Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MARKETINGOVÝ MIX

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55.9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARKETINGOVÝ MIX

Podnik po segmentaci, tržním zacílení a hlavně tržním umístění výrobku vyvíjí marketingové aktivity ⇒ snaží se ovlivnit přání a potřeby zákazníků pomocí marketingového mixu.

Marketingový mix se skládá ze 4 NÁSTROJU:

1. PRODUKT - product (=výrobek)

2. CENA - price

3. PROPAGACE - promotion (=stimulace prodeje)

4. DISTRIBUCE (odbyt) - placement (= stanovení odbytových cest)

VÝROBEK (produkt) - charakteristika, obal, životní cyklus

= je statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu a slouží k uspokojování potřeb

Komplexní (totální) výrobek se skládá z:

„jádra“ = výrobek samotný (např. počítač)

první „slupky“ = obal, kvalit, značka, design… (tj. image)

druhá „slupka“ = rychlost dodávky, instalace, servis, záruka …(tj. služby při prodeji)

Obal

Funkci: estetická (upoutat, podnítit ke koupi, zapamatovat)

informační (o obsahu, návod použití, o výrobci, váze…)

ochranná (chrání obsah proti poškození, ztrátě)

Požadavky zákazníka na obal: snadné uložení, otevření, opětovné zavření, trvanlivost v obalu

Požadavky obchodu na obal: možnost hromadného ukládání, paletizace, malá rozbitnost, trvanlivost

Nedostatky obalu: zatěžuje ŽP, ukrytý obsah- možnost klamání spotřebitele

náklady na obal často tvoří podstatnou část nákladů na oběh

Vývoj výrobku 1. Nový - pro výrobce, pro spotřebitele, pro trh (nový pro výrobce i spotřebitele)

2. Inovace - zdokonalení výrobku (je důležité správné načasování inovace)

Doba užívání výrobku spotřebitelem = jak dlouho slouží svému účelu

Tržní životnost = doba, po kterou trvá poptávka a po kterou se výrobek prodává

Životní cyklus výrobku má 4 fáze:

1. uvedení na trh = výrobek nakupují zákazníci, kteří mají rádi novinky firma do výrobku a jeho prosazení na trhu hodně investuje a je ztrátová (poptávka je zatím nízká)

2. růst = objem prodeje se zvětšuje a firma začíná dosahovat zisky

3. zralost = popt. je nejvyšší, prodej a zisk dosahují vrcholu již tolik nerostou a začínají stagnovat

4. pokles = zájem zákazníků o výrobek slábne a firma, chce-li přežít, musí přijít s výrobkem inovovaným

Analýza BCG (Boston Consulting Group) = poziční analýza výrobního programu

tzn. výrobky členíme podle jejich podílu (úspěšnosti) na trhu na:

Otazníky - jde o nové produkty, zatím mají malý tržní podíl

Hvězdy - již mají úspěch na trhu, vyžadují další fin. do reklamy, pravděpodob. z nich budou příští živitelé

Dojné krávy - dnešní živitelé, mají největší objem tržeb a velký podíl na trhu

Bídní psi - výrobky neperspektivní, včerejší živitelé

Odchylky v životním cyklu výrobku:

Nový život Styl Móda Výstřelky

CENA - význam, metody stanovení ceny, slevy

= vyjadřuje hodnotu zboží,

- je dána faktickou a psychologickou užitečností,

- je vyjádřena penzi nebo dochází ke směně zboží (Bartrův obchod)

Témata, do kterých materiál patří