Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otevřená ekonomika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Otevřená ekonomika, vnější ekonomická rovnováha a) mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody, hranice produkčních možností a přínosy z obchodu (s. 141) Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody = tok výrobků a služeb, výrobních faktorů a finančního kapitálu mezi jednotlivými národními ekonomikami - potřeba mezin. obchodu vznikla v důsledku specializace jedn. ekonomik- vznikla potřeba směny- mez. obchod směna umožňuje zvýšení výroby tím, že umožňuje výrobcům, aby se specializovali specializace může být užitečná nejen pro jednotlivce, ale i pro celá národní hospodářství specializace národního hospodářství => mezinárodní obchod => mezinárodní pohyb kapitálu tradiční výrobní faktory (práce, půda, kapitál) již nezaručují konkurenční výhodu té které zemi, dnes je to řízení, znalost, know-how otevřenost národního hospodářství spočívá v jeho zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů, které jsou představovány pohybem statků, služeb výrobních faktorů a finančních aktiv mezi rezidenty různých národních ekonomik míra otevřenosti bývá nejčastěji vyjadřována pomocí poměru exportu výrobků a služeb k HDP míra otevřenosti = Země Míra otevřenosti USA 10 % SRN 25 % Belgie 75 % ČR 55 % (díky vstupu do EU) ČR = malá otevřená ekonomika (snaží se být i výkonná)- má malý vnitřní trh- proto je tolik otevřená Příčiny nízké míry otevřenosti velký vnitřní trh (rozvinuté země) vysoké náklady a nízká konkurenceschopnost na světových trzích (méně rozvinuté ekonomiky) Vysoká míra otevřenosti rozvinuté země s malým vnitřním trhem (tzv. malé otevřené ekonomiky) úzce specializované rozvojové země (podmíněné přírodními podmínkami =>tzv. monokulturní ekonomika) silně proexportně orientované země (tzv. nově industrializované země při překonávání své nerozvinutosti , intenzivní podpora vlády) Specializace výrobců v mezinárodním měřítku => struktura zahraničního obchodu podmínkou jsou rozdílné výrobní náklady na výrobu daného statku => specializace podle nákladů bez regulačních zásahů autorit to vede ke zvýšení efektivnosti výroby => zvýšení spotřebních možností (tzv. přínosy z obchodu => rozdělení výrobních faktorů mezi odvětvími v každé zemi na základě mezinárodního srovnávání výrobních nákladů) Příklad č.1: Automechanik Novák a automechanik Malý mají malé soukromé firmy zabývající se opravou automobilů. Obě dvě firmy provádějí veškeré práce, tj. zabývají se jak opravou motorů, tak opravou karoserií. V první polovině týdne automechanik Novák je schopen opravit 10 motorů a v druhé polovině týdne 2 karoserie. Automechanik Malý opraví za stejnou dobu jen 6 motorů, ale 4 karoserie. Novák Malý Celkem Motory 10 6 16 Karoserie 2 4 6 Protože automechanik Novák rozumí lépe motorům a automechanik Malý je šikovnější v opravě poničených karoserií, domluví se na vzájemné specializaci. Novák bude opravovat motory a Malý karoserie. Novák Malý Celkem Motory 20 0 20 (+4) Karoserie 0 8 8 (+2) Výsledkem je, žedohromady opraví více, než před specializací. Nechť poměr, ve kterém budou směňovat své činnosti je: 2 motory = 1 karoserie (Novák a Malý smění např. 8 opravených motorů za 4 opravené karoserie). Novák Malý Celkem Motory 12 (+2) 8 (+2) 20 (+4) Karoserie 4 (+2) 4 8 (+2) absolutní výhoda znamená, že je člověk (firma, země) v něčem lepší než jiní lidé (firmy, země) absolutní výhody jsou dány: monopol přírodních a klimatických podmínek schopnost produkovat výrobky s nižšími náklady než ostatní, tedy levněji => realizují se absolutní výhody z mezinárodního obchodu => výhodné hledat takové druhy výrob, kde máme absolutní výhody Ale i tam, kde absolutní výhody nenacházíme, se můžeme zúčastnit mezinárodního obchodu, výhodně obchodovat =>teorie komparativních výhod (Smith, Ricardo, Mill) Příklad č.2: Automechanik Novák a automechanik Malý mají malé soukromé firmy zabývající se opravou automobilů. Obě dvě firmy provádějí veškeré práce, tj. zabývají se jak opravou motorů, tak opravou karoserií. Za první 3 dny je automechanik Novák schopen opravit 15 motorů a za zbývající 2 dny 5 karoserií. Automechanik Malý opraví za stejnou dobu jen 8 motorů a 4 karoserie. Novák Malý Celkem Motory 15 8 23 Karoserie 5 4 9 Protože automechanik Novák rozumí lépe motorům a automechanik Malý je šikovnější v opravě poničených karoserií, domluví se na vzájemné specializaci. Novák bude opravovat motory a Malý karoserie. Novák Malý Celkem Motory 25 0 25 (+2) Karoserie 0 10 10 (+1) Výsledkem je, žeoba opraví více než před specializací. Nechť poměr, ve kterém budou směňovat své činnosti je 1,5 motoru = 1 karoserie (Novák a Malý smění např. 9 opravených motorů za 6 opravených karoserií). Novák Malý Celkem Motory 16 (+1) 9 (+1) 25 (+2) Karoserie 6 (+1) 4 10 (+1) komparativní výhoda daného odvětví v jedné zemi oproti jiné zemi spočívá v relativně nižších nákladech ve srovnání s jinými odvětvími. Její určení spočívá v nalezení nejvyšší absolutní výhody nebo nejnižší absolutní nevýhody (např. přírodní podmínky…). Komparativní výhodu má člověk (firma, země) v té činnosti, ve které je lepší než v jiných činnostech. Komparativní výhody jsou dány: přirozený talent přírodní podmínky nahromaděná speciální znalost (SRN – chemický průmysl) vybavenost výrobními faktory (země s relativní hojností kapitálu (USA) mívají obvykle komparativní výhody u statků relativně náročných na kapitál) V tržním procesu se prosazuje zákon komparativních výhod, který umožňuje i těm „nejslabším“ specializovat se a výhodně směňovat. relativní cena je směnný poměr, ve kterém se budou statky směňovat Specializace a směna zvětšuje produkční schopnosti sama o sobě, aniž by se musel zvětšit kapitál, práce nebo jiné výrobní faktory. V tržním procesu se prosazuje zákon komparativních výhod, který umožňuje i těm nejslabším specializovat se a výhodně směňovat. Model dvě země, dva výrobky Reálné náklady na jednotku produkce v zemi A a B (v hodinách) Země A Země B Potraviny 1 3 Oděvy 2 4 - mezinárodní obchod je výhodný pro zemi A i B!!! země A země A produktivnější než B => mezinárodní obchod v

Témata, do kterých materiál patří