Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Podniky cestovniho ruchu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. CESTOVNÍ RUCH Charakteristika cestovního ruchu, začlenění v národním hospodářství Složky cestovního ruchu – účastník, rekreační prostor, materiálně technická základna Podniky cestovního ruchu – ubytovací, stravovací, dopravní Cestovní kanceláře – význam, služby, zastoupení v zahraničí CHARAKTERISTIKA CR = soubor služeb, které uspokojují potřeby rekreace a poznávání (služby – ubytovací, stravovací, dopravní …) Služby se poskytují: mimo místo trvalého bydliště ve volném čase ZAČLENĚNÍ CR V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - CR je zařazen do terciárního sektoru (služby) - zasahuje do mnoha oblastí oblast spotřeby- uspokojuje potřeby lidí v oblasti rekreace, odpočinku, poznávání součást ekonomiky- vliv CR se projevuje v různých oblastech ekonomiky (v oblasti zaměstnanosti, podíl na HDP, podíl na investicích, podíl na platební bilanci) SLOŽKY CESTOVNÍHO RUCHU 1.) účastník – osoby, cestující mimo místo trvalého bydliště za účelem rekreace, poznání, atd. výletníci – zdrží se do 24 hodin; nenocují turisté – zdrží se více než 24 hodin; přespávají 2.) rekreační prostor– menší území s příznivými přírodními podmínkami, které nejsou narušeny negativními vlivy průmyslové nebo zemědělské činnosti - určujícím faktorem jsou přírodní podmínky a prostředí 3.)materiálně-technická základna (MTZ) –všechny věcné prostředky nezbytné pro zajištění služeb CR(budovy dopravní prostředky, stroje,zařízení, inventář, …) budovy –vlastní MTZ – jsou vybudovány speciálně pro CR - využívané pro CR – nejsou speciálně pro CR,ale účastníci je využívají zařízení MTZ - doplňková – zkvalitňují a zpohodlňují služby CR PODNIKY CR subjekty, které účastníkům prodávají služby CR a tím uspokojují jejich specifické potřeby ubytovací podniky podle typu ubytování: a) hromadná zařízení hotely – krom ubyt. a jídla nabízejí jiné služby;dělí se dle hvězd (kvalit) penziony – méně služeb než v hotelích (hlavně přespání a jídlo) specializované ubyt. zař. – léčebná zařízení (sanatoria) - ubytování v hromadných dopr. prost. (lodě) ostatní – kempy, chatové osady, místa pro stany b) v soukromí – ve vlastních příbytcích, pronajímané pokoje či celé objekty podle doby užívání: sezonní – maximálně 9 měsíců s celoročním provozem stravovací podniky poskytujízákladní stravování – snídaně, obědy, večeře doplňkové stravování – různé občerstvení Restaurace – zajišťují prodej pokrmů a nápojů a společenskou zábavu Bary – poskytují prodej nápojů a společenskou zábavu dopravní podniky - zajišťují přemístění účastníků CR z místa jejich trvalého bydliště do místa CR dle teritoriálního hlediska a) vnitrostátní – uvnitř státu b) mezinárodní – mimo stát dle periodicity a) pravidelná – probíhá neustále b) nepravidelná – na objednávku druhy dopravy železniční výhody – poměrně bezpečná, velká kapacita, plynulost nevýhody – dostupnost středisek CR pravidelná, historické jízdy, rekreační vlaky (do míst CR), vlakové hotely silniční výhody – dostupnost, rychlost nevýhody – malá kapacita hromadná autobusová, individuální, taxi služby letecká (nejrychlejší způsob přepravy; umožnila rozvoj CR po celém světě) výhody – rychlost, bezpečnost nevýhody – škodí životnímu prostředí, dostupnost pravidelná dle leteckých řádů,charterové lety (nepravid,předem objednané) vodní (nejvíce rozvinutá v přímořských státech; v ČR výhody – velká kapacita, ekologická nevýhody – pomalá, dostupnost říční a námořní;vyhlídkové plavby,okružní rekre plavby (min 1týd na lodi) ostatní vertikální – v horských terénech; např. lanovky městská – ve velkých městech; např. metro, bus, trolej, tramvaj, kolo, rikša CESTOVNÍ KANCELÁŘE (CK) - koncesované živnosti, musí být pojištěny Význam: zajišťují služby v domácím i zahraničním CR zprostředkovatel mezi účastníkem a podniky CR Služby:- poskytují řadu služeb, např. organizování pobytů, zajišťování ubytovacích, stravovacích a dopravních služeb, zajištění průvodcovských služeb a poskytování informací - dělí se: a) základní členění hlavní – nezbytné pro uskutečnění CR (ubytování, stravování, doprava) vedlejší (doplňkové) – doplňují hlavní (poskytování informací, průvodce, pojištění) b) způsob zajištění vlastní– jsou zajišťovány prostředky nebo zaměstnanci CK zprostředkovatelé – služby ostatních zprostředkovatelů (ubytování, strava, …) -CK je prodávají na základě smluv o zprostředkování c) způsob prodeje jednotlivé – služby se objednávají podle přání zákazníka komplexní – celý soubor služeb, který souvisí s celým zájezdem (ubyt., strava, dopr.) d) způsob přípravy na objednávku– služby podle požadavků zákazníků (na míru) předem objednané – dopředu nasmlouvané na základě smluv Zastoupení v zahraničí: podle platných předpisů mohou mít české CK zastoupení v zahraničí formou: reprezentace - pracoviště CK bez právní subjektivity (nemohou vstupovat do závazků) - poskytují informace a pomoc českým turistům; propaguje ČR v zahraničí majetková účast - podniky s právní subjektivitou (samostatné obchodní podniky) - zabývají se obchodní činností, propagací návštěv ČR

Témata, do kterých materiál patří