Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh,ochrana spotřebitele, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Cenu zboží či služby může každý z nás vnímat odlišně – jednomu může připadat výrobek levný, druhému příliš drahý – záleží na příjmech spotřebitelů, na jejich vkusu, módnosti nebo kvalitě výrobku, ale i na působení reklamy.

TRŽNÍ ROVNOVÁHA = nastává na trhu, když nabídka = poptávce

V praxi se stav na trhu většinou blíží rovnováze, protože nabízející si výzkumem trhu zjišťují potřeby kupujících a snaží se jim vyhovět.

Převis S

Situace, kdy nabízeného zboží a služeb je na trhu více než jsou zákazníci ochotni koupit => omezení výroby a snížení cen. Zvláštním případem převisu nabídky je nezaměstnanost – lidé jsou v situaci, kdy nabízejí více práce, než jsou firmy ochotni koupit.

Převis D

Poptávané množství je větší než nabízené. Lidé, kteří chtějí koupit zboží či službu, nemusí toto zboží nebo službu dostat => výrobci, nabízející na tuto situaci zareagují zvýšením výroby i ceny.

Tržní rovnováha E

Ideální stav, všichni účastníci trhu jsou spokojeni

NEDOKONALÁ KONKURENCE

Jednotlivé formy nedokonalé konkurence se označují také jako tržní selhání, patří sem navíc existence externalit a nekalá konkurence (kartelové dohody)

Monopol = situace, kdy jedna firma má výsadní postavení na trhu, tzn., že tato firma ovládá trh (např. diktuje ceny). Může být:

  1. Přirozený – firma má jako jediná technologii nebo recept na výrobu (Coca-cola, Becherovka)

  2. Úřední – firma má jako jediná povolení vykonávat činnost (Česká pošta, soudní znalec)

Monopson = nedokonalá konkurence na straně poptávky, tzn., že kupující je pouze jeden podnik nebo velmi málo velkých podniků. Tito kupující si potom mohou diktovat podmínky za jakých koupí dané zboží (armáda, policie).

Oligopol = trh je ovládám malým množstvím velkých firem. Spotřebitel si tedy může vybrat (pohonné hmoty, mobilní operátoři). Nebezpečí představuje možnost kartelových dohod.

Kartelové dohody = dohody výrobců nebo obchodníků o cenách, geografickém rozdělení trhu, o podmínkách dodávek apod. V ČR kartelové dohody zakazuje obchodní zákoník.

Monopolní = Polypolní konkurence = na trhu se vyskytuje velmi mnoho malých firem, což je výhodné pro spotřebitele, ale každá malá firma se ve svém okolí může chovat jako monopol. V tom případě spotřebitel platí vyšší cenu nebo mu při nákupu vznikají transakční náklady (např. náklady na dopravu).

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Spotřebitel je na trhu chráněn zejména legislativou (občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně hospodářské soutěže) a ochranou spotřebitele se také zabývají některé orgány státní správy.

  1. Zákaz nekalé soutěže – klamavá reklama, podplácení, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitele, vyvolávání nebezpečí záměny

  2. Zákaz kartelových dohod – dohody o cenách a územním rozdělení trhu

  3. Pojištění vkladů u finančních institucí – banky, spořitelny, … pojištění jsou vklady do ekvivalentu 100.000€ u jedné instituce, v případě krachu finanční instituce se výplaty pojistných vkladů musí zahájit do 20 dnů od krachu finanční instituce

  4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy – lhůta buď 14 dní, nebo 30 dní. 14 dní od dodání zboží – pokud je zboží koupeno na dálku, toto právo neplatí u CD, DVD, knih a softwarů. 30 dní od uzavření kupní smlouvy – pokud byla kupní smlouva uzavřena mimo provozovnu a zboží nebylo předáno

  5. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – tuto odpovědnost mají výrobci, dovozci a prodejci, hradí se škoda, která přesahuje ekvivalent 500€ (např. nákup el. spotřebiče a díky němu dojde k požáru)

Témata, do kterých materiál patří