Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh,ochrana spotřebitele, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

P=P´a zvýšilo se nabízené množství (např. vznik nových firem, vyšší dovoz, dobrá úroda,…). P S S´P´P Q=Q´ Q Nabízené množství zůstalo stejné a snížila se cena (výprodeje, slevy, akce, pokles DPH,…) P S´ S P=P´Q´ Q Q Cena je stejná a nabízené množství je menší (špatná úroda, sezónní výkyvy, zákaz dovozu,…) P S´ S P´ PQ=Q´ Q Nabízené množství je stejné a cena vzrostla (zvýšení cen na světových trzích, zvýšení nákladů na výrobu => růst ceny, růst DPH) PS 0 Q Nabízené množství nelze zvýšit (ropa, půda) POPTÁVKA (D) = množství zboží a služeb, které jsou kupující za danou cenu ochotni koupit (kupující =zákazníci, domácnosti, firmy, stát), poptávka je klesající funkcí ceny P D (demand) (cena) Q (množství) S rostoucí cenou, poptávka obvykle klesá, protože zákazníci jsou omezeni svým příjmem, který se sice může měnit, ale většinou se zpožděním. Rozlišujeme: Pružnou poptávku = cenově elastická poptávka, kdy i malý růst ceny vyvolá změny poptávaného množství (noviny, kosmetika, sladkosti,…) Nepružnou poptávku = cenově neelastická poptávka, kdy i relativně velké změny v ceně vyvolají malý nebo žádný pokles poptávky (benzín, cigarety, energie,…) Členění poptávky: Agregátní – poptávka všech zákazníků po všech druzích zboží a služeb Dílčí – poptávka všech zákazníků po jednom druhu zboží nebo služby (poptávka po bytech, mobilních telefonech, pracích prášcích,…) Individuální – poptávka jednoho zákazníka po všech druzích zboží a služeb (mobilní telefony, jídlo, učebnice, MHD, oblečení,…) Poptávka závisí na: Ceně Příjmu kupujícího Nabídce Věku, pohlaví, místě bydliště Zaměření firmy (pokud je kupujícím podnik, např. stavební firma poptává jiné věci než nemocnice) Posuny křivky poptávky P D D´ P=P´ 0 Q Q´Q Cena zůstala stejná, poptávané množství se zvýšilo (sezónní výkyvy, lidem se zvýšily příjmy,…) P D´ D P´ P Q=Q´ Cena vzrostla a poptávané množství zůstalo stejné (pohonné hmoty, cigarety,…) P D´ D P=P´ 0 Q´ Q Cena zůstala stejná a poptávané množství se snížilo (snížení příjmů, nezaměstnanost, módní vlivy,…) D P D´ P P´ 0 Q=Q´ Q Cena se snížila, ale poptávané množství zůstalo stejné (jde o zboží nebo služby základní potřeby, které nemají substitut) CENA Cena je finanční ohodnocení daného statku. Je to důležitý faktor, který rozhoduje o tom, zda obchod vůbec proběhne. Na každém trhu vyjadřuje cena ohodnocení daného statku, který se zde obchoduje, v peněžních jednotkách. Cena neplní funkce informační jen pro spotřebitele (vím, kolik zaplatím za zboží či službu), ale i pro výrobce a prodejce. Pokud výrobce zaznamená pokles ceny svých produktů na trhu, může přesunout svou činnost do jiných, ziskovějších výrob. Cenu zboží či služby může každý z ná

Témata, do kterých materiál patří