Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomické systémy společnosti, zákony trhu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (94,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Ekonomické systémy spol., zákony trhu Ekonomické systémy lidé potřebovali a potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly a efektivně využívat dostupné zdroje =EKONOMICKÝ SYSTÉM Dosud poznané ES: Zvykový Příkazový Tržní 3 základní otázky: Co a kolik se má vyrábět Jak se má vyrábět (technologie, výrobní postupy…) Jak se rozdělí to, co bylo vyrobeno Zvykový systém Nejstarší systém, založen na kmenových vztazích Co a kolik se bude vyrábět – rozhodoval náčelník na základě zkušeností Stačili vyprodukovat tolik, aby přežili Vývoj – začala se zvyšovat produktivita práce Vzrůstající produktivita práce – nadprodukt = boje – ten kdo měl majetek měl i moc a nemusel pracovat Dnes – primitivní kmeny Příkazový systém Co a jak se bude vyrábět – rozhoduje úzká skupina lidí (závazný plán) Subjektivní chování Rozdělování produktů je podle pravidel této skupiny lidí – vše stanoveno Často spojen s omezováním vlastnických vztahů DIREKTIVNĚ Tržní systém Co a jak se bude vyrábět – rozhoduje trh a jeho zákony Nezávislé na lidském chtění Vše určuje trh Rozdělování produktů – určeno úspěšností na trhu (úspěšný – hodně, neúspěšný – málo) V praxi: smíšený ekosystém – tržní ekonomický systém + vliv státu Tržní mechanismus Zboží statek nebo služba určená pro trh Mezi zboží nezahrnujeme: Samozásobitelskou produkci Služby poskytované státem Vlastnosti zboží: Užitná hodnota =schopnost uspokojovat potřeby Hodnota =množství výrobních faktorů obsažených ve zboží Směnná hodnota =cena zboží vyjádřena v penězích Trh =vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny Akt koupě a prodeje bez ohledu jakou formou jsou uskutečňovány Struktura trhu Trh statků a služeb (zboží) Trh práce Trh finanční rozdělení Podle počtu zboží Dílčí trh Sledujeme jeden druh zboží Agregátní (celkový) trh Sledujeme veškeré zboží Z územního hlediska Regionální trh = místní trh Národní trh = trh v rámci státu Mezinárodní trh = celosvětový trh Marketingové chápání Potenciální – všichni zákazníci, kteří mají zájem Použitelný – zájem + finance Kvalifikovaný – určitá omezení (zbraň – určité požadavky) Podchycený – zákazníci, kteří si ten výrobek už koupili (aby si ho koupili znova) Cílový – specializace (určitá věková skupina, určitá věc, místo, …) Subjekty trhu Domácnosti na trhu vystupují jako kupující i jako prodávající prodávají výrobní faktory podnikům – za získané prostředky nakupují statky a služby Podniky na trhu vystupují jako kupující i jako prodávající prodávají statky a služby a nakupují výrobní faktory Stát ovlivňuje negativní dopady trhu Zákony trhu Chování tržních subjektů je ovlivněno zákony trhu Ekonomické zákony se prosazují jako tendence Zákon nabídky s rostoucí cenou roste i nabídka zboží Zákon poptávky s rostoucí cenou klesá poptávka zboží Poptávka =množství jednotlivého druhu zboží, které jsou kupující ochotni při určité ceně koupit v každém okamžiku platí vztah mezi cenou a množstvím Individuální poptávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě Dílčí poptávka všech lidí z určitého regionu (státu) po určitém statku nebo službě Agregátní poptávka všech lidí v určitém státě, po všech možných statcích a službách tzv. makroekonomická veličina – týká se celé ekonomiky, všechny statky a služby, které jsou poptávány v celém státě Poptávkový vztah graf. znázorněním poptávkového vztahu je poptávková křivka má vždy klesající charakter – zákon klesající poptávky Faktory ovlivňující poptávku Důchodový efekt Změna důchodů/příjmů obyvatelstva Nízké ceny = větší množství x vysoké ceny = malé množství Demografie Substituční efekt Substitut = zboží, které může nahradit zkoumané zboží (vepřové maso x drůbeží maso, mléčná čokoláda x hořká čokoláda, …) Změna ceny substitutu působí opačným směrem, než cena výrobku, který zkoumáme Při zvýšené ceně lidé mění strukturu své spotřeby Změna cen komplementů Komplement = komplementární zboží, doplněk Zboží, které doprovází spotřebu zkoumaného zboží, kupuje se současně s ním (auto + benzín + potahy + …) Sníží- li se cena komplementu – zvýší se poptávka po zkoumaném zboží Změny úrovně důchodů vyšší mzdy, vyšší renty, vyšší úroky – vyšší poptávka Změny v preferencích lidí móda, zvyky, změny potřeb Demografické změny změny v počtech a charakteristikách kupujících Očekávání očekává-li se růst cen určitého výrobku, lidé začnou tento výrobek kupovat, zvýšená poptávka vyvolá růst ceny Poptávková křivka se vlivem výše uvedených faktorů může změnit = POSUN POPTÁVKOVÉ KŘIVKY Růst poptávky – křivka se posouvá doprava Pokles poptávky – křivka se posouvá doleva Změny jiných faktorů (než ceny) – posuny poptávkové křivky doprava nebo doleva Nabídka množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat Individuální nabídka jednoho výrobce, jedné firmy, jednoho prodejce Dílčí nabídka určitého výrobku Agregátní všechny nabídky jak velká bude nabídka určitého zboží, rozhoduje ve velké mířecena tohoto zboží v každém okamžiku existuje vztah mezi cenou a nabízeným množstvím Nabídkový vztah grafické znázornění – nabídková křivka Faktory ovlivňující nabídku(kromě ceny) Cena výrobních faktorů = náklady výroby + náklady obchodu Cena zboží – cena výrobních faktorů = zisk Zisk roste – zvyšuje se nabídka Zisk klesá – snižuje se nabídka Zdražení vstupů – dražší suroviny, energie, zvyšování mezd x snížení nákladů – méně energie, míň lidí Změny vnějších podmínek – zemědělství, potravinářství, přír. katastrofy, války, … Ceny alternativních výrobků Alternativní výrobky = výrobky zastupitelné (farmář může pěstovat ječmen, žito – pokles ceny žita, vede farmáře ke zvýšení nabídky ječmene, ačkoliv cena ječmene se nezměnila) Očekávání očekávají-li výrobci zvýšení cen svých výrobků, ponechávají své výrobky na skladě a uvedou je na trh až po zvýšení ceny Nabídková křivka vyjadřuje závislost nabízeného množství na ceně za předpokladu, že ostatní faktory jsou neměnné = ZMĚNY NABÍDKOVÉ KŘIVKY Došlo ke zvýšení cen el. energie, výrobci snížili nabídku – posun křivky doleva (nabídka klesá, náklady stoupnou

Témata, do kterých materiál patří