Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh,ochrana spotřebitele, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Faktory ovlivňující nabídku:

 • Poptávka

 • Cena

 • Příjmy lidí

 • Klimatické faktory

 • Možnosti výrobce

Posuny křivky nabídky

P

S S´

P=P´ Q Q´ Q

Cena zůstala stejná P=P´a zvýšilo se nabízené množství (např. vznik nových firem, vyšší dovoz, dobrá úroda,…).

P S S´ P´ P Q=Q´ Q

Nabízené množství zůstalo stejné a snížila se cena (výprodeje, slevy, akce, pokles DPH,…)

P S´ S

P=P´ Q´ Q Q

Cena je stejná a nabízené množství je menší (špatná úroda, sezónní výkyvy, zákaz dovozu,…)

P S´ S P´ P Q=Q´ Q

Nabízené množství je stejné a cena vzrostla (zvýšení cen na světových trzích, zvýšení nákladů na výrobu => růst ceny, růst DPH)

P S

0 Q

Nabízené množství nelze zvýšit (ropa, půda)

POPTÁVKA (D) = množství zboží a služeb, které jsou kupující za danou cenu ochotni koupit

(kupující =zákazníci, domácnosti, firmy, stát), poptávka je klesající funkcí ceny

P D (demand)

(cena)

 1. Q (množství)

S rostoucí cenou, poptávka obvykle klesá, protože zákazníci jsou omezeni svým příjmem, který se sice může měnit, ale většinou se zpožděním.

Rozlišujeme:

 1. Pružnou poptávku = cenově elastická poptávka, kdy i malý růst ceny vyvolá změny poptávaného množství (noviny, kosmetika, sladkosti,…)

 2. Nepružnou poptávku = cenově neelastická poptávka, kdy i relativně velké změny v ceně vyvolají malý nebo žádný pokles poptávky (benzín, cigarety, energie,…)

Členění poptávky:

 1. Agregátní – poptávka všech zákazníků po všech druzích zboží a služeb

 2. Dílčí – poptávka všech zákazníků po jednom druhu zboží nebo služby (poptávka po bytech, mobilních telefonech, pracích prášcích,…)

 3. Individuální – poptávka jednoho zákazníka po všech druzích zboží a služeb (mobilní telefony, jídlo, učebnice, MHD, oblečení,…)

Poptávka závisí na:

 • Ceně

 • Příjmu kupujícího

 • Nabídce

 • Věku, pohlaví, místě bydliště

 • Zaměření firmy (pokud je kupujícím podnik, např. stavební firma poptává jiné věci než nemocnice)

Posuny křivky poptávky

P D D´

P=P´

0 Q Q´ Q

Cena zůstala stejná, poptávané množství se zvýšilo (sezónní výkyvy, lidem se zvýšily příjmy,…)

P D´ D

P

 1. Q=Q´

Cena vzrostla a poptávané množství zůstalo stejné (pohonné hmoty, cigarety,…)

P D´ D

P=P´

0 Q´ Q

Cena zůstala stejná a poptávané množství se snížilo (snížení příjmů, nezaměstnanost, módní vlivy,…)

D

P

P

0 Q=Q´ Q

Cena se snížila, ale poptávané množství zůstalo stejné (jde o zboží nebo služby základní potřeby, které nemají substitut)

CENA

Cena je finanční ohodnocení daného statku. Je to důležitý faktor, který rozhoduje o tom, zda obchod vůbec proběhne. Na každém trhu vyjadřuje cena ohodnocení daného statku, který se zde obchoduje, v peněžních jednotkách.

Cena neplní funkce informační jen pro spotřebitele (vím, kolik zaplatím za zboží či službu), ale i pro výrobce a prodejce. Pokud výrobce zaznamená pokles ceny svých produktů na trhu, může přesunout svou činnost do jiných, ziskovějších výrob.

Témata, do kterých materiál patří