Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10.Subjekty národního hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Subjekty národního hospodářství =souhrn všech hosp. činností ve státě (všechna zařízení a činnosti určené k cílevědomému uspokojování potřeb -trh statků a služeb je primárním trhem Subjekty: domácnost– sestávající se z jednotlivých členů, kteří mají vlastní ek. potřeby, hledají proto cesty k získání statků a služeb; mezi subjekty jsou domácnosti zpravidla nejpočetnější; uspokojují potřeby na trhu statků a služeb, na trhu práce nabízí pracovní sílupodnik – výrobní, prodejní subjekty či subjekty poskytující službu; nabízejí statky a služby domácnostem i státu, od státu poptávají veřejné statky; jsou ekonomicky činné za účelem zisku; dalším cílem je rozšiřování podniku na trhu atd…stát – sestávající se ze všech orgánů státní moci; definují pravidla v rámci kterých budou ek. procesy probíhat; má zájem o hosp. růst; nabízí veřejné statky a služby subjekty dělíme na: soukromé-zřizovány soukromými osobami za účelem dosahování zisku- obch. spol., družstvaveřejné-financovány z veřejných rozpočtů (stát. rozpočet, rozpočet kraje, rozpočet obce)- org. složky státu, příspěvkové organizace Členění národního hospodářství: 1.dle odvětví -odvětví= hlavní činnost nár. hospodářství ; sdružuje podniky se stejným předmětem podnikání výrobní– zpracovatelský průmysl (potravinářský, textilní, kožedělný…), těžba ner. surovin, zemědělství, stavebnictvíobchodní-velkoobchod, maloobchodslužby-cestovní ruch, doprava, telekomunikace, pojišťovnictvíveřejná správa- zdravotnictví, školství, obrana, samospráva a státní správa (kraje, obce) 2. dle sektorů primární– těžba nerostných surovin, zemědělstvísekundární- zpracovatelský průmysl, stavebnictví…terciální- peněžnictví, obrana, ochrana, veřejná správakvartální- věda a výzkum 3. dle principů financování ziskový sektor –a) veřejný (s.p. – Lesy ČR, Česká pošta) b) soukromý (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo) neziskový sektor – a) veřejný (školství, přísp. org., org. složky státu (policie..) b) soukromý (obč. sdružení, nadace a nadační fondy, církve, polit. strany)

Témata, do kterých materiál patří