Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MÁJOVCI

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 9 MÁJOVCI JAN NERUDA VÍTĚZSLAV HÁLEK ADOLF HEYDUK RUDOLF MAYER VÁCLAV ŠOLC KAROLÍNA SVĚTLÁ SOFIE PODLIPSKÁ GUSTAV PFLEGER MORAVSKÝ JAKUB ARBES 60. a 70. léta 19. století - 1848 = porážka revoluce, období „Bachova absolutismu“ - nazývá se dle Alexandra Bacha (což byl rakouský ministr vnitra, nejmocnější muž Rakouska, František Josef I. neměl skutečnou moc, ale právě Bach) - přísná cenzura, politická persekuce, germanizace Čechů - omezení svobodného projevu, české knihy téměř nevycházely, z původních zbyl jen časopis „Lumír“ - 1859 Bach odvolán, končí absolutismus - oživení i v literatuře - 50. léta = doba nejsilnější „Národní strany“ (liberálové) - 1863 dochází k rozštěpení: Staročeši (konzervativní, měli blíž k zachování Rakouska, představitelé: F.L.Rieger, František Palacký..) Mladočeši (svobodomyslnější, radikálnější, představitelé: Julius a Eduard (bratři) Grégrové..) - 70. léta 1878 vzniká „Československá sociální demokracie“ (dělnická strana, levicová) - obrovský ekonomický rozvoj: - vznik velké sítě železnic, Škodovka Plzeň, pivovary, cukrovary, Vítkovické železárny - dále velké množství spolků: 1861 vzniká spolek „Hlahol“ (pěvecký soubor) 1862 vzniká spolek „Sokol“ (tělovýchovný spolek, zakladatel M.Tyrš) „Svatobor“ (pro podporu spisovatelů a jejich rodin, zakladatel Palacký) „Umělecká beseda“ (měla 3 sekce: výtvarnou, hudební a literární) - vzniká i „Prozatímní divadlo“ - jakýsi předchůdce Národního divadla - do té doby nebylo divadlo, kde by se hrálo pouze česky - dnes tvoří zadní trakt Národního divadla - 1868 - byl položen základní kámen „Národního divadla“ díky sbírce„Národ sobě“ - podíleli se na výtvarné části divadla: J.Zítek (jako hlavní architekt), Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Václav Brožík, Vojtěch Hynais (opona), J.V. Myslbek, Bohuslav Schnirch….. - 1881-vyhořelo - 1883 - znovu otevřeno opět slavnostní operou „Libuše“ „Národní listy“ - v té době nejvýznamnější deník - Julius Grégr je vydával „Zlatá Praha“ „Lumír“ „Světozor“ - časopisy „Riegrův český naučný slovník“ - 1. český naučný slovník (ne Ottův!!) - 11 svazků, vycházel postupně v průběhu 15 let „Lada Niola“ - J.V.Frič - 1. almanach - 1855 - přispívala sem Božena Němcová + mladí studenti - umělecký význam malý, ale společenský význam obrovský „Máj“ - 2. almanach 1858 -zde jsou vyjádřeny sympatie ke K.H.Máchovi - iniciátorem byl údajně Josef Barák (nevýrazný novinář), ve skutečnosti však možná jen pseudonym Jana Nerudy, na jeho vytvoření se podílelo 6 hlavních významných osobností: Jan Neruda Vítězslav Hálek Karolína Světlá Sofie Podlipská Adolf Heyduk Rudolf Mayer - nová básnická generace, jejich program: realismus zájem o přítomnost psát o lidu a pro lid (lidové vrstvy) kritizovat „dohánění Evropy“ - do almanachu přispěla i Němcová, Sabina či Erben (to je však straší generace, proto se neřadí k Májovcům) JAN NERUDA (1834 – 1891) - celý život byl Pražanem, narodil se na Malé straně na Újezdě - jeho otec byl vojenský vysloužilec, Jan se tedy narodil v kasárnách, jeho otec dostal později trafiku v ulici „Ostruhová“ (dnešní Nerudova), kde bydleli v domě „U dvou Slunců“ - jeho maminka byla posluhovačka u Joachima Baranda (vědec) - někteří vědci vedou spor o tom, zda Joachim nebyl Nerudův pravý otec - měl velmi hluboký a pevný vztah s matkou x s otcem měl však velmi časté spory - vystudoval gymnázium, nedokončil 2 VŠ - Neruda vymyslel název „romaneto“ (ne Jakub Arbes) - působil jako učitel na gymnáziu, poté se stal novinářem, redaktorem Národních listů - nikdy se neoženil, ale měl během svého života několik vztahů s ženami: jeho matka (pouze tedy silný citový vztah, ne sexuální) Anna Holinová (byla z bohaté pražské rodiny) Karolína Světlá (ona ho nechtěla, pouze platonický vztah) Terezie Macháčková (zemřela na TBC) Anna Tichá (velmi mladá, on již docela nemocný v této době) - během svého života žil spíše na Starém městě (v Konviktské ulici / ve Vladislavově ulici) - ke konci svého života byl již dost nemocný, nemohl chodit - je pohřben na Olšanských hřbitovech - během svého života stál Neruda vždy ve stínu Vítězslava Hálka (v současné době je to přesně naopak) - napsal celkem 6 básnických sbírek (= tvoří základní fond české literatury) „Hřbitovní kvítí“ (1858) - má 2 části: Prolog (krátké) - tvoří ho 7 básní, které dedikoval (věnoval) svému příteli A. Tolmanovi (který předčasně zemřel) - téma: smrt, nemoc.. (samá negativa) Základní část - tvoří ji 52 básní (jsou číslované) - scénu tvoří hřbitov (Malostranský hřbitov) jako model světa - téma: skepse, beznaděj, strach, negativní pocity, tragické životní zkušenosti…. - tato sbírka byla velmi negativně přijata od čtenářů i kritiky - nebylo zvykem v té době takhle psát - byla přijata až o 20 let později „Knihy veršů“ (1868) - má 3 části: Kniha veršů výpravných - obsahuje většinou sociální balady, z toho dvě nejslavnější:„Dědova mísa“, „Před fortnou(branou) milosrdných“ Kniha veršů lyrických - obsahuje básně hlavně o otci, matce a o Anně, především osobní a milostná lyrika Kniha veršů časových (psaných k určité příležitosti) - obsahuje bilanční balady (hodnotící svůj život)„Vším jsem byl rád“ „Písně kosmické“ (1878) - náhlý obrat v názorech, zde Neruda vystupuje již jako básník optimista! - scéna: vesmír (personifikuje si ho), vidí souvislosti v rodině a ve vesmíru (tím si ho přibližuje), kosmos je zde jistou protiváhou pozemského života - ale jsou zde i básně jiného typu, např.:„A mluví člověk“- již bez personifikace, touha člověka něco objevit (víra v budoucnost vlastního národa - osamostatnění Čechů od Rakouska) - slavné básně sbírky:„Jak lvové bijem o mříže“, „Seděly žáby v kaluži“ „Balady a romance“ (1883) - jsou lyricko-epické (romance však nekončí tragicky) - Neruda tyto dva žánry příliš nerozlišoval - jsou zde: biblické motivy náměty z historie Čech otázky viny a trestu „Prosté motivy“ (1883) - má 4 části : jaro, léto podzim, zima - obsahují přírodní a osobní (životní) lyriku „Zpěvy páteční“ (1896) - vyšla posmrtně, připravil ji Jaroslav Vr

Témata, do kterých materiál patří