Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zahraniční obchod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD = mezinárodní obchod = směna, kterou provádějí FO a PO jednoho státu s FO a PO druhého státu subjektem mohou být i státy jako celky Předmětem ZO: zboží, výrobky, služby, práva (licence, patent, know-how) Význam ZO Ekonomický – dosažení zisku, příjem do státního rozpočtu, pracovní místaPolitický – upevňuje přátelské vztahy, je předpokladem pro mírKulturní – poznání života v jiných zemích, rozvoj jazyků, úcta k náboženství v dané zemi Formy ZO Vývoz – export X Dovoz – importVývoz dovozu – reexport (dovezu, nespotřebuju, přebalim, odvezu). Pro nás typické, ČR tranzitní země, jsme ve střední Evropě Ekonomika uzavřená – ZO min. nebo jen určitý směr, oddělená od ostatních států – příkazový systémotevřená – volný pohyb přes hranice, ZO bez bariér 2 základní směry Liberalismus – vláda nezasahuje do ZO, naopak se snaží odstranit překážky, úplná svoboda, vše řeší trhProtekcionalismus (ochranářství) – vláda zasahuje do ZO:podpora vývozu – lepší podmínky pro domácí firmy (snížení daní, dotace), aktivní stát, firmy budou aktivnějšístěžení podmínek dovozu – stěžení ostatním firmám (clo, kvóty, daňová zátěž), pasivní stát zahraniční obchod je založen na absolutních a komparativních výhodách jednotlivých státůAbsolutní výhoda – jeden stát má oproti jiným jasně danou výhodu, která spočívá v jeho poloze, kultuře, podnebí, složení obyvatelstva. Chorvatsko má moře – ČR ne, Itálie hory, Čína levná pracovní síla, Poloha ČR – střed Evropy.Komparativní výhoda (=srovnání) – jeden stát má více absolutních výhod oproti jiným státům. Z těchto absolutních výhod si vybere ty, které nejvíce převažují při porovnání s ostatními zeměmi. Před komparací ČR USA Výrobek A 1 za 1 hodinu 3 výrobky 1 za 1 hodinu 6 ks Výrobek B 1 za 1 hodinu 4 ks 1 za 1 hodinu 8 ks Po komparaci ČR USA Výrobek A 9 ks (3 doma) 0 6 vývoz Výrobek B 0 16 ks (8*2) (8 doma) 8 vývoz Výrobek B ČR přestane vyrábět, dovezu si z USA 8 se do 4 vejde 2x – proto 2 človíčkové z ČR výrobek B USA výrobek A nevyrábí, protože se rozhodlo pro výrobek B Smlouvy v ZO Bilaterální (dvoustranné) – mezi dvěma státy o dlouhodobé spolupráci v určité oblasti (strojírenství); smlouva mezi státy o rozdělení komodit (ropa, pšenice); o vzájemné spolupráci a podpoře firem a investicMultiraterální (mnohostranné)hospodářsko – politické cíle – více zemí, patří sem RU, WTO, Charta OSN, NAFTA, CEFTA, ESVO, OPEK Cílem je dosažení určitého hospodářského cíle měnové a finanční cíle – MMF, Světová bankaobranné cíle – NATO O. P. E. C. = organizace zemí vyvážející ropu, barel = 160l ropy sdružuje 13 zemí, zakládající (Irák, Irán, Kuvajt), kandidáti: Bolívie, Súdán, Sýrie, Brazílii ESVO = evropské sdružení volného obchodu cílem je podporovat prosperitu a hospodářskou spolupráci mezi jejími členy (Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) WTO = světová obchodní organizace, rovnost v rámci otevřeného trhu GATT – doložka nejvyšších výhod (clo a ochod) – všeobecná dohoda o clu a obchodu 164 států i ČR, cílem je odstraňovat bariéry obchodu pryč (clo) NAFTA = Severoamerická dohoda o volném obchodu obchodní dohoda spojující Kanadu, USA a Mexiko se snahou omezit obchodní a celní bariéry a liberalizovat (omezení zásahů států do ekonomiky) obchod CEFTA = středoevropská zóna volného obchodu 7 členů: Albánie, Černá hora, Moldávie, Makedonie, Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovinasdružuje země, které nejsou členy EU, ale někdy budou, ČR ne od 2004 → vstup do EU OSN = mezinárodní organizace, sdružuje 193 členských států (skoro všechny) cílem je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce NATO = severoatlantická aliance, 28 členských zemí (USA, Kanada, VB, Island, Finsko) 1999 vstup ČR, cíle: vytvoření míru v Evropě a ochrana členů MMF = mezinárodní měnový fond, patří k OSN, cílem je usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy v hospodářských potížích SVĚTOVÁ BANKA = označení pro sdružení dvou specializovaných organizací OSN, které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní asociace pro rozvoj Platby v zahraničním obchodě úhrada – převod peněz z účtu na účetplatba v hotovostisměnka = cenný papír, na které je dluh, krátkodobý charakteršek = cenný papír, na který povoluju, aby si 3. osoba vybrala peníze z mého účtu, krátkodobý charakternekrytý šek = nedostatek penězdokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, clearing Dokumentární inkaso = vývozce žádá svojí banku, aby vydala doklady ke zboží bance dovozce, až po přijetí platby za zboží nemůže obchodovat se zboží dřív, než dostane doklady a já peníze, bez dokladů nelze zboží zaúčtovat, země mezi sebou obchodují poprvé a moc si nevěří Dokumentární akreditiv = dovozce požádá svojí banku, aby zaplatila za zboží až po přijetí dokladů k tomuto zboží od banky vývozce, opak inkasa Clearing = vyčištění předchozích plateb, dorovnává se rozdíl plateb tohoto způsobu ubývá, není dneska problém poslat peníze, ubývají bariéry Vývoz ČR pivo, auta, sklo, víno, přenice, tramvaje, trolejbusy, mléko, elektřinu,Dováží ropu, zemní plyn a uhlíVývoz ČR směřuje zejména do Německa, Polska, Slovenka, Ruska a Francie Ukazatel = platební bilance – hlavní ukazatel zahraničního obchodu Obchodní bilance – sleduje dovoz a vývoz zbožíPlatební bilance – sleduje peněžní příjmy a výdaje ze zahraničí Rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu určujeme jako SALDO: pasivní – vývoz menší než dovoz; saldo –aktivní – vývoz větší než dovoz; saldo +vyrovnané – vývoz stejný jako dovoz; saldo 0 EVROPSKÁ UNIE Výhody: dotace, finance, propagace země, zlepšení jména, ochrana = mír, žádné clo, cestování Historie: po 2. sv. válce, cílem bylo zabránit dalšímu konfliktu, obavy z rychlého rozvoje Něm. 1952 založeno Evropské sdružení uhlí a oceli – Francie, Něm., Itálie, Belgie, Nizozemí, Luc, 1957 Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro

Témata, do kterých materiál patří