Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. SOC. A ZDRAV. POJIŠTĚNÍ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka č.9 ŮČTOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ jedná se o příjem státního rozpočtu, vybíraný pomocí správy soc. zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Pojištění musí odvádět každý, kdo má trvalý pobyt na území ČR nebo je alespoň jeho zaměstnavatelem osoba, která má u nás své sídlo. Sociální pojištění se platí státu prostřednictvím správy soc. zabezpečení z důvodu poskytnutí finančních prostředků osobám, které nemají dočasně zaměstnání, anebo jsou ze zdravotních důvodů trvale indisponováni a nejsou schopni vykonávat práci. Zdrav. Poj. Se platí zdravotním pojišťovnám z důvodů zabezpečení osob při nemoci, úrazu, kdy dočasně nemohou vykonávat zaměstnání. Zaměstnavatel strhává zaměstnanci z platu sociální poj. Každý měsíc a odvádí jej na správu soc. zabezpečení. Zdravotní poj. Se odvádí každý měsíc prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Plátce sociálního a zdravotního poj. musí být buď pojištěnec sám, nebo jeho zaměstnavatel, nebo stát. Stát je v ohledu pojistného na sociální zabezpečení nesmlouvavý – musí ho zaplatit každý bez ohledu na právní status (fyzická osoba, právnická osoba – zaměstnavatel) či velikost a způsob zaměstnání. Samozřejmě zákon nezapomíná ani na podnikatele a jiné osoby samostatně výdělečně činné. Způsob, jak se vyhnout placení sociálního pojištění. První se týká pronajímatelů nemovitostí i movitých věcí. Ti jsou od platby sociálního pojištění zcela zproštěni. Druhou alternativou jsou příjmy z autorských práv – záleží jen na autorovi, zda svou tvorbu vidí jako soustavnou činnost či nikoli (lépe nevidět, pak není třeba platit). vyměřovacím základem pro výpočet soc. a zdrav. Pojištění je úhrn příjmů v souvislosti s výkonem zaměstnání. v některých případech je potřeba tento základ zvýšit o hodnotu různých zaměstnaneckých výhod. Minimální vyměřovací základ u ZP je 8000,- Maximální vyměřovací základ u ZP i SP je1 707 048,- Pozn.: pokud základ pojistného přesáhne tento maximální vyměřovací základ, z dalších příjmů zaměstnanec ani zaměstavatel SP a ZP neplatí. Výpočet pojistného: srážkou ze mzdy zaměstnance: 4,5% z vyměřovacího základu činí pojistné navšeob. zdrav. pojištění 6,5% z vyměřovacího základu činí pojistné nasoc. pojištění srážkou zaměstnavatele za zaměstnance: 9% z vyměřovacího základu činí pojistné nazdrav. pojištení 25% z vyměřovacího základu činí pojistné nasoc. pojištění Pozn.: celkově se tedy odvádí 13,5% na zdrav. pojištění a 31,5% pojistné na soc. zabezpečení. Pojistné se odvádí v termínu určeném pro výplatu mezd za příslušný měsíc, soc. pojistné se odvádí okresní(městské) správě sociálního zabezpečení, pojistné na zdrav. pojištění příslušné zdravotní pojišťovně. 336/1- zúčtování se ZP 331- zaměstnanci521/1- hrubé mzdy ZP zaměstnance hrubé mzdy zaměstnanců 336/2 – Zúčtování s OSSZ 521/2 – náhrada za prac. nesch. SP zaměstnance náhrada za prac. nesch. Kompenzace ve výši ½ přiznaných náhrad za pracovní neschopnost 342 – Ost. přímé daně Daň z příjmů zaměst. 379 – Jíné závazky Srážky ve prospěch jiných osob 355 – Pohl. za zaměst Srážky ve prospěch podniku 211 – Pokladna 221 – BÚ Výplata mzdy v hotovosti 336/1 – Zúčtování se ZP 524 – Zákonné SP Předpis ZP podniku za zaměstnance 336/2 – Zúčtování s OSSZ Předpis SP podniku za zaměstnance

Témata, do kterých materiál patří