Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh,ochrana spotřebitele, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

aturitní otázka č. 8 8.TRH, KONKURENCE, OCHRANA SPOTŘEBITELE TRH: místo, kde se střetává nabídka (S) s poptávkou (D) a tvoří se cena je základním prvkem tržního hospodářství Trh můžeme členit podle několika hledisek: Podle velikosti Místní - je ohraničen určitým prostorem (např. obcí, městem) Regionální– je ohraničen okresem, případně krajem Národní – je ohraničen státem (hranicemi) Nadnárodní = mezinárodní = světový – trh v rámci celého světa Podle sektorů Primární= prvovýroba Sekundární= zpracovatelský průmysl Terciární= služby Kvartální= informační technologie, věda a výzkum Podle předmětu obchodování Trh zboží a služeb – jedná se o obchodování s výstupy ekonomiky Trh výrobních faktorů – jedná se o obchodování se vstupy ekonomiky (půda, práce, kapitál) Finanční trh – jedná se o obchodování s penězi, cennými papíry a drahými kovy Podle legálnosti aktivit Bílá ekonomika – legální aktivity prováděné standardními postupy Šedá ekonomika – legální aktivity prováděné nestandardními postupy (např. prodej napodobenin značek, práce načerno,…) Černá ekonomika – zákonem zakázané aktivity (např. prodej drog, obchod s lidmi,…) Podle konkurence Dokonalá – forma trhu, kdy všichni účastníci na trhu mají stejné podmínky, jedná se pouze o učebnicový model Nedokonalá- konkurence, která se běžně vyskytuje a je způsobena rozdílnými výchozími podmínkami na trhu. Má několik podob – monopol, monopson, oligopol, monopolní konkurence SUBJEKTY TRHU Domácnosti Představují poptávku po zboží a službách, představují nabídku výrobních faktorů, zejména práce, ve vztahu k veřejným financím jsou poplatníci různých daní (DzP, DPH, spotřební daně) a mohou být příjemci transferových plateb (nemocenské dávky, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti) Firmy Představují nabídku zboží a služeb a poptávku po výrobních faktorech (půda, práce, kapitál). Ve vztahu k veřejným financím jsou poplatníci a plátci různých daní (DzP, DPH, silniční daň) a také mohou být příjemci transferových plateb (dotace z národních zdrojů a EU) Stát Specifický ekonomický subjekt, úkolem je zejména vytvořit kvalitní legislativu, zajištění vymahatelnost práva. Stát financuje veřejné statky a je garantem hospodářské politiky NABÍDKA (S) – množství zboží případně výrobních faktorů, které jsou nabízející ochotni za určitou cenu prodat (představují: prodejci, výrobci, dovozci) P (cena) S (supply) 0 Q (množství) Nabídka je rostoucí funkcí ceny, tzn., že obvykle čím vyšší cena, tím vyšší ochota prodávat Členění nabídky: Agregátní– nabídka všeho zboží od všech prodávajících Dílčí – nabídka jednoho druhu zboží od různých výrobců, dovozců, prodejců (např. prací prášky, oblečení, pečivo,…) Individuální– nabídka různých druhů zboží od jednoho obchodníka, výrobce nebo dovozce (např. Tesco) Faktory ovlivňující nabídku: Poptávka Cena Příjmy lidí Klimatické faktory Možnosti výrobce Posuny křivky nabídky P S S´ P=P´ Q Q´ Q Cena zůstala stejná

Témata, do kterých materiál patří