Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh,ochrana spotřebitele, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Česká obchodní inspekce - orgán státní správy, organizační složka státu, spolupracuje s kontrolními orgány a je součástí evropských systémů a struktur, kontroluje a dozoruje nad FO a PO. Nekontroluje potraviny, pokrmy a tabákové výrobky, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje.

Státní veterinární správa - Ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže - Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům. Dohlíží také na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajistí větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků. Monitorují a poskytují poradenství v otázkách veřejné podpory v České republice, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Česká inspekce životního prostředí - odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Pojmy:

Spotřebitel je FO, která nakupuje pro vlastní potřebu a nejedná tak v rámci podnikatelské či výdělečné činnosti.

Prodávající je FO i PO, podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo mu poskytuje služby.

Výrobce je ten, kdo zhotovil zboží či vytěžil surovinu.

Dovozce je ten, kdo uvádí na trh zboží z jiného než členského státu EU.

Dodavatel je každý další podnikatel, který dodává zboží.

Výrobek je věc určená k nabídce spotřebiteli.

Služba je podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli.

Záruky při prodeji: záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím používáním

 1. spotřebního zboží je záruka 24 měsíců

 2. potravinářského zboží 8 dní

 3. krmiv – 3 týdny

 4. zvířat – 6 měsíců

 • Je-li na obalu nebo v návodu lhůta k použití – skončí záruční doba uplynutím této lhůty

 • Záruka písemnou formou = záruční list (může být delší než 24 měsíců.)

Reklamace

= uplatnění nároků z odpovědnosti za vady

 1. Vada odstranitelná – 3x bezplatné opravy, kupující má možnost výměny věci nebo slevy, popř. odstoupit od smlouvy

 2. Vada neodstranitelná – právo na výměnu věci nebo slevy nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

 3. Nárok na slevu – např. při zašpinění výrobku

  • Povinnost prodávajícího sdělit, kde je servis

Témata, do kterých materiál patří