Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
35.Výdaje rozpočtu obce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

35. Výdaje rozpočtu obce závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je obec pověřena zákonem¨ závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo humanitární účely splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí a splátky jistin vlastních dluhopisů jejich vlastníkům Jiný pohled -přes položky Třída 5běžné výdaje Třída 6kapitálové výdaje

Témata, do kterých materiál patří