Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23. Inflace a nezaměstnanost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. Inflace a nezaměstnanost Nezaměstnanost -vzniká tehdy, pokud ekonomika nedokáže vytvořit dostatečné množství pracovních příležitostí, tzn. že neexistuje rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce -Míra nezaměstnanosti (zjišťujeme ní nezaměstnanost) Členění nezaměstnanosti: frikční-dočasná nezaměstnanost, souvisí např. se změnou zaměstnání, se stěhováním, se sezonními pracemi (koupaliště, lyžařská centra); absolventi SŠ a VŠ, kteří ukončí v červnu studium a do práce nastoupí až v zářícyklická-souvisí s jednotlivými fázemi hospodářského cyklu- např. s recesí-při ní dochází ke zvýšení nezaměstnanosti, s konjunkturou-snižování nezaměstnanostistrukturální-souvisí se změnami struktury NH, př. zánik určitého odvětví (strojírenský průmysl…)skrytá-zahrnuje nezaměstnané, kteří nejsou registrovaní na ÚP Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost: dobrovolná-vzniká tehdy, pokud ekonomicky aktivní by chtěl pracovat, ale pouze při vyšší mzdové sazbě; čím nižší sazba, tím větší počet dobrovolně nezaměstnaných; některé subjekty nechtějí pracovatnedobrovolná-neexistují volná pracovní místa; nabídka práce převyšuje poptávku Přirozená míra nezaměstnanosti – je dána součtem frikční a strukturální nezaměstnanosti; je to dlouhodobě přijatelná míra nezam., při které nedochází k výkyvům inflace Příčiny nezaměstnanosti: nepružné odměny (mzda, plat) – nízké mzdy a vysoké sociální dávkyneochota stěhovat se za pracímotivace hledat si nové zaměstnánínedostatečná kvalifikace na nově vznikající místasezonní prácedemografická skladba pracovní sílynedostatečná informovanostúroven a efektivnost ÚP Důsledky nezaměstnanosti: státní rozpočet-je zatěžovánsnižování životní úrovně (nižší nebo žádné příjmy)ztráta sociálního postaveníztráta kontaktu s praxíhospodářský pokles, pokles HDP Řešení nezaměstnanosti: aktivní způsob-podpora státu při vytváření nových pracovních míst; rekvalifikacepasivní způsob-podpora v nezaměstnanosti Inflace =projev ekonomické nerovnováhy, vnějším projevem je růst cenové hladiny -deflace=pokles cenové hladiny; desinflace=zpomalení růstu cenové hladiny; akcelerovaná inflace=zrychlení růstu cenové hladiny Druhy inflace: zjevná (otevřená)-spojená s růstem cenové hladinyskrytá-do výpočtu nejsou zahrnuty produkty vyprodukované tzv. stínovou ekonomikou (šedá a černá ekonomika)potlačená (blokovaná)-růst cenové hladiny spojen s administrativními zásahy státních orgánů Členění dle kvantitativního hlediska: mírná (plíživá)- do 10%pádivá (cválající)-kvantifikována 3místnými čísly-peníze začínají ztrácet základní funkce, lidé se je snaží držet co nejméně a bohatství uchovávají v nemovitostech a jiných komoditáchhyperinflace-čtyř a více místná inflace; často končí barterovým obchodem Příčiny inflace: -příčiny mohou vznikat na straně nabídky i poptávky poptávková inflace-zdrojem budou změny agregátní poptávky (způsobují ji faktory na straně poptávky), př. zvýšení reálné mzdy, daňová politika, podpora malého a středního podnikání, sociální a důchodová politika, zvýšení čistého exportu nabídková inflace-způsobují ji faktory na straně nabídky; dochází ke změně agregátní nabídky (zvýšení cen výr. faktorů, změna technologií, zvýšení cen energií, zvýšení reálné mzdy) Důsledky inflace: snižování životní úrovně obyvatelstva – zvyšováním cenové hladiny si mohou obyvatelé koupit méně statků a služebznehodnocení úspor Phillipsova křivka -vyjadřuje nepřímo úměrný vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti -v konjunktuře- dochází ke snižování míry nezaměstnanosti a zvyšování míry inflace -v recesi- dochází ke zvýšení míry nezaměstnanosti a snižování míry inflace -hospodářská politika státu se nemůže zaměřovat pouze na jednu z těchto veličin, protože by negativně nepřímo ovlivnila tu druhou

Témata, do kterých materiál patří