Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11.Porušení rozpočtové kázně u ÚSC

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. Porušení rozpočtové kázně u ÚSC

zákon 250/2000Sb.,

Sankce za porušení upravuje zákon.

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících nebo svěřených ÚSC.

ÚSC celkem uloží osobě, která se kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněné částky a penále 1 promile denně, nejvýše do výše této částky.

Za porušení se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek stanovených pro hospodaření ÚSC a DSO. Včetně povinnosti dát přezkoumat hospodaření, projednání závěrečného účtu a další uvedené v příslušných zákonech.

Za toto porušení lze uložit pokutu.

O uložení rozhoduje: u krajů a Prahy MF

U obcí kraj

Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

Příslušný ÚSC může požádat o zamezení tvrdosti, MF může povolit úlevu.

Témata, do kterých materiál patří