Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23.Promotion mix v CR, daňová evidence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 23 A (Promotion mix v CR) = promoce, propagace, komunikace Komunikace mezi prodávajícím a kupujícímPodpora prodeje výrobku či službyStimulování prodejePodněcování, propagace prodeje = veškeré podpůrné činnosti Základní cíl: vytvořit u spotřebitele takový postoj k výrobku, který ústí v jeho koupi Každá z aktivit promotion musí plnit jeden z těchto cílů: Podat informaci o výrobku nebo o podniku jako celkuZvýšit poptávku po určitém výrobku nebo po všech výrobcích podnikuOdlišit nějakým způsobem náš výrobek od konkurenčníhoNajít výrobku, co nejlepší cestu na trh Formy promotion Každý výrobek má své specifické vlastnosti, proto je důležitý výběr, promíchání prvků promotion mixu s cílem najít výrobku co nejlepší cestu na trh Reklama – placená forma neosobní masové komunikace, prostřednictvím médií – tisk, rozhlas, televize a exteriérová media, oslovuje široké vrstvy obyvatelstva se záměrem ovlivnit jejich kupní chování, podává omezené množství informací velkému počtu osob, slouží k upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu. KAM MÉDIUM DOSÁHNE, TAK TAM BYMĚL BÝT VÝROBEK DOSAŽITELNÝ Podpora prodeje = aktivity, které stimulují prodej výrobků a služeb dodatečně, např. cenové zvýhodnění, přitažlivější nákup - veletrhy, předvádění zboží, prémie, soutěže, kupóny, dárky, cenové slevyPublicita =public relations – neosobní forma, stimulace poptávky po výrobcích, službách či aktivitách firmy, vytváření dobrých vztahů s veřejností - exkurze, den otevřených dveří, tiskový mluvčí, prospektyOsobní prodej – osobní forma komunikace s jedním nebo několika možnými zákazníky, cílem je dosažení prodeje, obsah a forma sdělení může být přizpůsobena konkrétnímu zákazníkovi a situaci, nákladný, vysoce efektivní způsob komunikace, komunikace probíhá oběma směry – zpětná vazba Použití forem promotion Použití více forem promotion v jejich vzájemné kombinaci =promotion mix Záleží na: Druhu zbožíU jednoduchých výrobků – potraviny, konfekce,obuv – není třeba mnoho informací - informace o existenci výrobku a kde ho mohou koupit, tzn. reklama a podpora prodejeU složitějších výrobků – investiční zařízení,zboží dlouhodobé spotřeby - potřebujeme více informací, žádoucí oboustranná komunikace, tzn. osobní prodej Životním cyklu výrobku Uvedení výrobku na trh - reklama a podpora prodeje Růst výrobku na trhu - reklama, více informací - osobní prodej Zralostvýrobku na trhu - podpora prodeje, připomínací reklama Úpadek výrobku na trhu – nové umístění výrobků - reklama, prodloužení prodeje - podpora prodeje Fáze procesu rozhodováníPro upoutání pozornosti, vzbuzení zájmu - reklama, publicitaRozhodování o nákupu - podpora prodeje, osobní prodejZískávání informací - osobní prodej Reklama Placená forma neosobní, masové komunikace Cíl: informování spotřebitelů Záměr: ovlivnit jejich chování Reklamní plán Cíle reklamyStanovení finančního rozpočtuRozhodnutí o tvorbě sděleníVyužití médií pro reklamu Cíle reklamy Dle účelu: Informativní– informování zákazníků o novém výrobku, sleváchPřesvědčovací– dávat publicitu určité značce, podnítit zákazníky k rychlé koupiPřipomínací – připomínat zákazníkům, kde si určitý výrobek mohou koupit Mezi hlavní cíle reklamy patří: Tvorba silné značkyZvýšení poptávkyPosílení finanční poziceVytváření pozitivní imageMotivace vlastních pracovníkůZvýšení možností distribuce Tvorba rozpočtu Při sestavení rozpočtu existují některé obecné zásady: Náklady na reklamu jsou nejvyšší v úvodních fázích životního cyklu výrobku - upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu o výrobekVe fázi zralosti - náklady nižšíNa trhu se silnou konkurencí - náklady vyššíNa trhu, kde má firma vysoký tržní podíl - náklady vyššíSnaha firmy odlišit výrobek od ostatních - vysoké náklady Tvorba reklamního sdělení Typ sdělení: Uvádějící– cílem je upoutání pozornosti zákazníka k výrobkuInformativní– informuje zákazníka o vlastnostechvýrobkuPřesvědčující – cílem je přesvědčit zákazníka, že koupě výrobku bude správným rozhodnutímPřipomínací– připomíná zákazníkovi existenci výrobku, cílem je upevnit uvědomování si výrobku v paměti zákazníka Úspěšnost sdělení závisí na tvořivosti autorů Nápad pro sdělení vznikne: Tvůrci se vžijí do myšlení zákazníkaHledají inspiraci u konkurence, prodejců či zákazníků Důležitý je styl tvorby sdělení, jeho formát, tón a výběr slov – sloganů Styly reklamního sdělení Nálada a image – vyjadřuje pohodu, lásku, klid (reklama na kávu, čokoládu)Fantazie – nádech fantazie, romantikyBěžný život – využití výrobku v běžném životěHudební styl – chytlavá melodie, text týkající se výrobkuDoporučující posudek – důvěryhodná osoba kladně se vyjadřující o výrobkuVědecký posudek – vědecký pohled odlišnosti a výhod výrobkuSymbol osobnosti – propaguje sportovec, herec Výběr médií 4 základní druhy médií: TelevizeRozhlasTiskExteriérová média Důležitá je volba a časové rozvrhnutí reklamy TelevizeNejnovější, ale nejsledovanější médium, vysoce účinný druh reklamyZáleží na typu pořadu, jeho sledovanosti, struktuře divákůČas sledovanosti - od toho se odvíjí náklady na reklamuÚčinná, když se týká širokého okruhu spotřebitelů Výhoda–vizuální médium - kombinace pohyblivého obrazu a zvuku (zrak i sluch) a velmi široké pokrytí trhu Nevýhoda – přepínání programů u diváků a informační zmatek (reklamní šoty jdoucí rychle za sebou) RozhlasDle stanice a programu - jiný okruh posluchačů Výhody– relativně levná - vysílání může být delší nebo častěji opakováno, velmi pružné médium – rychle může reagovat na změnu na trhu Nevýhoda – působí pouze na jeden smysl (sluch) - některé produkty (módní konfekce, pokrmy) nelze propagovat Exteriérová médiaPatří zde firemní štíty, billboardy, poutače, reklamy tištěné na nákupních taškách, reklamy na dopravních prostředcíchHistoricky nejstarší typ Výhody– relativně nízké náklady, možnost umístění do blízkosti obchodů, vysoká pružnost Nevýhody – nemohou poskytovat mnoho konkrétních informací TiskNoviny a časopisyZaměření na určitý druh lidí se specifickýmizájmy Výhoda – obsah může jít víc do hloubky a může být delší, č

Témata, do kterých materiál patří