Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11a) Daně nepřímé

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11a) Daně nepřímé A) DPH přidaná hodnota = hodnota přidaná zpracováním; podnikatel ji přidá svým úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktůjeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtupoplatník= každá FO a PO, která nakupuje většinu druhů zboží a služebplátce = subjekt, jehož obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč Předmět DPH dodání zboží v tuzemskuposkytnutí služeb v tuzemskupořízení zboží z jiného státu EUdovoz zboží ze států mimo EU Sazba DPH běžná 21% - téměř veškeré zboží a službysnížená 15% - základní potraviny, MHD, ubytování, stravovánísnížená 10% - kojenecká výživa, léky, knihy, hudebniny, noviny a časopisyosvobozené od daně – poštovní a bankovní služby, většina vzdělávání a zdravotnictví EU mimo EU import pořízení dovoz export dodání vývoz veškerý export se nedaní! Daňové přiznání-podává se 25. den po skončení zdaňovacího období – 1 měsíc / 3 měsíce vrácení probíhá 25. den 2. měsíce po skončení zdaňovacího období Princip DPH daň. povinnost je vypočtena rozdílem mezi 2 daněmi – od daně na výstupu je odečtena daň na vstupudaň je vybírána a odváděna do státního rozpočtu jednotlivými plátci, ale ve skutečnosti ji jako svůj N nese až konečný zákazníkpodnikatel odvádí daň pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy (z toho, o kolik se cena zboží navýší) Daňový doklad běžný – musí mít označení + název + adresu + DIČ kupujícího i prodávajícího, rozsah + předmět + datum uskutečnění plnění, datum vystavení dokladu; jednotková cena, základ daně, sazba daně, výše daně, celková částka, podpiszjednodušený - název + sídlo + DIČ prodávajícího, rozsah + datum plnění, datum vystavení, sazba daně, celková částka DPH při obchodování v rámci EU •reverse→výjimka u nových dopr. prostředků– prodává se za cenu bez daně, kupující musí do 10 dnů od pořízení podat daňové přiznání + doložit doklad o pořízení, FÚ vyměří daň a kupující do 25 dnů zaplatí, poté jej přihlásí k provozu a dostane SPZ DPH při dovozu z jiných zemí• celní hodnota = celková hodnota + pořizovací N Osoba identifikovaná k dani• obrat přesáhne 10 000 € → zaregistruje se na FÚ → dodavatel přestane připočítávat DPH Povinnosti plátce DPH• systém VIES, INTRASTAT – měsíční, sleduje pohyb zboží; podává – dodá do EU za více než 4 mil. Kč / dovoze z EU za více než 2 mil. Kč B) SPOTŘEBNÍ DAŇ→ tabákové výrobky zdaňovací období je 1 měsíc, správcem je celní úřadpoplatníci = všichni, co to kupujíplátci = výrobci, dovozci, provozovatelé daňových skladůsazba – záleží na měrných jednotkách, velikost daně není závislá na ceně C) EKOLOGICKÁ DAŇ→ z ekologických paliv, plynu, elektřiny poplatník = spotřebitelplátce = dodavateléplatby = 1 x měsíčně, je součástí fakturysazba = na měrných jednotkách

Témata, do kterých materiál patří