Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh,ochrana spotřebitele, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Česká inspekce životního prostředí - odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Pojmy: Spotřebitel je FO, která nakupuje pro vlastní potřebu a nejedná tak v rámci podnikatelské či výdělečné činnosti. Prodávajícíje FO i PO, podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo mu poskytuje služby. Výrobceje ten, kdo zhotovil zboží či vytěžil surovinu. Dovozceje ten, kdo uvádí na trh zboží z jiného než členského státu EU. Dodavatelje každý další podnikatel, který dodává zboží. Výrobekje věc určená k nabídce spotřebiteli. Službaje podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli. Záruky při prodeji: záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím používáním spotřebního zboží je záruka 24 měsíců potravinářského zboží 8 dní krmiv – 3 týdny zvířat – 6 měsíců Je-li na obalu nebo v návodu lhůta k použití – skončí záruční doba uplynutím této lhůty Záruka písemnou formou = záruční list (může být delší než 24 měsíců.) Reklamace = uplatnění nároků z odpovědnosti za vady Vada odstranitelná – 3x bezplatné opravy, kupující má možnost výměny věci nebo slevy, popř. odstoupit od smlouvy Vada neodstranitelná – právo na výměnu věci nebo slevy nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz Nárok na slevu – např. při zašpinění výrobku Povinnost prodávajícího sdělit, kde je servis Klamavé obchodní praktiky (patří sem jednání a opomenutí): Jednání je podání nějaké nepravdivé informace, ovlivní spotřebitelovo chování tak, že jinak by neměl zájem o uvedený výrobek nebo službu, př. vábivá reklama, neexistující léčivé účinky Opomenutí je neposkytnutí nějaké důležité informace Agresivní obchodní praktiky vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu bez uzavření smlouvy osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli je vyzván k odchodu opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, e – mailu prostřednictvím reklamy nabádá děti, aby jim rodiče něco koupili vytváří klamný dojem, že spotřebitel něco vyhrál nebo vyhraje

Témata, do kterých materiál patří