Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Světová ekonomika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Světová ekonomika Primární sektor –zemědělství, těžba surovin, lesní hospodářství a rybolovSekundární sektor – zpracovatelský průmysl, stavebnictví a nákladní dopravaTerciární sektor – služby (např.:obchod, bankovnictví, zdravotnictví, školství)Kvartérní sektor – věda a výzkum (vyčleňuje se z terciárního sektoru) → podíl těchto sektorů na zaměstnanosti a tvorbě HDP → vyspělost země (regionu) Průmysl → zemědělství ↑ (roste) podíl oborů jako chemie, elektrotechnika, strojírenství ↓ (klesá) podíl spotřebního a potravinářského průmyslu ↑ (roste) podíl živočišné výroby = mění se struktura rozmístění Světové hospodářství Nerovnoměrné rozložení → obrovské rozdíly v bohatství, životních podmínkách, zdravotní péči, vzdělání, apod…Nejvyspělejší státy mezi 20°s.š. – 65°s.š.Oblasti –jádrové (jádro) – rozvinutější -periferní (periferie) – zaostalejší, okrajové Jádrové ekonomické oblasti Soustředění průmyslu, služeb,…Nejmodernější odvětví hospodářstvíKlíčová úloha v hospodářském a polit. životě Země, světadílu, státu, regionuKoncentrace obyvatel, hospodářských a dalších sociálních činnostíOblasti: a)evropská –západní Evropa → VB, Francie, Německo, BENELUX b)severoamerická –Kanada, USA c)východoasijská –Japonsko, Singapur, Jižní Korea, Hongkong Periferní ekonomické oblasti Možnosti rozvoje = omezené, málo zalidněnéStranou od rychlých ekonomických a sociálních změnOblasti s nepříznivými přírodními podmínkamiTundra, pouště, tropické deštné lesy, polopouště, vysoko položené oblastiOblasti: a)Africká, JZ Asie –periferní oblast evropského jádra b)Latinská Amerika –periferní oblast severoamerického jádra c)Jižní Asie –periferní oblasti východoasijského jádra Bohatý „Sever“ S. Amerika, Evropa, Rusko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, JAR, V Asie Chudý „Jih“ Ostatní oblasti Země → Bhútán, Mongolsko, Venezuela,… Hospodářská klasifikace státu HDP = hrubý domácí produkt -souhrn všech hodnot vytvořených na území daného státu - nejpoužívanější kritérium pro hodnocené úrovně států a regionů - udává se v nominální hodnotě –USD - přepočet na jednoho obyvatele - v úhrnu (objemu) za celý svět Rozdělení států světa podle úrovně HDP 1. Ekonomicky vyspělé státy – Severní Amerika, EU a další státy Evropy, Japonsko a vyspělé státy Asie, Austrálie a některé státy Oceánie – vysoká úroveň HDP na obyvatele < 25 000 USD – primér do 10%, terciér 60% i více 2. Státy s přeměňující se ekonomikou – střední a východní Evropa (ČR, SR, Polsko, Chorvatsko, Maďarsko), nástupnické státy po SSSR (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko) – vytváření tržního hospodářství – HDP kolísá (10 000 – 25 000 USD) 3. Nové industrializované země – Latinská Amerika (Mexiko, Brazílie, Argentina, Chile, Uruguay), Asie (asijští tygři – Čína, J. Korea, Tchaj - wan, Hongkong, Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny) – za posledních několik desítek let vybudován průmysl 4. Státy vyvážející nerostné suroviny – Saúdská Arábie, Kuvajt, Brunej, SAE, Bahrajn – těžba a export ropy a zemního plynu – neúplná struktura průmyslu s určitým zaostáváním úrovně sociálního rozvoje 5. Rozvojové státy – Afrika (Čad, Niger, Tanzanie), Asie (Nepál, Bhútán, Mongolsko, Vietnam) – nejchudší státy světa – úroveň HDP 100 – 500 USD/obyv. – závislost na exportu několika zemědělských výrobků či těžby Hlavní trendy současné ekonomiky Globalizace – propojení světa → internet, FB, moderní doprava (letecká), ekonomická krize Světová globalizace: informační technologie vlastnictví firem různými zeměmi řetězce rychlého občerstvení šíření nemocí (AIDS) - trvalý růst počtu obyvatel na Zemi a objemu jeho spotřeby → zásadní změny v hospodářství a jeho rozmístění na Zemi Integrační a desintegrační tendence Integrace –spojování – např.: států Politické integrace - OSNVojenské integrace - NATOEkonomické integrace – EU Desintegrace –rozpad Rozpad koloniíRozpad SSSR → Rusko + 14 státůRozpad JugoslávieRozpad ČSSR → ČR + SRJižní Súdán, Kosovo Budoucí možnosti desintegrace Itálie – severní Itálie (Padánie) – politická strana Liga SeveruBelgie – Vlámsko, Valonsko – horší ekonomikaŠpanělsko – Katalánsko a Baskicko

Témata, do kterých materiál patří