Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
SAMIZDATOVÁ PRÓZA 1948 – 89%0A

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (100,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MATURITNÍ OTÁZKA ČÍSLO 24 SAMIZDATOVÁ PRÓZA 1948 – 89 Edice petlice Edice Expedice Česká expedice Krameriova expedice Popelnice Mozková mrtvice Pražská imaginace Vokno Kritický sborník Obsah Host O divadle 85 Revolver Revue LUDVÍK VACULÍK IVAN KLÍMA JAN PROCHÁZKA JIŘÍ GRUŠA EVA KANTŮRKOVÁ KAREL PECKA JAROSLAV PUTÍK JAN TREFULKA ALEXANDR KLIMENT LENKA PROCHÁZKOVÁ IVA PROCHÁZKOVÁ EDA KRISEOVÁ JIŘÍ KRATOCHVIL - samizdatové próze se také jinak říká ineditní, slovo samizdat pochází z ruštiny (samostojatělnoje izdatelstvo = samostatné nakladatelství ) - vycházela ilegálně v České republice, vydávali ji lidé v disentu - ti, kteří chtěli vytvořit náhradní literaturu za tu, co pro ně nebyla přijatelná. - samizdat existoval již v 50.letech, ale příliš se nerozšířil, lidé se hodně báli, protože by za to mohli být odsouzeni na smrt, v 70.letech to již nebylo tak nebezpečné, „pouze“ jim vyhrožovali - rukopisy se přepisovaly na stroji (5, 10, 12 kopií…) na obyčejný tenký papír „průklepák“, nebyly kopírky, velké kopírky (cyklostyly) byly hlídány - vazba se prováděla doma „na koleni“, nebo měli svého samizdatového knihvazače, distribuce byla zdarma - existovaly desítky až stovky edic, většina z nich však vydala jen jeden titul, těch velkých bylo jen pár SAMIZDATOVÉ EDICE Edice petlice - vymyslel ji Ludvík Vaculík, vydávala se beletrie a naučná literatura - vyšlo zde 410 titulů - jako první kniha zde vyšla „Morčata“ (L.Vaculík), do té doby již v 8 jazycích, poté teprve v češtině Edice Expedice - fungovala od poloviny 70.let, Olga a Václav Havlovi - zaměření hlavně na politologii a filozofii - po Chartě 77 vznikaly další a další: Česká expedice - založil ji Jaromír Hořec - existovalo několik edičních řad, jedna z nich např. Prostor, zaměřená na esejistiku, politologii, historii, literární teorii (dodnes) Krameriova expedice - zakladateli byli manželé Pistoriovi - vydávali všechno možné (okolo 100 titulů) Popelnice - undergroundová edice, zakladatelem byl Jiří Gruntorád (okolo 150-60 svazků) Mozková mrtvice - zakladatelem Ivan Lamper (novinář, Revolver Revue) Pražská imaginace - dvorní edice Bohumila Hrabala, zakladatelem byl jeho přítel Václav Kadlec SAMIZDATOVÉ ČASOPISY Vokno - undergroundový časopis, hlavním redaktorem byl Ivan M.Jirous, „Čuňas“ Stárek - vycházel nepravidelně Kritický sborník - časopis určený kritice (literárních/výtvarných děl, divadelních představení…) - zakladatelem byl literární kritik Josef Vohryzek, poté hlavně Jan Lopatka (Bondyho přítel) - přispívali sem i oficiální autoři (pod pseudonymy) Obsah - sborník, almanach literárních textů ( všech možných ), nebyly redigované, dohromady je dával Milan Jungmann Host - navazoval na časopis Host do domu, v Brně - redigoval Dušan Skála O divadle - půlročník, působili zde opět Havlovi + Sergej Machonin ( teatrolog ) 85 Revolver Revue - zakladatelem Ivan Lamper, dále Alexandr Vondra, spolupráce s J.Topolem LUDVÍK VACULÍK (* 1926) -narodil se v Brumově (jižní Morava na předělu se Slovenskem), jako syn tesaře - komplikované vztahy, vyučil se u Bati ve Zlíně, v Praze vystudoval politologii, byl komunistou, poté však vyloučen ze strany, stal se antikomunistou, krátce působil jako vychovatel na internátě, jeho manželka = psycholožka - roku 1967 se konal sjezd československých spisovatelů, kde pronesl řeč (= nejkritičtější projev od roku 1945), byl okamžitě vyloučen z KSČ, souzen za hanobení republiky, neodsouzen - roku 1968 napsal samizdatový text„Dva tisíce slov“, což byla obdoba jeho projevu, podepsalo až 120 tisíc lidí, poté již nesměl vůbec publikovat - v roce 1977 podepsal Chartu, založil edici Petlici - má tři syny a dvě nemanželské děti s Lenkou Procházkovou (40letý věkový rozdíl mezi jeho dětmi) - v literatuře je experimentátorem, hlavně co se týče formy, např. román v deníku, sklouzává k autentičnosti (problém s fabulací), velké množství názorů, je svérázným + lidovým filozofem, je ironický, rázný, skeptický - jeho jazyk je směsí krásné, vysoké češtiny s dialekty a záměrnou záměnou slovosledu „Rušný dům“ - jeho prvotina, autobiografické - prostředí internátu, postava vychovatele plného ideálů, dochází ke konfliktu představ a reality, nakonec odchází „Sekyra“ - těžko srozumitelný román se spoustou časových rovin - vykreslení pražského intelektuála, který prochází osobní krizí + krize ve společnosti (Pražské jaro), odjíždí na Slovácko - také zde popisuje vztah k otci a matce, symbolem je zde otec - tesař - sekyra, jenž rozetne problém, motiv rodinné sounáležitosti „Morčata“ - atypická próza ve stylu Kafky, hororové - příběh bankovního úředníka, který koupí svým dětem terárium s morčaty, popisuje zde, jak se chovají - zvířata v kleci jsou zde symbolem pro hranice svobody ( lidé v kleci ) „Český snář“ - román v deníku, pro Jiřího Koláře, otevřeně zde píše o disidentech „Jak se dělá chlapec“ - formálně zde navázal na Český snář, ale toto je intimnější (hlavně po stránce erotické), pendant dílu „Smolná kniha“ Lenky Procházkové „Milí spolužáci“ - 700 stránkový text, složil z něj tři samostatné texty: „Kniha indiánská“ - deník z dětství „Kniha dělnická“ - deník z doby, kdy pracoval jako dělník u Bati „Kniha studentská“ - deník z vysokoškolských studií - napsal také fejetony, v nichž vyjadřuje své bizarní názory, řadí se k Nerudovi, Čapkovi (považováni za tři největší autory fejetonů), 60. letech psal pod šifrou √1 „Stará dáma se baví“ „Jaro je tady“ - soubory z 80.let „Srpnový rok“ - z roku 1989 IVAN KLÍMA (* 1931) - židovského původu, v dětství strávil tři roky v Terezíně, v 11 letech napsal svou první báseň„Sebevražda“, jejíž základními tématy je ghetto, židovský původ, strach ze smrti - vystudoval češtinu a literaturu na Filozofické fakultě, působil jako redaktor v nakladatelství, je prozaikem – lepší jsou jeho povídky - velkým tématem jsou u něj milostné vztahy, které nejsou trvalé, rozpadnou se - píše tradičním stylem, vše je dějové, spisovnou češtinou (vysoký styl), vystupují v nich autobiografičtí hrdinové (disidenti) „Milenci na jednu n

Témata, do kterých materiál patří