Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Živnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (234 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona. Živnosti upravují: zákony vyhlášky (obchodní zákoník, zákoník práce, daňové zákony, živnostenský zákon) Podnikatela)b) právnická osoba – útvar vytvořený lidmi, podle zákona samostatný právnický subjekt – má svoji vlastní právní subjektivitu Všeobecné podmínky živnostenského zákona: FO, PO Starší 18 let Trestní bezúhonnost Právní způsobilost Bezdlužnost vůči státu (finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení) Odborná způsobilost: Výuční list + 3 roky praxe Střední škola – maturita + 2 roky praxe Vysoká škola + 1 rok praxe Živnosti dělení: Živnosti OhlašovanéKoncesované Volné Řemeslné Vázané Volné: Všeobecné podmínky Řemeslné: Všeobecné podmínky Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – výuční list) Vázané: Všeobecné podmínky Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – maturitní vysvědčení) Koncesované: Všeobecné podmínky Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – maturitní vysvědčení…..) Státní povolení od určitého orgánu (Ministerstvo vnitra, Česká národní banka, Dopravní úřad v místě trvalého pobytu nebo sídla, krajská hygienická stanice, atd….) Zařízení živnosti: Získání formuláře na živnostenském úřadu a vyplněný formulář odevzdat s povinnými doklady. Do 15 dnů je vyhotovená žádost o živnostenský list. Kolek na živnost stojí 1 000 kč na Koncesi 2 000 kč. Povinné doklady: Výpis z trestního rejstříku Občanský průkaz Zpráva z finančního úřadu a ze správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti vůči státu Pokud je požadováno vzdělání, tak doklad o vzdělání – výuční list, certifikát Pokud je požadována praxe – doklad o vykonávané praxi Musí prokázat, že bude kde podnikat – nájemní smlouva nebo vlastnictví nemovitosti U Koncese státní povolení od příslušného orgánu. Povinnosti živnostníka: Registrace na finančním úřadu – daň FO Daň z nemovitosti a silniční daň – do nákladů Daň z příjmu závislé činnosti a funkční požitky (budu-li mít zaměstnance) Na SSZ(správa sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovně – oznámení zahájení podnikání – povinnost platit měsíčně pojistné Vedení daňové evidence (vydělám-li více jak 6.mil.) Dodržování bezpečnosti práce v Kooperativě – úrazové pojištění – zaměstnance seznámit s bezpečností a nechat podepsat Označení provozovny (jméno, IČO) Obchod označen telefonem, provozní dobou a provozujícím) Zánik živnosti: Výmaz z obchodního rejstříku Požádání o ukončení živnosti – rozhodnutí ŽÚ Porušení podmínek Uplynutí doby Příklady: Řemeslné živnosti v oblastí – Kovy a kovové výrobky, Motorové a ostatní dopravní prostředky, Zdravotnické výrobky, Elektrické stroje, Zpracování kamenin, zemin a keramiky, Chemická výroba, Potraviny a nápoje…atd… Zámečnictví Opravy silničních vozidel Hodinářství Mlynářství Zednictví Kominictví Kadeřnictví Fotografické služby Vázané živnosti v oblasti – Kovy a kovové výrobky, Výroba strojů, Motorové a ostatní dopravní prostředky, Zdravotnické a optické výrobky, Elektrické stroje…atd… Projektová činnost ve výstavbě Provoz autoškoly Oční optika Průvodcovská činnost Provoz cestovní agentury Psychologické poradenství Péče o dítě do tří let věku Vodní záchranářská činnost Provozování solárií Drezůra zvířat Koncesované živnosti… Provozování střelnic – povolení od Ministerstva vnitra Směnárenská činnost – povolení od České národní banky Taxislužba – povolení od Dopravního úřadu v místě trvalého pobytu nebo sídla Provoz pohřební služby – povolení od Krajské hygienické stanice Provozování krematoria – povolení od Krajské hygienické stanice Soukromý detektiv – povolení od Ministerstva vnitra Živností není: Archeologické výzkumy Lékař, lékárník, stomatolog…. Advokát, notář Tlumočník Činnosti bank Pojišťovny a zajišťovny Pořádání loterií Výroba elektřiny, plynu… Mořský rybolov a námořní doprava Provoz letišť Provoz pohřebišť Provozování zoologických zahrad Výroba a distribuce léčiv

Témata, do kterých materiál patří