Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Meziválečná poezie (1)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Meziválečná poezie Zhudebněný J. Seifert – Vánoční píseň – pro naladění https://www.youtube.com/watch?v=HlSKDuGEI-s Píseň o lásce https://www.youtube.com/watch?v=Am2F-Ec4OA0 Vlastní recitace V. Nezval https://www.youtube.com/watch?v=sUl60NvuQDk Přečtěte si alespoň kousek z Edisona - bude v dalším testu http://www.mgo-2c.unas.cz/ceska_knih/NEZVAL-Edison.pdf Práce s ukázkou – Edison: Tomáši tys nebyl mužem métié čet jsi „Analýzu melancholie“ i tys poznal žalost smutek stesk a lásku v knížkách v Detroit mezi statisíci svazků ty jsi sníval též o cestách po moři ve své primitivní laboratoři kterous připjal k vozům nákladního vlaku v němž jsi čechral křídla papírových ptáků Grand Trunk Herald! Velký Věstník ve voze! Sázíš! Tiskneš! Válka! Srážky! Eroze! Voláš právě vyšlo! Kupte! Nové zprávy! Požár v Kanadě a Malý kurýr z Jávy bylo tu však něco krásného co drtí odvaha a radost z života a smrti Jednou jsi se náhle vrhl pod kola ani živé duše kolem dokola a už vlečeš chlapce mezi nárazníky zachránils mu život vezmi si mé díky Hle jsi v dílně na výrobu obuvi stroje chrlí oheň jako vesuvy co ses navzdychal při každé polobotce vím tys zdědil neklid toulavého otce Touláš se jak nosič z dvorku do dvorku jednou zklamán odjel jsi do New Yorku bloudě v této americké metropoli byl jsi odhodlán se vrhnout na cokoli snad hráls tehdy karty snad jsi také pil snad tam nechals mnoho nejlepších svých sil bylo tu však něco krásného co drtí odvaha a radost z života i smrti Určete lit. druh:lyricko-epická skladbaUrčete lit. útvar:pásmoVysvětlete, ke komu se lyrický subjekt ve výňatku obrací, koho oslovuje. Oslovuje vynálezceThomase Alvu Edisona. Vysvětlete symboliku postavy Edisona. Vysvětlete vztah lyrického subjektu k Edisonovi Edison jako symbol pokroku. V. Nezval přibližuje jeho život a vynálezy. Vysvětlete kompozici skladby Edison. Báseň obsahuje 5 zpěvů, které jsou děleny na sloky. Je psána sdruženým veršem. Určete jazykové prostředky použité ve výňatku. Anafora= snad hráls tehdy karty snad jsi také pil snad tam nechals mnoho nejlepších svých sil Přirovnání= stroje chrlí oheň jako vesuvy Touláš se jak nosič z dvorku do dvorku Apostrofa= Tomáši tys nebyl mužem métié František Halas – Staré ženyhttps://www.ceskaliteratura.cz/texty/halas.htm Otázky k básni: 1.Určete literární druh a žánr:druh = lyrická skladba, žánr = pásmo 2. Jaká je kompozice básně? = pětidílná báseň 3. Určete rým básně. = volný rým 4. Jaké typické rysy, resp. motivy či témata Halasovy tvorby v básni najdeme? Doložte na ukázce. Hlavním tématem je smrt, samota, pesimismus... „staré paní kulhají ke smrti“ 5. Jaké je vyznění básně? Jak vnímá autor stáří? Zobrazuje úděl žen, které se blíží ke konci svého života. Báseň působí pesimisticky, smutně, osaměle... 6. Který z tropů je základním básnickým prostředkem díla? Doložte na příkladech. = metafora... „oříšky bez jádra, misky bez obětin...“ 7. Doložte v textu archaismy, neologismy, zdrobněliny. Archaismy = siroba, símě, roucho Neologismy = kupmo, třeslice Zdrobněliny = předsíňky, smítka 8. Doložte figury, inverzní pořádek slov. Apostrofa = ó domove Anafora = nikdo, nikdo Aliterace = sem símě sije Epizeuxis = není vzpomínky není zasnění Inverzní pořádek slov = života domove rozpadlý 9. Doložte odkazy k antice, křesťanství. K antice = plachetky styxu, misky bez obětin Ke křesťanství = na kříži Zhudebněný J. Seifert – Vánoční píseň https://www.youtube.com/watch?v=HlSKDuGEI-s Píseň o lásce https://www.youtube.com/watch?v=Am2F-Ec4OA0 Vlastní recitace V. Nezval https://www.youtube.com/watch?v=sUl60NvuQDk http://www.mgo-2c.unas.cz/ceska_knih/NEZVAL-Edison.pdf

Témata, do kterých materiál patří