Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Klasicismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KLASICISMUS vznik: polovina 17. stol. ve Franciireakce na barokodůraz na střídmost, rozum, pravdu, rozvahu, vyrovnanostznaky: jednotné principy, pevný řád a rozumová kázeň (cit je podřízen povinnosti a rozumu)krása se nalézá v pravdě a v obrazu přírodyvzor: antické uměnínejvýrazněji se uplatnil v dramatuautoři dodržovali jednotu místa, času a děje (celý příběh se musel odehrávat na jednom místě, musel být dějově jednotný, bez vedlejších motivů, a musel se odehrát ve čtyřiadvaceti hodinách)vyžadoval harmonickou souměrnost, logickou jasnost, jednoduchost obsahu, přesnost jazykového vyjádření a dodržování stylu podle zvoleného žánrupříznačné bylo rozlišování žánrů vysokých a nízkýchvysoké žánry: óda, epos a tragédie – pojednávaly o životě vysokých vrstev, děj často čerpaly z antikynízké žánry: komedie, fraška, bajka a satira – stavěly do centra dění postavy neurozené z řad měšťanstva (náměty ze soukromého života) Nicolas Boileau-Despréaux 1636–1711francouzský básník a kritiknejvýznamnější představitel francouzského klasicismuUmění básnické 1674 přesná pravidla klasicistního umění ve verších Pierre Corneille 1606–1684francouzský dramatik, básník a lyrikpovažován za tvůrce moderní tragédiejeho hrdinové jsou silné a svobodné bytosti stojí nad událostmi a nenechají se ovládatkonflikt v jeho tragédiích vyplývá ze střetnutí osobních citů s nadosobními povinnostmiCid 1637 tragédie Ve Španělsku věrně slouží králi Don Roderigo. Po návratu z války se pro lid stal hrdinou, proto si ho za manžela zvolila Dona Ximena, dcera Dona Gomeze. Mladý pár se již může připravovat na svatbu, protože má požehnání i Infantky, která je tajně do Roderiga zamilovaná, ale je si vědoma toho, že pro ni není společensky na její úrovni, a proto se ho vzdává ve prospěch Ximeny. Mezi otci snoubenců - Donem Diegem a Donem Gomezem - dojde k malicherné roztržce, když král Ferdinand I. si za učitele svého syna zvolil Dona Diega a nikoliv Dona Gomeze. Don Gomez je slavný starý válečník, ale Don Diego jej převyšuje morálními kvalitami, proto král zvolil jeho. To ale Dona Gomeze poníží a dojde k roztržce, při které vyzve Dona Diega, udeří ho do tváře a tím mu dá najevo, že je starý a nehodný souboje. Don Diego vyzve svého syna Dona Roderiga, aby ho v souboji pomstil. Don Roderigo se nechce bít, ví, že nemůže soubojem nic získat, buď bude poražen a zemře nebo vyhraje, zabije otce Ximeny a bude po svatbě. Nezbývá mu však nic jiného než do souboje jít za čest svého otce. Souboj má velmi jednostranný průběh - Don Roderogi Dona Gomeze zabije. Ximena žádá na králi hlavu svého snoubence, protože jako dědička rodu musí chránit čest zemřelého otce. Nikoho nezajímá, že její otec nesmyslný souboj vyprovokoval. Don Diego chce pochopitelně syna zachránit a společně s králem vymyslí, že Don Roderigo je vyslán do bitvy s Maury, kde se proslaví a vrátí se zpět jako vítěz. Ale i tak chce Ximena jeho hlavu, a když král nechce její přání na pomstu vyslyšet, nabídne svou ruku tomu, který bude s Donem Roderigem bojovat. K tomu se přihlásí Don Sancho, který má zájem získat Ximenu za manželku. Ximena se pevně drží rodových tradic a chce vidět Done Roderiga mrtvého, na druhé straně ho ale miluje. Král společně s Donem Roderigem vymyslí plán, který nakonec najde cestu z této zapeklité situace. Král oznámí Ximeně, že Don Roderigo byl v souboji Donem Sanchezem zabit, ona se rozpláče, vyzná se k lásce k Roderigovi, odmítne Dona Sancha a král jí řekne pravdu, že k souboji vůbec nedošlo. Než se Ximena rozmyslí, král mladý pár Ximenu a Dona Roderiga oddá. Jean Racine 1639–1699francouzský básník a dramatikpoložil základy psychologické tragédiepsal tragédie a jednu komediipostavami jeho her bývají ženy a středem zájmu osudové lidské vášně, vrhající své nositele do zkázyčerpal z antikyFaidra 1677 nejznámější hra Tragédie o ženě krále Thesea, Faidře, která tajně milovala nevlastního syna Hippolyta. Ten ale miloval princeznu Aricii z nepřátelského klanu, který nechal Theseus vybít a jí nakázal, že se nesmí provdat a mít děti. Když Theseus odejde do světa, Faidra vyzná svou hříšnou lásku k němu své komorné Oinoně. Přijde zpráva, že Theseus ve světě zemřel a Oinona poradí Faidře, aby svou lásku Hippolytovi vyznala, což také Faidra učiní, ale Hippolytos její lásku neopětuje a odchází za Aricií. V tu dobu přijíždí Theseus, který nezahynul a Faidra s pláčem uteče. Hippolytos nic nevyzradí, odchází za Aricií a domluví se, že se vezmou a odejdou ze země. Faidra se ale bojí, že by to Hippolytos králi řekl a Ionona vymyslí, že je třeba Hippolyta předejít a se souhlasem Faidry řekne králi, že Hippolytos dělal Faidře neslušné návrhy. Král se na Hippolyta rozzlobí a pošle na něj kletbu boha Neptuna. Když Faidra zjistí, že otec syna proklel, svede vinu na Oinonu a vyžene ji. Ta spáchá sebevraždu - utopí se v moři. Potom se vlny zvednou, z moře vyleze obluda a splaší koně Hippolytovi, jenž jede za Aricií. Splašené koně táhnou Hippolyta za sebou a roztrhají ho na kusy. Na místo jeho smrti přiběhne Aricie a také umírá. Když se to dozví Theseus od vychovatele Hippolyta, uvěří, že za všechno může Faidra a Hippolytos že je věrný - potvrdí mu to i Faidra, poté co požila jed, a umírá. Molière 1622–1673vlastní jméno: Jean-Baptiste Poquelinfrancouzský herec, spisovatel a dramatikpatří k nejslavnějším dramatikům éry francouzského i světového klasicismuna přání otce notářemr. 1642 přišel v doprovodu krále Ludvíka XIII. do Narbonne jako mladík se skvělou právnickou kariérouv roce 1643 se zřekl úřadu a začal s divadlemr. 1643 vytvořil s herci divadelní soubor Illustre théâtre (Skvělé divadlo)vstoupil do kočovné herecké společnosti putoval po francouzském venkověsetkal se s herci italské komedie a po jejich vzoru napsal první scénáře a první hruspolečnost, kterou vedl si získala dobrou pověst a r. 1658 vystoupila před králem Ludvíkem XIV.stal se ředitelem královského divadla v Pařížineustále měl nepříjemnosti s církví a s nepřáteli královského dvorakrál mu poskytoval ochranuzabýval se nízkým dr

Témata, do kterých materiál patří