Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3 výdaje rozpočtu kraje

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3/výdaje rozpočtu kraje § 10 zákona 250/2000Sb., závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními předpisy výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péči o vlastní majetek a jeho rozvoj výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je kraj pověřen zvláštními právními předpisy závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupil dotace do rozpočtu obcí v kraji závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležející jejich vlastníkům výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků na sociální nebo humanitární účely splátky půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí a splátky jistin vlastních dluhopisů jejich vlastníkům Přes rozpočtovou skladbu Třída 5běžné ( neinvestiční ) výdaje Třída 6kapitálové ( investiční ) výdaje Výdaje nejsou omezeny zákonem, ale pouze schválením v zastupitelstvu ve formě rozpočtu.

Témata, do kterých materiál patří