Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice Karel Jaromír Erben Karel Jaromír Erben (1811–1870)- básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla), vydavatelstaročeských literárních památek, překladatel, novinář - narodil se 7. 11. 1811 v Miletíně do řemeslnické a písmácké rodiny(Ševci a sadaři Janu Erbenovi a jeho ženě Anně se narodila dvojčata Karel a Jan. Jan však později bohužel zemřel a ani jeho bratr Karel na tom nebyl zdravotně dobře, často churavěl a trpěl vadou výslovnosti, koktal.)- studoval práva a filozofii, seznámil se s Fr. Palackým, s nímž pak spolupracoval Další díla: Prostonárodní písně a říkadla (1864)Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních (1865)nedokončený soubor pohádek vydal V. Tille − pohádky Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda,Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pták Ohnivák a Liška Ryška. Literární druh: Poezie Literární žánr: Balada Literární směr: 19. století, třetí a čtvrtá etapa NO (1830−1848 a v 50. letech) i po NO Postavy: Král – bohatý, sebevědomý, chtivý, rozhodnutý, smlouvavýBabice – chudá, udivenásestra Dorničky − zlomyslná, chtivá, nenávistnáDornička – krásná, hodná, pracovitá, milujícíDědeček – rozumný, hodný, přátelský, umí udělat správná rozhodnutíchlapec – smlouvající, rozumný, poslušný Stručný obsahy balad: Kytice: Mrtvá matka ztělesňuje matku vlast. Její děti na ni nikdy nezapomenou a zůstanou jí věrné. Děti hledaly svou matku a nalezly prostý kvítek, který nazvaly mateřídouškou. Vůně kvítku jim připomínala jejich nejdražší matku. Jako každý miluje svou matku, tak by měl milovat svou vlast. Proto se kvítek v druhé části básně stává symbolem vlasti. Poklad: Matka jde se svým synkem na Velký pátek do kostela, ale když běží podle skály, uvidíu kostela veliký kámen, který byl otevřený, proto žena viděla jasno. Čím víc je uvnitř skály, tím víc se šíří záře. Poté uvidí samé zlato, stříbro, rubínový strop, mramorové dveře. Rozhodne se, že položísynka na zem, bere si co nejvíc zlata a odchází. Synek na ni křičí, ale ona odchází a říká, že hned bude zas nazpět, ještě 2 x přiběhne a odběhne, až nakonec je ve skále jen kamení a synek nikde. Celý rok čeká matka u skály a po roce na Velký pátek slyší synka, jak křičí. Vezme ho do náručí a utíká s ním domů, po zlatě se ani neohlédne. Svatební košile:Dívka čeká na svého milého, který je na vojně. Každý den se za něho modlí, až jednoho dne ji Panna Marie splní její přání. Její milý zaklepe na okno její světničky, ona utíká za níma běží spolu na jeho panství. Po cestě se jí milý vyptává, co si vzala s sebou, a dívenka danou věc (náboženské předměty) musí zahodit, aby byli rychlejší. Když se blíží k cíli, vidí dívenka kostel, což je milého hrad, a hřbitov, což je jeho sad. Dívenka chce domů, ale on ji zavře do komory, kde je mrtvý muž. Její milý ho budí a chce, aby ji zabil, ale ona se modlí k Marii a ta jí vždy pomůže. Pak slyší kohouty a mrtvý muž už se nepohnul, venku bylo ticho. Dívenka udělala dobře, že věřila v Boha. Polednice: Matka v poledne vaří oběd pro svého muže, ale její synek neustále pláče, ani hračky ho neumlčí. Matka je zoufalá a přivolá na něho polednici. Polednice vchází do dveří a matka svého synkatiskne k sobě takovou silou, že ho udusí. Když přijde manžel z práce na oběd, vidí mrtvého synaa manželku v mdlobách. Zlatý kolovrat: Král jede lesem a zabloudí, zaklepe na chalupu a žádá trochu vody, otevře mu Dornička. Chce si ji vzít a udělat ji královnou. To se ale nelíbí její nevlastní matce, proto se svou vlastní dcerou vymyslí past. Jdou lesem s Dorničkou a uříznou jí obě nohy a ruce a vypíchnou jí oči. Dívenky nevlastní sestra se vdá za krále, protože si byly podobné a král nepoznal, že si nebere Doru. Jednoho dne vykoukla nevlastní sestra z okna a viděla chlapce s kolovrátkem, prodal by ho za dvě nohy. Další den chlapec nabízel přesličku za dvě ruce a poslední den zlatý kužel za oči. Nevlastní sestra si všechny části kolovratu koupila. Když král přijede z vojny, chce, aby mu milá zahrála na kolovrat, a ten vyzradílest, kterou vymyslely nevlastní sestra a její matka. Král si tedy přijel pro Dorničku, kterou dědeček vzkřísil živou vodou. Dornička se stala královnou a její macecha a sestra byly potrestány za to, co jí způsobily. Štědrý den: Na Štědrý den chtějí dvě dívky znát svou budoucnost. Hana si přála svatbu a vyplnilo se jíto, do roka se vdala. Marie viděla smrt a opravdu do roka zemřela.Holoubek: Žena, která otrávila svého manžela, si bere za muže jiného. Když jde svatební průvod okolo hřbitova, usedá na hrob jejího prvního manžela holoubek a vrkáním jí připomíná vinu. Žena nakonecspáchá se Záhořovo lože: Záhoř je vrah, který zabíjí pocestné. Jednou potkal poutníka, který mu řekl, že jde do pekla pro úpis se svou duší. Záhoř ho nechá jít pod podmínkou, že až se bude z pekla vracet, poví mu,jak to v pekle vypadá. Při cestě zpátky poutník Záhořovi líčí, jaké je peklo, že tam mají již pro něho přichystáno mučící lože − „Záhořovo lože“. Záhoř se lekne a od té doby se začne modlit a činit pokání. Nakonec je mu udělena milost a dostane se do nebe. Vodník: Matička prosí dceru, ať nechodí k jezeru, že měla zlý sen. Dcera ji neposlechne a jde prát šátečky k jezeru. Namočila první šátek a lávka u jezera se s ní prolomila. Stala se ženou Vodníka,porodila mu syna. Dívka prosí svého muže, ať ji pustí na jeden den za matičkou, ale on odmítá. Jednou ji pustí pod podmínkou, že bude doma, než odezní 12. hodina. Dívka jde k matce, ale když odbíjí 12. hodina, matka nechce dceru pustit. Ona ji prosí, že musí dát manželovi najíst, že se má postarat o synka. Vodník přijde klepat na dveře, a když matka nepustí dceru zpátky do jezera, vodníkzabije jejich synka. Vrba: Muž už dva roky žije ve šťastném manželství se svou ženou. Jenže jeho paní, ve dne zdraváa svěží, leží v noci jako mrtvé tělo bez ducha. Přes ženiny námitky se muž poradí s bábou kořenářkou. Ta mu prozradí, že duše jeho ženy se vtěluje vždycky za noci do vrby nad potokem. Rozezlený muž vrbu podetne a v tomtéž okamžiku padne j

Témata, do kterých materiál patří