Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
obchodní společnost, družstva a státní podniky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Korporace - obchodní společnosti a družstva

 • obchodní společnosti se zakládají

 1. společenskou smlouvou – společnost zakládá více členů

 2. zakladatelskou listinou – 1 zakladatel

 • smlouva musí být vložena do 6 měsíců do Obchodního rejstříku, dnem zápisu pak společnost vznikne

Společné znaky společností

 1. vklad - majetek, který vytváří společnost

 • peněžní/nepeněžní, ale musí být v penězích oceněný, ostatní společníci musí s nepeněžitým vkladem souhlasit

 • souhrn vkladů = základní kapitál

 1. ručení - do jaké výše musí společníci hradit závazky, které není společnost schopna splatit

 • mohou ručit vkladem nebo osobním majetkem

 1. řízení - stanovení, kdo bude společnost řídit

Druhy obchodních spol.
1) osobní

a) veřejná obchodní společnost – v.o.s.

b) komanditní společnost – k. s.
2) kapitálové

a) společnost s ručením omezeným – s.r.o.

b) akciová společnost – a.s.

Charakteristické rysy OS

 • neomezené solidární ručení – kterýkoliv společník muže být vyzván k úhradě, ne všichni stejným dílem

 • osobní účast společníka na řízení

 • nemají předepsaný základní kapitál

Charakteristické rysy kapitálové spol.

 • omezené/žádné ručení společníků za závazky společníků

 • řízení většinou neprovádí majitel

 • a.s. má určený minimální základní kapitál

Veřejná obchodní společnost – v. s.

 • je založena společenskou smlouvou

 • zakládají ji min 2 osoby

 • vklad není předepsán

 • ručení – osobním majetkem společně nebo rozdílně

 • společnost může řídit jeden, několik společníků, všichni společníci

 • rozdělení zisku – rovným dílem

 • patří mezi osobní společnosti

Komanditní společnost - k. s.

 • patří mezi osobní společnosti, ale má rysy kapitálové společnosti

 • zakládá se společenskou smlouvou

 • zakládají ji min 2 osoby → komplementáři a komanditisté

→ vklad u komplementářů není stanoven, u komanditistů činí 5 000 Kč/ podle smlouvy

→ řízení společnosti – řídí ji komplementáři

Společnost s ručením omezeným - s.r.o., spol. s r.o.

 • zakládá jediný společník i více

 • vklad v min výši 1 Kč

 • ručení osobním majetkem

Řízení

 1. Valná hromada - nejvyšší orgán, členem jsou všichni společníci

 • VH rozhoduje o změně společenské smlouvy, o změně základního kapitálu, připuštění nepeněžitého vkladu, volí a odvolává jednatele, schvaluje rozdělení zisku

 1. Jednatelé- statutární orgán, vedou společnost, jsou uvedeni v ŽR

 2. Dozorčí rada- nepovinný orgán, dohlíží nad činností jednatelů, kontrolují účetní dokumentaci

 • rozdělení zisku podle společenské smlouvy a výše obchodního podílu

Práva společníků

 1. Právo na podíl na zisku

 2. Na vypořádací podíl

 3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku

 4. Na podílení se řízení společnosti

 5. Na informace

 6. Na společenskou žalobu

Akciová společnost - založení jedním nebo více zakladateli

Témata, do kterých materiál patří