Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Farma zvířat

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

FARMA ZVÍŘAT BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Autor: George Orwell je pseudonymem pro autora Erica Artura Blaira. Narodil se roku 1903 v Indii a zemřel roku 1950. Byl to britský spisovatel, novinář a esejista. Vystudoval soukromou školu Eton Colllege. Po roce 1936 se zapojil jako dobrovolník do Španělské občanské války. Do druhé světové války se nezapojil kvůli vleklé tuberkulóze, ale pracoval pro BBC. Byl továšnivý socialista a odpůrce fašismuale nikdy nebyla členem žádné politické strany. Mezi jeho díla patří román 1984, Barmské dny, Hold Katalánsku nebo Farářova dcera. 1. vydání, rok vzniku díla: 1945, 1944 Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 1991, Praha, Práce Překladatel:Gabriel Gössel Postavy: Major, Kuliš, Napoleon, Pištík, psi, Boxer, Lupina, ovce, Benjamin, Mojžíš, lidé pan Jones je původní majitel Panské farmy Je zlý, líný a bezohledný. Nestará se o jeho zvířata dobře, a tak zvířata trpí hlady. Rád pil alkohol, a proto často zapomínal na péči o farmu, ze které byl vyhnán. CHARAKTERISTIKA DÍLA Tento alegorický satirizující román vypráví o farmě, kde zvířata uspořádají revoluci, vyženou majitele a nastaví si svůj režim. Revoluci vyvolá prase Major, které za pár dní umře. Poté se ujmou vedení prasata, která sepíšou přikázání. V přikázání se hlavně zakazuje chovat se jako člověk, což si prasata ke konci přizpůsobí. Prasata si upevňují čím dál tím větší moc, až nakonec příběh končí hostinou, kde prasata pojídají s lidmi a těžko se rozezná, kdo je člověk a prase. Literární druh této knihy je epika. Tento antiutopický román se snaží formou bajky vylíčit politické vztahy a děje mezi lidmi. Hlavním tématem je nefunkčnost totalitního systému a motivy jsou sociální a politické. Kompozice je chronologická a kniha je napsána v er formě. Prostředím je farma v Anglii, v blíže neurčeném čase. Kniha je alegorií na socialismus. Autor se snaží varovat před praktikami totalitních společností a snaží se ukázat reálný obraz společnosti. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Román nemohl vyjít zpočátku vyjít, protože byl na seznamu zakázaných literátů. Autor poukazuje na komunistický stát a každé zvíře představuje určitou roli. Prasata představovala socialistickou vládu.Prase Major před smrtí vyburcuje ostatní k revoluci, představuje Lenina.Prase Napoleon, který je samopasovaným vůdcem ostatních zvířat, představuje Stalina.Prase Kuliš je konkurent Napoleona, představuje Trockého.Psi představují tajnou policii. Osel Benjamin znázorňuje pasivního intelektuála.Krkavec znázorňuje věřícího, který nemá ve společnosti důležité místo, ale nejde se ho zbavit.Lidé představují kapitalisty a vykořisťovatele. Autor se vyhýbá vysvětlujícím komentářům, ale vzhledem k době napsání díla je zjevné podobenství se stalinismem Sovětského svazu. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem si úryvek z části, kdy Kuliš navrhuje svůj větrný mlýn, s čímž nesouhlasí Napoleon, který na něj pošle vycvičené psy. Myslím, že v tomto úryvku je vidět spád této knihy a použité jazykově prostředky. ,, Jakmile domluvil, nebylo již pochyb o tom, jak budou zvířata volit. Ale v tom okamžiku se postavil Napoleon, podivně se na Kuliše podíval a z hrdla mu vyšlo pištivé zakvičení, jaké od něj ještě nikdo předtím neslyšel. Zvenčí se okamžitě ozvalo hrozně štěkání a do stodoly se vřítilo devět obrovských psů s obojky pobitými ocelovými trny. Vrhli se rovnou na Kuliše který taktak stačil včas vyskočit a vyhnout se jejich chňapajícím čelistem.“ Z úryvku můžeme vidět použité přímé řeči a dialogy, složitá souvětí a detailní barvité popisy, které jsou vidět v celé knize. Autor často používá přívlastky a příslovečná určení. Kniha je napsána spisovnou češtinou, text je napsán jednoduše a téměř se zde nevyskytují básnické prostředky. HODNOCENÍ Kniha mne velice zaujala. Je to velice originální zpracování knihy, která upozorňuje na politickou situaci. Myslím si, že kniha může být zajímavá i pro člověka, který nezná historický kontext, protože v tom vidí jiné věci. Líbil se mi použitý jazyk i styl autora, který prolínal až pohádkové motivy zvířátek a farmy s drsnými důsledky totalitních režimů. Myslím, že i budoucím generacím můžu sloužit jako memento. ZDROJE http://www.spisovatele.cz/george-orwell http://www.rozbor-dila.cz/farma-zvirat-rozbor-dila-k-maturite-9/ Obsahy a rozbory děl k literatuře- přehled SŠ učiva, Petra Velanová, 2006

Témata, do kterých materiál patří