Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Mezinarodni obchod a mezinarodni hospodarska integrace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. MEZINÁRODNÍ OBCHOD A MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÁ INTEGRACE Význam mezinárodního obchodu a důvody vzniku (absolutní a komparativní výhody) Formy mezinárodního obchodu po vstupu ČR do EU Vnější obchodní politika – směry a prostředky (liberalismus a protekcionismus) Průběh obchodování mimo ČR Dodací a platební podmínky v mezinárodním obchodě Význam a fáze mezinárodní hospodářské integrace MEZINÁRODNÍ OBCHOD – VÝZNAM A DŮVODY VZNIKU = směna zboží či služeb různých subjektů určitého státu v rámci celého světového hospodářství (obchod přes hranice státu) Význam MO: 1.) Ekonomický: - snižuje se nezaměstnanost, vývoz podporuje hospodářský růst, příliv devizových prostředků (zlepšení obchodní a platební bilance státu), vytvoření konkurenčního prostředí, hospod vývoj - při vhodně zvoleném dovozu, může dojít k úspoře surovin a pracovních sil daného státu 2.) Politický: - vzájemný obchod posiluje přátelské vtahy, zvětšuje vzájemnou závislost (mírový faktor) 3.) Kulturní: - poznání způsobu života v jiných zemích -> s jazykem, kulturou, náboženstvím Důvody vzniku: odlišnost přírodních a klimatických podmínek odlišný spotřebitelský vkus a preference různá úroveň techniky a technologie a) absolutní výhody – nižší náklady, vyšší produktivita práce -> výroba výrobku za nižší cenu než v jiných státech přírodní a klimatické – nerostné bohatství, přírodní zdroje výhodné ekonomické – úroveň technologie, kvalifikace b) komparativní výhody - mám na výběr z více výrobků, budu vyrábět ten co se mi nejvíc vyplatí - mohu porovnávat FORMY MO 1.) vývoz (export): a) přímý – přímo do firmymimo EU b) nepřímý – přes společnost 2.) dovoz (import) - přímý, nepřímý 3). reexport – vývoz dovozu přes 3. zemi (důvody – politické, náboženské, ekonomické) 4.) v rámci EU – pořízení / dodání zboží z / do jiného členského státu 1.) ČR – prodej mimo EU: - fungují všechna opatření obchodní politiky – clo, množstevní kvóty, překážky v důsledku technických nebo zdravotních norem / - používáme výrazy dovoz a vývoz zboží 2.) ČR – prodej v rámci EU: - nejedná se o dovoz a vývoz, ale opořízení a dodání zboží - funguje jednotný vnitřní trh, platí jednotné normy – odpadají hygienická a technická opatření, cla VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKA (SMĚRY) - je to souhrn zásad a odpovídajících prostředků, podle kterých vláda každé země uspořádá své hospodářské vztahy s jinými státy, je součástí zahraniční politiky 1.) Liberalismus- politika volného obchodu - neklást žádné překážky pro MO a maximálně využít absolutních a komparativních výhod a vytvořit žádoucí konkurenci 2.) Protekcionismus (ochranářství) - omezení volného obchodu - jakékoli opatření dané země k ochraně domácích odvětví před dovozy nástroje:clo, kvóty, mimocelní bariéry PROSTŘEDKY OBCHODNÍ POLITIKY - opatření, jimiž stát zasahuje do zahra. obchodu v zájmu rozvoje vlastní ekonomiky a) autonomní – vlastní jednostranná opatření státu pasivní – slouží k ochraně domácího trhu před konkurencí ze zahraničí a)clo – daň uvalená na dovezené zboží - opatřuje příjmy státu a podporuje domácí výrobu b)kvóty – množstevní limity pro dovoz zboží, udělují se licence c)mimocelníbariéry ale nasazují se normy (zdravotní, jakostní), hygienické limity, apod. aktivní – slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti domácího zboží na zahr. trzích - např. podpora výroby a prodeje dotacemi b) smluvní – vyplývají z vícestranných dohod mezi státy PRŮBĚH OBCHODOVÁNÍ MIMO ČR - přímý prodej (menší náklady, větší riziko) a nepřímý prodej (vyšší náklady, menší riziko) Prodej 1) Příprava - průzkum trhu (obsáhlý); vývozní marketing (uplatnění všech 4P) 2) Výběr odběratele - musí být spolehlivý 3) Uzavření KS 4) Realizace dodávky -> expedice -> vlastní dodání a převzetí kupujícím -> zaplacení - v EU (proběhne vyrovnání odlišných sazeb DPH) mimo EU (proběhne celní řízení při přechodu hranic-kontrola zboží a dokladů Nákup 1) Zjistí se potřeba dovozu - když je to levnější, kvalitnější nebo když to v tuzemsku není 2) Výběr dodavatele - kvalitní, spolehlivý, … 3) Uzavření KS 4) Realizace dodávky DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY V MO - při uzavření kupní smlouvy se dává větší pozornost platebním a dodacím podmínkám rizika: poškození zboží, nezaplacení, nepřevzetí, pokles kurzu, pol rizika,nedodání včas/vůbec Dodací podmínky: - místo kde náklady spojené s přepravou přecháýźí z DOD na ODB INCOTERMS – musí být uvedeny v KS = jednotná pravidla využívaná v MO, která jasně vymezují dodací podmínky platné pro Evr. - tato pravidla jsou vydána Mezinárodní obchodní komorou v Paříži ze závodu / EXW nejvýhodnější pro prodávajícího DOD předá zboží ODB ve svém závodě (nezajišťuje dopravu, doklady, nenese rizika -> vše si zajišťuje ODB sám) vyplaceně dopravci / FCA vyplaceně dopravci DOD předá zboží na dohodnutém místě ve své zemi prvnímu přepravci a po zbytek cesty vše (náklady a doklady) zajišťuje ODB s dodáním clo placeno / DDP nejvýhodnější pro kupujícího DOD zajišťuje celou dopravu (náklady), nese všechny rizika a zajišťuje doklady do země ODB Platební podmínky: - určují způsob, jakým bude uvedena úhrada; musí být uvedeny v KS Obsah: subjekty placení, měna, místo placení, doba splatnosti, způsob placení 1) Nedokumentární - levné, málo bezpečné, jednoduché (používají se málo) -> hladký plat (převod z účtu na účet) -> šek -> hotovostní platba 2) Dokumentární - bezpečné, ale složité a drahé - bezpečnost zajišťují banky -> dokumentární inkaso - smlouva prodávajícího a banky, kde se banka zavazuje, že doklady dodá až po zaplacení -> dokumentární akreditiv - smlouva kupujícího a banky, kde kupující žádá banku až po dodání dokladů otevření akreditivu - banka kupujícího blokuje finance na účtu kupujícího do termínu splatnosti a oznámí otevření akreditivu bance prodávajícího použití akreditivu - prodávající odešle doklady bance (faktura, přepravní a pojistné) a ta: a) vyplatí částku prodávajícímu ihned a pak ji žádá od banky kupujícího b) žádá o převedení částky banku kup. a poté převede na účet prod. HOSPODÁŘSKÁ INTEGRACE = proces postupného sbližování, přizpůsobo

Témata, do kterých materiál patří