostmi jako povídka, ale s více postavami, zpravidla končí pointou /povídka – příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichž charakter se nevyvíjí, bývá zakončená pointou Celková charakteristika Novela tematizuje některé ze základních otázek Mannovy tvorby, jako je polarita života a umění, rozumu a citu, blízkost krásy a smrti. Umělecká problematika je zde zpřítomňována prostřednictvím hlavního hrdiny, slavného a úspěšného spisovatele. Stručný obsah Hlavním hrdinou je úspěšný postarší spisovatel Gustav von Aschenbach, který vede osamělý život - žena mu záhy zemřela a jediná dcera se vdala a s otcem se moc často nestýká. Aschenbach je doslova otrokem svého nadání, cítí se povinen svůj talent zužitkovat a tak bez ustání pracuje, aniž by poznal, co je skutečný život. Nakonec se ale přece jen rozhodne, že by mu kratší prázdniny pomohly, a poté, co vystřídá několik turistických středisek, odcestuje do Benátek, které pro něj mají mystickývýznam. V hotelu ho velmi zaujme polská šlechtická rodina a především jejich syn Tadzio, ve kterém Aschenbach nachází opravdový ideál krásy. V Benátkách nicméně vládne špatné počasí, které neprospívá spisovatelovuzdraví, a tak se Aschenbach rozhodne odjet. Svého rozhodnutí ale záhy lituje a odjezd mu naštěstí překazí nepříjemnost se zavazadly. Aschenbach se proto rozhodne zůstat a pomalu zjišťuje, že místo nechce anemůže opustit právě kvůli krásnému polskému chlapci. V následujících dnech se Tadzio stává sluncem Aschenbachova žití, ten ho všude pronásleduje pohledem a obdivuje se jeho dokonalé kráse. S chlapcem ale nemluví, nemá dost odvahy ho oslovit. Tadzio mu jeho pohledy opětuje, avšak to, co se u Aschenbacha dá nazývat jistým druhemlásky, je u chlapce pouhá dětská zvědavost a radost ze zájmu někoho cizího o jeho osobu. Tadzio je pro Aschenbacha velkou inspirací, pod vlivem chlapce vytvoří spisovatel výbornou stať, o které se mluví jako o jeho nejlepší práci. Ve stejnou dobu vypukne v Benátkách epidemie indické cholery, kterou zpočátku úřady zatajují, aby nepřišly o turisty, ale která se nakonec projeví ve své plné síle a hrůze. Aschenbach se pravdu o epidemii dozví velmi brzy, není ale schopen z Benátek odjet, protože se nedokáže odpoutat od Tadzia. Nakonec ovšem odjíždí i polská rodina a zničený Aschenbach umírá pod vlivem choroby i chatrného psychického zdraví, když naposledy pozoruje Tadzia, jak si hraje s dětmi na pláži. Charakteristika hlavních postav Gustav von Aschenbach – osamělý, vnitřně nespokojený člověk, starší spisovatel, samotář Tadzio– mladý polský chlapec, Gustav ho bere jako Boha Prostředí, doba Prostředí– Benátky Doba– 1913 Jazyk, příklad Jazyk – velmi bohatý a rozmanitý, dlouhá rozsáhlá souvětí, příběh je vyprávěn vypravěčem v 3. os. j. č., jehož prostřednictvím nahlížíme do Aschenbachova nitra: jeho dojmů, citů a úvah. Tam, kde se setkáváme s nepřerušovaným proudem Aschenbachových reflexí, přetavených do objektivizující er-formy, přepíná styl novely do esejistické či, přesněji, do esejizující polohy. Objevuje se minimum dialogů, hlavní důraz je kladen na introspektivní analýzu jevů. Dominuje stylová rovina objektivního vypravěče. Kromě složité struktury je ale jazyk srozumitelný a stejně jako novela velmi zajímavý. Příklad -Ten, kdo tento úsměv přijal, odkvapil s ním jako s nějakým osudným darem. Byl tak hluboce otřesen, že musel prchnout ze světla terasy a zahrady předhotelem a spěšnými kroky zamířit do zadního parku, do tmy. Z úst mu unikla podivně rozhořčená a něžná výstraha: "Takhle se nesmíš usmívat! Slyšíš, takhle se na nikoho nesmíme usmívat!" Klesl na lavičku a všecek bez sebe vdechoval vůni nočníchrostlin. Opřel se o opěradlo lavičky, svěsil paže, a přemožen a obléván hrůzou, zašeptal tradiční formuli touhy - formuli v tomto případě nemožnou, absurdní, zavrženíhodnou, směšnou, a přesto i v tomto případě ještě posvátnou, úctyhodnou: "Miluji tě!" S údivem zpozoroval Aschenbach, že hoch je dokonale krásný. Jeho tvář, bledá a půvabně uzavřená, lemovaná kadeřemi medové barvy, s rovným nosem, líbeznými ústy, s výrazem spanilé a božské vážnosti, připomínala řecké sochy z nejušlechtilejší doby a měla při nejčistší dokonalosti tvaru přece tak neopakovatelně osobní půvab. Až se Aschenbachovi při pohledu, na něho zdálo, že ještě nikdy ani v přírodě, ani ve výtvarném umění nespatřil nic tak zdařilého. Myšlenka díla Spisovatel byl velmi úspěšný, ale žil svým duchovním životem a zapomněl, co to je opravdový život. Opravdovému životu se ale nedokázal ubránit, podlehl hlubokému citu, což mu způsobilo smrt. Hlavní motiv Hlavním motivem je rozpor Aschenbachova skutečného života se snovým světem, který si vytvořil ve svých knihách. Ač by se na první pohled mohlo zdát, že spisovatel má vše, co je zapotřebí ke spokojenému životu - slávu, uznání, kariéru, peníze, kreativnípráci - přece jen dosáhl rovnováhy pouze ve svých knihách, nikoliv ve svém soukromémživotě. Osamělý a stárnoucí muž nemá kromě práce nic, na čem by lpěl, a proto se tak lehce a neodvratně připoutal k polskému chlapci, ke kterému připodobňuje mýtické postavy jako Hyacinta, Erose nebo Narcise. Další díla Buddenbrookovi – dvoudílná románová kronika (sága) s autobiografickými prvky, děj málo rozvinutý, jde spíše o studii jednotlivých členů rodiny a sledování rostoucího úpadku Mario a kouzelník – novela , z

Témata, do kterých materiál patří