Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
obchodní společnost, družstva a státní podniky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16a) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA, STÁTNÍ PODNIKY Korporace- obchodní společnosti a družstva obchodní společnosti se zakládajíspolečenskou smlouvou– společnost zakládá více členůzakladatelskou listinou – 1 zakladatelsmlouva musí být vložena do 6 měsíců do Obchodního rejstříku, dnem zápisu pak společnost vznikne Společné znaky společností vklad- majetek, který vytváří společnostpeněžní/nepeněžní, ale musí být v penězích oceněný, ostatní společníci musí s nepeněžitým vkladem souhlasitsouhrn vkladů = základní kapitálručení - do jaké výše musí společníci hradit závazky, které není společnost schopna splatitmohou ručitvkladem nebo osobním majetkemřízení- stanovení, kdo bude společnost řídit Druhy obchodních spol.1) osobní a) veřejná obchodní společnost – v.o.s. 2) kapitálové a) společnost s ručením omezeným – s.r.o. b) akciová společnost – a.s. Charakteristické rysy OS neomezené solidární ručení – kterýkoliv společník muže být vyzván k úhradě, ne všichni stejným dílemosobní účast společníka na řízenínemají předepsaný základní kapitál Charakteristické rysy kapitálové spol. omezené/žádné ručení společníků za závazky společníkůřízení většinou neprovádí majitela.s. má určený minimální základní kapitál Veřejná obchodní společnost – v. s. je založena společenskou smlouvouzakládají ji min 2 osobyvklad není předepsánručení – osobním majetkem společně nebo rozdílněspolečnost může řídit jeden, několik společníků, všichni společnícirozdělení zisku – rovným dílempatří mezi osobní společnosti Komanditní společnost - k. s. patří mezi osobní společnosti, ale má rysy kapitálové společnostizakládá se společenskou smlouvouzakládají ji min 2 osoby → komplementáři a komanditisté → vklad u komplementářů není stanoven, u komanditistů činí 5 000 Kč/ podle smlouvy → řízení společnosti – řídí ji komplementáři Společnost s ručením omezeným - s.r.o., spol. s r.o. zakládá jediný společník i vícevklad v min výši 1 Kčručení osobním majetkem Řízení Valná hromada - nejvyšší orgán, členem jsou všichni společníciVH rozhoduje o změně společenské smlouvy, o změně základního kapitálu, připuštění nepeněžitého vkladu, volí a odvolává jednatele, schvaluje rozdělení ziskuJednatelé- statutární orgán, vedou společnost, jsou uvedeni v ŽRDozorčí rada- nepovinný orgán, dohlíží nad činností jednatelů, kontrolují účetní dokumentaci rozdělení zisku podle společenské smlouvy a výše obchodního podílu Práva společníků Právo na podíl na ziskuNa vypořádací podílPrávo na podíl na likvidačním zůstatkuNa podílení se řízení společnostiNa informace Akciová společnost - založení jedním nebo více zakladateli vznik dnem zápisu do ORvklad min výše je 2 000 000 Kč

Témata, do kterých materiál patří