Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. FINANČNÍ TRH (1)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (100,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. FINANČNÍ TRH na finančním trhu vystupují 2 skupiny osob: Věřitelé – tj. kteří mají nadbytek volných finančních prostředků (volné FP – tj. které nám zůstanou po úhradě všech závazků); chtějí si své prostředky rozložit za vysoký úrok a za krátkou dobu s minimem rizika Dlužníci– mají nedostatek FP; hledají osoby, které jim pomůžou (půjčí); chtějí minimalizovat úrok a maximalizovat lhůtu jelikož mají dlužníci a věřitelé protichůdné cíle, velmi obtížně se na trhu střetávají =) vstupuje 3. subjekt Zprostředkovatelé– shromažďuje větší množství FP (peněz), aby mohl uspokojit více účastníků Diverzifikuje riziko rozložení investic Dělení finančního trhu : Podle předmětu obchodování Podle účastníků Podle nástrojů peněžní bankovní úvěrový kapitálový mezibankovní kapitálový drahých kovů a kamenů burzovní divizory (bezhotovostní prostředky) mimoburzovní nejčastěji se na finančním trhu obchoduje s cennými papíry Cenné papíry – je peněžní pohledávka nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči tomu, kdo jej vystavil Dělení CP: z hlediska vlastnictví a převoditelnosti: držitelé (majitelé) = právo s nimi disponovat a vymáhat má ta osoba, která jej právě drží na jméno = disponovat je může pouze osoba, která je na majitele uvedena; převádí se CESI =) písemný převod; vždy se to musí tomu, kdo jej vystavil, oznámit papíry napsané na ŘAD = jméno vlastníka je uvedeno na CP, ale současně je umožněn převod indosamentem (rubopisem) nemusí se hlásit tomu, kdo jej vystavil podle majetkových práv: Cenné Papíry, které vyjadřují majetkový podíl (akcie) z hlediska obchodovatelnosti - volně se s nimi obchoduje např. na burze kotované (oficiální) nekotované – nejsou registrované, ale obchoduje se s nimi podle zajištění - CP se zárukou nebo bez záruky podle charakteru důchodu - přinášející pevnou částku a proměnlivý důchod podle způsobu emise - emitované jednotlivě nebo hromadně z hlediska krytí potřeb: krátkodobé (do 1 roku) kapitálové (nad 1 rok) z hlediska motivů uložených hmot – ukládací a spekulační podle osoby dlužníka: státní soukromé municipální (města a obcí) podle podoby: fyzické (listinné) zaknihované (neexistují) – (jsou pouze v databázi majitelů na účtech a v evidenci registru SCP (středisko cenných papírů, které založilo MF v roce 1993) CP A PENĚŽNÍ TRH tyto papíry se vyznačují krátkodobou lhůtou splatnosti (do 1 roku) na FT (finančním trhu) je o ně velký zájem rozlišujeme tyto typy krátkodobých CP Pokladniční poukázka Vydává je stát, aby krátkodobě vyrovnal nedostatek financí ve SR Je o ně velký zájem, protože je eviduje stát, čím je dána prvotřídní kvalita (jistota, že se peníze vrátí) Nejsou určeny pro malého investora Nevýhodou je nízké úročení ŠEK dnes již není tolik používán, musí být vydáván v pevně stanovené podobě a výstavce šeku dává příkaz šekovníkovi (banka…), který mu knížku vydal a u něhož má šekovník účet, aby za něj zaplatila částku, na kterou je šek vystaven náležitosti –musí být označení, že se jedná o šek, musí být na něj uveden příkaz a suma peněz, částka, datum a místo vystavení, podpis výstavce sloužík výběru hotovosti nebo na přímou úhradu za zboží rozlišujeme: Bankovní– vydávány bankou, ručí Soukromě– vystavuje soukromá osoba, která má účet v bance; vždy ověřovat bonitu NEPODEPISOVAT NIKDYBIANCO-ŠEK (není uvedena částka) SMĚNKA obsahuje bezpodmínečný příkaz je to Cenný Papír, ze kterého ˙vyplývá dlužnický závazek výstavce zaplatit věřiteli smluvenou částku používá se pro krátkodobé investování peněz a dá se současně použít jako ideální prostředek bezhotovostního placení také banky jej velmi rády odkupují pro poskytnutí eskontního úvěru směnečně se může zavazovat každá svéprávná FO a všechny PO směnka se řídí směnečným zákonem =) řada povinností Druhy směnky: Podle předmětu: obchodní (vystavují se při prodeji zboží nebo služeb na místo placení) finanční (oproti penězům) Podle výstavce: VLASTNÍ – upravují vztah mezi věřitelem a dlužníkem (na směnce bude napsáno „…za tuto směnku zaplatí…“) CIZÍ – Výstavce (dlužník, Trasant) přikazuje 3. osobě – směnečníkovi – uhradit dlužnou částku věřiteli (trasát); (na směnce bude: „… zaplaťte…“) SMĚNKA NA VLASTNÍ ŘAD – jedná se o případ cizí směnky, v niž výstavce sebe označil za trasátap; „… zaplaťte mi…“ SMĚNKA VLASTNÍ ZASTŘENÁ – cizí směnka, v nichž výstavce označil sebe za směnečníka Podle lhůty splatnosti: fixní – uvedeno pevné přesné datum splatnosti vistasměnka (na viděnou) – splatná při předložení tzn. do následujícího dne lhůtní vistasměnka – splatnosti určena ve dnech po předložení (do 3 měsíců) datasměnka – ode dneška za 3 týdny např. Náležitosti směnky nemusí být v konkrétní formě (nápis směnka nestačí), ale musí mít: musí se jedna o směnku musí z ní vyplývat bezpodmínečný příkaz k zaplacení určité částky údaj o splatnosti konkrétní částka datum příp. místo určité splatnosti; místo příp. čas proplacení směnky vlastnoruční podpis Akceptace směnky – provádí se proto, že směnku vystavuje věřitel a ne dlužník, proto je nutné, aby dlužník svůj dluh uznal (jeho podpis) Domicil směnky (místo určení) – znamená, že tato směnka, která je splatná u jiné osoby FO či PO, než u směnečníka, je tedy na ní napsáno: splatná tam a tam (nejčastěji pro banku) Směnečné ručení AVAL – znamená, že jistota splacení se zvýší tím, že se na směnku napíše, jako ručitel za dlužníka se udává ten a ten Indosament - Rubopis: převod směnky je písemné prohlášení u směnky na řad a je uvedeno vždy na rubu směnky Protest směnky: protesty se podávají proto, aby majitel směnky měl ověřeno, že směnečník nezaplatil směnku nebo jí vůbec nepřijal a že se majitel může „hojit“ na nepřímých dlužnících je to veřejná listina, která nesmí být sepsána u notáře příp. u soudu a majitel protestované směnky může žádat o proplacení včetně úroků ode dne splacení může chtít i náklady na protest (u notáře) pokud směnečník nezaplatí, může majitel směnky, které se směnečně zavázali, žalovat u soudu, soud poté vydá směnečný platební rozkaz, kterým se přikazuje zaplatit vždy sledovat, zda je na směnce uve

Témata, do kterých materiál patří