Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ DějKniha začíná promluvou hlavní postavy. Zde vypráví o svém dětství a o tom, jak se musel vzdát skvělé malířské kariéry a to jen kvůli dospělým. Také vypráví o tom, jak je to vlastně s těmi dospělými hrozně složité. Později se hlavní postava stává letcem a dělí se s námi o příběh, který vypravuje o ztroskotání uprostřed pouště, kdy narazil na zajímavou osobu, a sice malého prince. Malý princ po něm žádá, aby nakreslil beránka. Už v tu chvíli mu dochází,že se nesetkal jen tak s někým. Letec mu tedy beránka nakreslí, ale vymlouvá se na svou ukončenou malířskou kariéru již v šesti letech. Princ začíná pomalu ale jistě mluvit o své malé planetce, ze které přišel B612. Tady měl tři sopky. Utekl z této planety protože zapochyboval o lásce své květiny (růže), kterou miloval. Malý princ sděluje letci své dojmy z jiných planet, které navštívil protože chtěl získat ponaučení a najít si práci. Každý obyvatel jedné planety představuje určitou vlastnost. Rozkazovačný král, který chtěl všemu vládnout. Domýšlivec, jenž chce být stále obdivován. Pijan, který pije, aby zapomněl , že se stydí za to, že pije. Byznysman, co stále počítá hvězdy. Zeměpisec, co si myslel, že mu malý princ poradí jako badatel. Poslední je tedy planeta Země, kde potkává letce a lišku, kterou si ochočí. Osmý den dochází letci voda a tak se společně s malým princem vydávají hledat studnu. Studnu se jim podaří najít a letec opravuje svoje letadlo. Malý princ uteče z dohledu letce a setkává se žlutým hadem. Žlutý had na konci díla malého prince uštkne a tím ho „vrátí na jeho planetu“. Téma Příběh popisuje putování malého prince, jeho strastiplnou cestu a zkušenosti, které získává potkáváním nových lidí. MotivyLáska, přátelství, přístup k životu, odpovědnost, vztahy, upřímnost, opravdovost, lidskost, tajemství čistého srdce a dobra, nechápavost dospělých k dětem (střet dětského světa se světem dospělých). ČasoprostorPříběh není časově určen, na začátku je pouze zmínka „Tu se mi jednou před šesti lety v poušti na Sahaře porouchal motor.“, tedy dílo odehrává se během několika přesněji neurčených dní. Celek je situován na planetu Zemi, konkrétně na saharskou poušť, zahradu ale také na dalších 6 planet a na planetu malého prince (B612). Kompozice dílaNa začátku a na konci je dílo psáno chronologicky – děj plyne za sebou, jednotlivé události jsou uváděny od nejstarších po nejmladší. Později se dějové linie prolínají, je tomu tak kvůli retrospektivě, která se zde vyskytuje (když malý princ vzpomíná a vypráví). Příběh se skládá z krátkých sedmadvaceti kapitol. Zaměření spíše na promluvy postav a děj než na popis okolí. Literární druhEpika, kniha má poutavý děj, který je rozvíjen postavami. Literární formou je próza, která vyjadřuje každý text nepsaný verši. Literární žánrRomán,pohádkový alegorický příběh s filozofickými prvky. Dílo obsahuje základní pohádkový děj, ale nutí člověka přemýšlet. VypravěčZpočátku ich-forma, později převážně er-forma, hlavní hrdina vypráví svůj příběh. Vypravěč je vševědoucí (autorský). Postavy Malý princ –malé postavy, blonďatý, neodpovídá na otázky, ale trvá na těch svých, bydlí na planetě velikosti domu, kde tráví čas vytrháváním baobabů, aby nezarostly jeho planetu, vnímavý, citlivý, jemný, čistá duše, ztělesnění lásky, upřímnosti, lidskosti, nezáludnosti, opravdovosti, má rád západy slunce. Je zklamán lidskými charaktery. Princova květina – namyšlená růže. Liška –prozradila princovi „tajemství“, moudrá, kamarádská, nechala se od prince „ochočit“, chtěla se tím stát pouze jeho. Letec, pilot –je vypravěčem příběhu, ztroskotá uprostřed saharské poušti, kde se setkává s malým princem. Žlutý had –jeho uštknutí navrací malého prince zpět na svoji planetu. Král – panovačný, vládne hvězdám, chce, aby ho všichni poslouchali, když se malý princ rozhodne odejít, jmenuje ho král svým vyslancem. Domýšlivec – slyší jen samou chválu na svou osobu, ale je na své planetě sám, neslyší nic, co není projevem obdivu. Pijan – osamělý, stydí se za to, že pije, ale vlastně neví ani proč. Byznysmen – stále zaměstnán, perfekcionista, na nic nemá čas, myslí si,že jsou hvězdy jen jeho. Zeměpisec – tvoří nové mapy, myslel si,že malý princ bude jeho badatelem. Lampář – žije na planetce, kde se den a noc střídají jednou za minutu, má nařízeno rozsvěcovat lampu v noci a zhasínat ji ráno,pracovitý, ale smutný, věrný příkazu. Vyprávěcí způsoby V díle se nejčastěji vyskytuje vyprávěcí (narativní), místy popisný a úvahový vyprávěcí způsob. Typy promluv V textu se objevuje přímá řeč – vyjadřuje promluvu postavy, je oddělena uvozovkami, pásmo vypravěče – promluva, kterou pronáší vypravěč ich-formou, dialogy postav, monolog vypravěče, vnitřní monology (když malý princ uvažuje o své květině). Jazykové prostředky Použité jazykové prostředky jsou spisovný jazyk, zhuštěné věty, sice jednoduché,ale mají hloubku; často ukrývají životní moudrost. Vyskytují se zde termíny např.(asteroid, baobab). Tropy a figury V díle se vyskytují knižní výrazy (zarděl se, býlí, mravokárce), metafora (stará opuštěná skořápka – princovo mrtvé tělo), přirovnání (klesl pomalu jako padá strom), častá personifikace. Kontext autora a literárněhistorický kontext - Autor poukazuje na to,že setkání s malým princem je vlastně setkáním s tou lepší částí našeho já, s dobrem, které je v každém z nás. Láska a přátelství jsou nejdůležitější na světě a mohou nás zbavit osamělosti. Protest proti násilí a válce. Myšlenka na to, jak jsou lidé vlastně hloupí, když chtějí ovládat přírodu, svět, lidi, touží si vše přivlastnit a vládnout tomu. Zesměšňuje vlastnosti jako egocentrismus a materialismus, závodění s časem. - Nejznámější literární dílo tohoto francouzského spisovatele. - Dílo několikrát filmově zpracováno, spíše jako pohádka pro děti. - Ostatní díla autora mají také souvislost s letectvím (Kurýr na jih, Noční let, Citadela - nedokončeno), protože spisovatel byl povoláním letec, dílo je tedy biografické. - Exupéry žil v letech 1900 – 1944, řadí

Témata, do kterých materiál patří