Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomické systémy společnosti, zákony trhu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (94.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Ekonomické systémy spol., zákony trhu

Ekonomické systémy

 • lidé potřebovali a potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly a efektivně využívat dostupné zdroje = EKONOMICKÝ SYSTÉM

 • Dosud poznané ES:

 • Zvykový

 • Příkazový

 • Tržní

 • 3 základní otázky:

 1. Co a kolik se má vyrábět

 2. Jak se má vyrábět (technologie, výrobní postupy…)

 3. Jak se rozdělí to, co bylo vyrobeno

Zvykový systém

 • Nejstarší systém, založen na kmenových vztazích

 • Co a kolik se bude vyrábět – rozhodoval náčelník na základě zkušeností

 • Stačili vyprodukovat tolik, aby přežili

 • Vývoj – začala se zvyšovat produktivita práce

 • Vzrůstající produktivita práce – nadprodukt = boje – ten kdo měl majetek měl i moc a nemusel pracovat

 • Dnes – primitivní kmeny

Příkazový systém

 • Co a jak se bude vyrábět – rozhoduje úzká skupina lidí (závazný plán)

 • Subjektivní chování

 • Rozdělování produktů je podle pravidel této skupiny lidí – vše stanoveno

 • Často spojen s omezováním vlastnických vztahů

 • DIREKTIVNĚ

Tržní systém

 • Co a jak se bude vyrábět – rozhoduje trh a jeho zákony

 • Nezávislé na lidském chtění

 • Vše určuje trh

 • Rozdělování produktů – určeno úspěšností na trhu

(úspěšný – hodně, neúspěšný – málo)

V praxi: smíšený ekosystém – tržní ekonomický systém + vliv státu

Tržní mechanismus

Zboží

 • statek nebo služba určená pro trh

 • Mezi zboží nezahrnujeme:

 • Samozásobitelskou produkci

 • Služby poskytované státem

 • Vlastnosti zboží:

 1. Užitná hodnota

= schopnost uspokojovat potřeby

 1. Hodnota

= množství výrobních faktorů obsažených ve zboží

 1. Směnná hodnota

= cena zboží vyjádřena v penězích

Trh

= vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny

 • Akt koupě a prodeje bez ohledu jakou formou jsou uskutečňovány

Struktura trhu

 1. Trh statků a služeb (zboží)

 2. Trh práce

 3. Trh finanční

rozdělení

 1. Podle počtu zboží

  1. Dílčí trh

  • Sledujeme jeden druh zboží

   1. Agregátní (celkový) trh

  • Sledujeme veškeré zboží

 2. Z územního hlediska

  1. Regionální trh

= místní trh

 1. Národní trh

= trh v rámci státu

 1. Mezinárodní trh

= celosvětový trh

 1. Marketingové chápání

  1. Potenciální – všichni zákazníci, kteří mají zájem

  2. Použitelný – zájem + finance

  3. Kvalifikovaný – určitá omezení (zbraň – určité požadavky)

  4. Podchycený – zákazníci, kteří si ten výrobek už koupili (aby si ho koupili znova)

  5. Cílový – specializace (určitá věková skupina, určitá věc, místo, …)

Subjekty trhu

 1. Domácnosti

  • na trhu vystupují jako kupující i jako prodávající

  • prodávají výrobní faktory podnikům – za získané prostředky nakupují statky a služby

 2. Podniky

 • na trhu vystupují jako kupující i jako prodávající

 • prodávají statky a služby a nakupují výrobní faktory

 1. Stát

 • ovlivňuje negativní dopady trhu

Zákony trhu

 • Chování tržních subjektů je ovlivněno zákony trhu

 • Ekonomické zákony se prosazují jako tendence

Témata, do kterých materiál patří