Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vkladové služby obchodních bank

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vkladové služby obchodních bank Vkladové služby Vklady jsou v souladu se zákonem o bankáchpojištěny Fond pojištění vkladů – banky jsou povinny do tohoto fondu přispívat Banka zkrachuje – fond vyplatí vkladatelům 100% jejich vkladů Výše náhrady – omezena 100 000 EUR Za část vkladu přesahujícího maximum se náhrada nevyplácí oPERACE OBCHODNÍCH BANK Aktivní přinášejí výnosy z přijatých úroků Poskytování bankovních úvěrů banka zde sleduje dva cíle: výnosnost úvěru návratnost úvěru Pasivní banka přijímá vklady – je v dlužnické pozici běžné účty vkladové účty vklady rozlišujeme: termínované -tento zdroj je pro banku stabilnější, je úročen vyšším procentem netermínované -klient může svůj vklad kdykoliv vybrat, proto je tento vklad úročen velmi nízkým procentem Běžné účty podnikatelů Některé vkladní knížky Sporožira občanů korunové(v Kč) devizové(v cizí měně) DRUHY PASIVNÍCH BANKOVNÍCH OPERACÍ Vklady na běžných účtech zastoupeny běžnými účty kdykoli vypověditelné pro banku = nestabilní peněžní zdroj nízké úroky Termínované vklady vklady od 7 dnů až po dobu několika let sjednává se přesný termín výplaty nebo výpovědní lhůta pro banku = stabilní peněžní zdroj vysoké úroky Vklady na spořicích účtech prostředky jsou lépe úročeny nelze tyto prostředky použít k běžným platbám (nebo je stanovena výpovědní lhůta) Banky však mají i jiné zdroje než jsou vklady občanů a firem: Úvěry od centrální banky(ČNB) Úvěry od ostatních bank – tento zdroj je využíván nejvíc, je operativní – od půjček overnight (jednodenní) až po měsíční, tříměsíční a šestiměsíční úvěry nebo roční úvěry Emise bankovních obligací Emise hypotečních zástavních listů DRUHY AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OPERACÍ Účelové úvěry na konkrétní potřebu Úvěry pro podnikatelské účely na zásoby pohledávky (faktoring – odkup krátkodobých pohledávek, forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek) pokrytí sezónního výkyvu v nákladech investice úvěrové výpomoci Hypoteční úvěr souvisí s financováním nemovitosti (koupě, rekonstrukce, výstavba) ručí se nemovitostí Neúčelové úvěry pro občany i spotřebitele Kontokorentní úvěr čerpání úvěru z běžného účtu (můžeme vyčerpat více než je uloženo) Eskontní úvěr banky odkupují od svých klientů směnky před datem jejich splatnosti Osobní půjčka, rychlá půjčka poskytuje se občanům do určité výše, často ji lze získat velmi rychle (po předložení dokladů totožnosti a potvrzení o příjmu) Kreditní karty umožňují platit za zboží a služby, čerpáme jimi úvěr do výše dohodnutého limitu Americká hypotéka na rozdíl od hypotečního úvěru jde o úvěr neúčelový ručí se nemovitostí umožňuje půjčit si vysokou částku Obchodní banky Právní úprava: Zákon o bankách Základním cílem je dosažení zisku Povolení vydává ČNB a ministerstva financí Základní kapitál: Minimální výše: 500 mil. Kč Zákon o bankách Základní funkce: Depozitní funkce = vkladová funkce Úvěrová funkce = půjčování peněz, úvěr – návratná forma půjčených peněz Funkce zprostředkovatele plateb = převody peněz z účtu na účet banky nabízejí klientům celou škálu účtů běžné účty termínované účty devizové účty Otevření a vedení účtu Při založení klient prokáže identitu OP, doloží živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku Poté podepíše s bankou smlouvu o běžném účtu Součástí je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na účtu manipulovat Jedná se o smluvní vztah a banky se liší v podmínkách vedení účtu Účet slouží především k bezhotovostnímu přijímání plateb a k úhradě závazků (příkaz k úhradě) Zrušení účtu požádání o zrušení účtu, musí předem vrátit platební karty, případně šekovou knížku zrušit trvalé příkazy po určité době, kdy se provedou všechna zúčtování plateb platební kartou, vyúčtují úroky a bankovní poplatky, se účet uzavře a zbylá částka je vyplacena majiteli účtu Druhy účtů: Běžné účty Soukromých osob Podnikatelských subjektů Termínované účty Příkaz k inkasu – klient má písemné povolení vzít si z účtu dlužníka dlužnou částku Výpis z účtu – informace o pohybu peněz na účtu – jediný doklad, na jehož základě můžeme účtovat o BÚ – klient ho dostává po určitém časovém období Jistina – uložená peněžní částka Úroková míra: p.a. – roční p.q. – čtvrtletní p.s. – pololetní p.m. – měsíční Platební styk Hotovostní =příjem vkladů, výběr hotovosti Bezhotovostní =převod na bankovních účtech Bankovní služby banky mají příjmy nejen z poskytovaných úvěrů nejdůležitější služby: zakládání a vedení účtů Založení účtu pro podnikatele -nesráží se daň z úroku -předložit: výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, OP -vytváří se: podpisový vzor (zpravidla dispoziční právo = že k tomuto účtu bude mít přístup i někdo jiný) Založení účtu pro občana - sráží se daň z úroku -předložit: OP, kartička pojištěnce, rodný list (pokud nedosáhl věku 18 let), pas, řidičský průkaz -podmínka dovršení 18 let (pokud zakládáme sami) -pokud jde o dětský účet je třebazákonného zástupce -pokud jde o studentský účet je třebapotvrzení o studiu +minimální vklad Bezhotovostní platební styk domácí i zahraničí -v domácím bezhotovostním styku mohou majitelé účtu používat: INKASNÍ = příkaz zadává příjemce peněz (dodavatel, věřitel) majitel účtu dává souhlas s inkasem + určí, do jaké výše je možné inkasovat ÚHRADOVÁ = příkaz zadává plátce peněz banka z jeho účtu odepíše peníze a odešle je jiné bance, která je připíše příjemci platby Příkaz k úhradě – vystavuje dlužník a přikazuje tam své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele Trvalý příkaz k úhradě – je podobný jednorázového příkazu k úhradě s tím rozdílem, že dlužník dá své bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně (př. Měsíčně) určité částky věřiteli Příkaz k inkasu – umožňuje věřiteli čerpat peníze z jiného (dlužníkova) účtu ve prospěch svého účtu (opakem této platby je žiro – platba odesílaná z účtu příkazce ve prospěch jiného účtu) Trvalý příkaz k inkasu– věřitel dá dlouhodobý pokyn bance, ať mu z dlužníkova účtu pravidelně posílá určitou částku -v zahraničním bezhotovostním styku mohou majitelé účtu používat: Platba formou dokumentárního inka

Témata, do kterých materiál patří