Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kontrola

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KONTROLA A JEJÍ EKONOMICKÝ VLIV NA HOSPODAŘENÍ PODNIKU Kontrola = soustavné, kritické hodnocení jevů, které nastaly, nastávají nebo mohou nastat Význam kontroly: získat objektivní představu o plnění cílů a stupni realizace přijatých rozhodnutíproces sledování, rozboru a přijetí závěrů v případě, že vznikly odchylky mezi plánem a jeho realizacíodhadování nedostatků a likvidace, dosahování lepších výsledků podnikupreventivní význam - je to nástroj na odměňování, požadavky na bezpečnost, jsem pořád ve střehu, zda nepřijde kontrola, takže dělám všechno pečlivě Kontrolní proces: Získání informací, ověření jejich správnosti, hodnocení sledovaných procesů, návrhy na opatření, zpětná vazba Členění kontroly: VnějšíNejvyšší kontrolní úřad – hospodaří s hmotnými a finančními prostředkyČOI – kontroluje podmínky k zabezpečení jakosti, dodržování norem při výrobě a při přípravě pokrmů, skladování, požadavky na osobní hygienuČZPI – kvalita potravin, příprava pokrmůHygienická služba – hygienické požadavky na stravovací službyStátní veterinární správa – dozor při výrobě, skladování, přepravě potravin živočišného původuŽivnostenské úřady – rozsah a platnost živnostenského oprávnění, označení provozovny, doklady o nabytí zbožíostatní: Úřad práce, OSSZ, zdravotní pojišťovny, Policie ČR, Finanční orgány, ČNB Vnitřní – je vykonávána pracovníky podniku, namátková X ohlášená pravidelná X nepravidelná, preventivní, průběžná, následná Funkce kontroly kontrolní – spočívá v objektivním zjišťování a vyhodnocování skutečného stavu v porovnání s danými kritériipreventivní – samotná existence kontroly vyvolává vědomě i podvědomě vyšší odpovědnost pracovníků při práciekonomická – na základě kontroly jsou v případě zjištěných nedostatků učiněny příslušné zásahy, které zamezují vzniku nežádoucích situací Kontrola v účetnictví Dochází k ověřování správnosti a úplnosti účtování, ten kdo zaúčtoval je zodpovědný Audit – úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou z vnějšku. Účelem je zjistit, zda doklady podávají spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle takto zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Zaměření kontroly:zásady při skladování, stav v pokladně, provozní a osobní hygienu Opravné zápisy účetní způsobem – nový účetní zápis, který musí být doložen příslušným účetním dokladem. Opravovat účetní zápisy lze těmito účetními způsoby:doplňkovým zápisem – při opravě chyb, jestliže je zapsána nižší peněžní částka na správné účty a na jejich správné strany. Opravným doplňkovým zápisem se doúčtuje příslušný rozdílčástečné storno – při opravě chyb, jestliže byla zapsána vyšší peněžní částka na správných účtech a na jejich správných stranách. Rozdíl se napíše na stejných účtech a na stejných stranách znaménkem mínus.úplné storno – při opravě chyb, jestliže je zapsána špatná částka na špatných účtech i stranách, storno je opravný účetní zápis, kterým se ruší zapsaná částka. (mínusový zápis)neúčetním způsobem – škrtnutí chybného údaje – tenkou čarou, aby zůstalo čitelné a napsat opravil a datum s podpisem. Nesmí se psát tužkou a gumovat, přelepovat, bělit. Inventarizace Inventura – zjištění skutečného stavuPorovnání s účetnictvímshoda = rovnostpřebytek = stav ve skutečnosti je vyšší než stav v účetnictvímanko = schodek, stav ve skutečnosti je nižší než stav v účetnictvíZjištění příčiny a řešení Manko – zaviněné (krádež, vyhozené výrobky), nezaviněné (přirozený úbytek materiálu – vysychání, vypařování – salám, písek, alkohol) sepsání inventarizačního protokolu – sepisuje ho inventarizační komise (min. 3 členy), členem komise musí být ten, kdo nese odpovědnost za kontrolovaný majetek (skladník, pokladní) Druhy: Řádná: jednou za rok ji nařizuje zákon o účetnictvíMimořádná: kdykoliv, rozhoduje vlastník Ekonomické důsledky kontrol Manko se pravděpodobně vrátí – vyrovnám ho výnosemPředcházet vzniku škody, mírnit následky

Témata, do kterých materiál patří