Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní Hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89.75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Národní Hospodářství

= hospodářství daného státu

- cílem je uspokojování potřeb

- závisí na - vzdělanosti, věku, kultura, náboženství, poloze státu, přírodní podmínky, úroveň ekonomiky, politická situace, historie, nerostné bohatství, forma ekonomického systému (smíšený, centrálně řízený, zvykový, tržní)

- tabulka na CLO - jednotný správní doklad

- měřitelnost - inflace, HDP, nezaměstnanost, platební a obchodní bilance

- zvyšování inflace vede k pře-úvěrování ekonomiky

- HDP = hodnota výrobků a služeb vyprodukovaných na jednu osobu za rok daného státu

- HNP = hodnota výrobků a služeb vyprodukovaných našimi občany v zahraničí

- druhy inflace:

- podle tempa růstu cenové hladiny

- mírnou = ceny rostou pomalu, nepřevyšuje tempo hospodářského růstu

- pádivou = vyšší než tempo hospodářského růstu, měna se stává nestabilní

- hyperinflace = peníze ztrácejí hodnotu a přestávají vykonávat svou funkci

- podle hladiny relativní ceny

- vyrovnaná = nemění relativní ceny zboží a služeb

- nevyrovnaná = mění relativní ceny zboží a služeb, neboli ceny statků a služeb rostou rozdílným tempem

- podle očekávání

- anticipovaná inflace = inflace je očekávaná, subjekty ji zakalkulují do svého rozhodování

- neanticipovaná = inflace je neočekávaná, subjekty s ní nepočítají

- podle příčiny vzniku

- poptávkovou = zdroje inflace je nadmírný růst agregátní poptávky

- nabídkovou = zdroj inflace je na nabídkové straně

- nezaměstnanost

- druhy - dobrovolná

- nedobrovolná

- formy - frikční

- krátkodobá

- cyklická - souvisí s hospodářským cyklem

- strukturální

- výpočet nezaměstnanosti

- počet nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce / aktivní obyvatelstvo (počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných)

- obchodní a platební bilance

Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Jde o část běžného účtu platební bilance.

- sleduje poměr vývozu a dovozu

- týká se jí jen běžný účet

- aktivní, pasivní, vyrovnaná

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období.

- významný ukazatel postavení státu v mezinárodním obchodě

- zahrnuje - běžný účet, kapitálový účet, finanční účet

- sleduje pohyb mezinárodních investic

Sektory NH

- primární - zemědělství, rybolov, těžba nerostných surovin

- sekundární - potravinářský průmysl, všechny průmysly

- terciální - služby

- quartální - věda a výzkum

- OKEČ = oborová klasifikace ekonomických činností

- rozděluje jednotlivé sektory NH na pododvětví

- jednotlivá pododvětví mají vlastní kód

- struktura NH podle EU

- subjekty Národního Hospodářství

- stát, domácnosti a firmy

- elastická poptávka = nahraditelná poptávka, která se nahradí jiným produktem

Témata, do kterých materiál patří