Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní Obrození II. Etapa zápisy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Etapa 1805–1830 preromantizmusvytváří se jazykový program národního obrozenícílem bylo vytvořit základy české vědy a kultury a dokázat, že se čeština vyrovná jazykům vyspělých kulturklíčovou roli sehrál jazykovědec Josef Jungmann, který organizoval činnost dalších obrozenců a stvořil první české učebnice literaturyprobíhá masivní obohacování slovní zásoby (nová slova, přejímání z cizích jazyků)tvorba odborné terminologie (v botanice, zoologii či anatomii)Josef Jungmann, František Palacký, Jan Kollár, Pavel Josef Šafařík, Václav Kliment Klicpera, František Ladislav Čelakovský aj. Josef Jungmann jazykovědec, hlavní osobnost II. etapy NOdlouholetý středoškolský profesor na gymnáziu v Praze, později rektor pražské univerzityzemřel na tuberkulózumá zásadní podíl na rozvoji české slovní zásoby a tvorbě nových českých slov, překládal z angličtiny, francouzštiny či němčiny, chtěl tím dokázat, že je čeština stejně vyspělá jako významné evropské jazyk Slovník česko-německý pilíř české jazykovědy, základ pro utvářející se normu češtinyslovník měl 5 svazků a obsahoval přes 120.000 slovjaké způsoby používal Jungmann k obohacování zásoby? jím vymyšlená slova – např. záře, úsvit, hvězdárna, časopis aj.) Historie literatury české přehled spisů českých ,národní historiepsáno českyknihopis= je soupis českých prvotiskůjak se dělil vývoj české literatury = do šesti období, vyzdvihuje prvotní české básnictví, cení si nářečí Slovesnost nauka o výmluvnosti, vázaná řečučebnice slohu, literatury a čítankyJungmann ji napsal poté, co byla čeština zavedena jako učební předmět na gymnáziích)tři stylové roviny (styl prostý, nižší a vysoký) Rozmlouvání o jazyku českém jazyková stať, ostře kritizuje češtinu své dobyve které rozmlouvají Daniel Adam z Veleslavína s Čechem doby JungmannovyVeleslavín je v šoku z toho, v jak špatném stavu se čeština nachází a že Čechovi ani pořádně nerozumíNěmec, který jejich rozhovor slyší, radí Veleslavínovi, ať nevěší hlavu, že je o češtinu potřeba pečovatže je jako planý stromek – pokud se o něj staráme, sklidíme sladké plody = dokonalý jazyk) Jan Kollár Slovák píšící českyjazykovědec, básník, archeolog, sběratel a vydavatel lidové slovesnosti profesor slovanských starožitností (= archeologie) ve Vídni Slávy dcera– ozpěvuje zde Mínu jako dceru bohyně Slávy, slovanskou minulost a truchlí nad současností a zánikem Slovanů pobaltských Mína s Milkem putují po oblastech, které byly osídleny Slovana časoměrný předzpěv + 645 sonetůznělky v 5 zpěvech, po-jmenovaných podle řek – Sála, Labe, Rén, Vltava, Dunaj, Léthé (Slovanské nebe), Acheron (peklo)jsou to řeky které protékaly slovanským územím Pavel Josef Šafařík Slovák píšící česky, jazykovědec, historik, zakladatel slovanské archeologie, jazykový reformátor, překladatel, po vzoru Dobrovského se podílel na rozvoji slavistikyblízký spolupracovník Palackého Slovanské starožitnosti (starožitnosti = archeologické vykopávky)základní učebnice slavistiky, dokazuje v ní, že Slované patří mezi prastaré národy Evropy (vedle Řeků, Římanů a Germánů), dílo doplnil mapami) Václav Kliment Klicpera dramatik, středoškolský profesor, který přivedl k divadlu J. K. Tylanapsal desítky her, zejména komedie, frašky či pohádky (např. Rohovín čtverrohý, Každý něco pro vlast, Blaník Divotvorný klobouk staví lidi do vyhrocených situací, aby se ukázali pravé povahyStudenti Strnad a Křepelka nachytají skrblivého obchodníka, když mu řeknou, že kdo má divotvorný klobouk nemusí platit útratu, ale přitom jí na jeho účet František Palacký historik, politikovládal 11 světových jazyků, účastnil se revoluce Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě jeho životní dílopokusil se popsat dějiny od r.1526 (Habsburkové)psáno neměcky poté česky velký vlastenec, Slovany idealizuje, za vrchol považuje Husitské války František Ladislav Čelakovský básník, překladatel, sběratel lidové slovesnosti(lidové písně, přísloví, pořekadla, pranostiky)ohlasová poezie – napodobování lidské slovesnosti umělou cestou Ohlas písní Ruských nabodobuje ruské byliny(eposy o hrdinách bohatýrech)ruské výrovy – autentičnost Ohlas písní českých milostné satirické básněToman a lesní panna – nešťastná láska, Toman zemře RKZ 2 skladby byly objeveny cca před 200 letyrukopis královehradecký a zelenohorský Královedvorský tváří se jako z 13. stol. a obsahuje 14 skladeb např. O velkém pobití Zelenohorský tváří se jako z 9. století – Libušin Studpozději se zjistí, že oba jsou padělkyVáclav Hanka a Josef Linda obviněni (nikdy se nepřiznali)i tak rukopisy splnily svůj cíl – podpořit vlastenectví a byli inspirací pro další umění

Témata, do kterých materiál patří