Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Peníze, trh peněz

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Peníze a bankovní systém – Vývoj peněz, funkce a formy peněz, poptávka po penězích, komerční banky, tvorba bankovních peněz, trh peněz Vývoj peněz: Barterová směna Barterová směna předcházela vzniku peněz. Jednalo se o směnu zboží za zboží. Zbožové peníze (látky, kožešiny, oleje, koření) Prvním vývojovým stádiem peněz jsou tzv. zbožové peníze. Aby se daná věc mohla stát penězi, musí splňovat dvě základní náležitosti. Musí být jistým způsobem trvanlivá, aby se dala užít k platbě opakovaně (nelze použít např. hroznové víno) a musí být svým způsobem vzácná. Z tohoto pohledu by se jako peníze nehodilo například listí ze stromu, protože by si ho každý mohl natrhat, kolik by chtěl. Drahé kovy Dalším vývojovým stupněm peněz jsou platidla z drahých kovů. Hlavní nevýhodou peněz z drahých kovů byla jejich špatná přenositelnost zejména u velkých transakcí. Převážely se tak celé truhly mincí. Papírové peníze Peníze z drahých kovů byly postupně nahrazeny penězi papírovými. Virtuální peníze Zatím posledním vývojovým stupněm peněz jsou virtuální peníze, které existují pouze v podobě „jedniček a nul“ v pamětích počítačů. Nevyskytují se ani v podobě mincí, ani v podobě bankovek. Funkce peněz: Zúčtovací jednotka V podobě účetní neboli zúčtovací jednotky vystupují peníze v momentě, kdy je s jejich pomocí vyjádřena cena. Kdykoli vstoupíme do obchodu, vidíme ceny uváděné právě v penězích. Nevyjadřujeme ceny v košilích nebo v hamburgerech, ale právě v korunách, eurech, dolarech a dalších měnách podle toho, v jaké zemi se momentálně nacházíme. Prostředek směny Tuto funkci plní peníze v momentě, kdy je používáme pro realizaci běžných transakcí. Kupujeme si oběd, lístek na tramvaj, nové boty. Uchovatel hodnoty Funkci uchovatele hodnoty plní peníze v momentě, kdy si je „dáváme stranou“. To znamená, že v nich ani nevyjadřujeme cenu nějakého výrobku nebo služby a ani s nimi neplatíme. Ukládáme si je například na spořící účet. Formy peněz M1 = emitované oběživo + jednodenní vklady M2 = M1 + vklady s dohodnutou splatností do dvou let + vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců M3 = M2 + repo operace + akcie/podílové listy fondů peněžního trhu + emitované dluhové cenné papíry do dvou let Poptávka po penězích Poptávka po penězích je ochota ekonomických subjektů držet určitou sumu peněz v hotovosti při různých úrovních úrokové sazby. 3 typy: Transakční motiv Transakční motiv nás vede k tomu, že držíme peníze v hotovosti nebo na běžných účtech proto, abychom mohli provádět běžné transakce – nakupovat jídlo, oblečení, zaplatit za holiče, koupit si lístek do kina apod. Opatrnostní motiv Z opatrnostního motivu držíme jistou sumu peněz v likvidní podobě tzv. pro strýčka příhodu – co by, kdyby. Spekulační motiv Ze spekulačního motivu držíme peníze pro to, abychom je mohli v budoucnu výhodně investovat, lépe zhodnotit. V ČR 2 stupňová bankovní soustava Komerční banky Hlavními činnostmi komerčních bank je získávání finančních prostředků (ve formě vkladů) a poskytování úvěrů. Tvorba bankovních peněz Tvorbu bankovních peněz můžeme zaznamenat buď na účtech banky prvního až x-tého stádia nebo ji můžeme spočítat podle jednoduchého vzorce. Zaznamenáme-li tvorbu bankovních peněz na účtech jednotlivých bank, budeme pracovat s „téčky“, která známe z účetnictví. V nejjednodušším případě budeme na stranu aktiv zaznamenávat rezerv a půjčky, na stranu pasiv pak vklady. Rezervami zde rozumíme zejména povinné minimální rezervy stanovené centrální bankou. Komerční banky samozřejmě mohou dobrovolně držet rezervy vyšší. Nesmí však držet rezervy nižší! Trh peněz Nabídka Nabídka peněz je kontrolovaná centrální bankou. Nabízené množství peněz je peněžní zásoba obíhající určitou rychlostí. Cenou peněz je úroková míra. Nabídka peněz je buď vertikální, nebo pozitivně skloněná. Jako vertikální ji kreslíme tehdy, drží-li banky rezervy přesně na úrovni, kterou po nich požaduje centrální banka. V případě ČR tedy 2%. Jako pozitivně skloněnou ji zobrazujeme tehdy, drží-li banky vyšší než jim nařizuje centrální banka. Poptávka Poptávkou po penězích ekonomie rozumí sklon ekonomických subjektů držet svá aktiva v peněžní podobě = dávat držbě peněz přednost před jinými, méně likvidními aktivy či druhy majetku – např. dluhopisy, akciemi, nemovitostmi atd. Důvodem poptávky po penězích je jejich likvidita. Na peněžním trhu platí, že tržní cena peněz (úroková míra) odpovídá průsečíku křivky poptávky po penězích a peněžní nabídky.

Témata, do kterých materiál patří