Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika prodeje

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EKONOMIKA PRODEJE Prodejní činnost odbytového střediska Odbytové středisko = část podniku, která má za úkol prodat to, co se vyrobilo; sklad hotových výrobků zajištění odběratelů – přímá návaznost na marketing Druhy odbytových středisek střediska základních stravovacích služebjídelny (s obsluhou, bez obsluhy)restauracebufetyGrillbarystřediska společensko zábavníkavárny (denní, kinokavárny, internetové kavárny)vinárny (denní, noční), varieté, kabaretbary:hledisko gastronomické – American bar, Trendy bar, Whisky bar, Grill barhledisko funkční – Lobby bar, Restaurant bar, Disco bar, Pivnice, Hostinecstřediska doplňkových stravovacích služebprodej přes uliciprodejní automaty Odpovědnost pracovníků: Host má právo na reklamaci a na zaplacené zboží a služby. Vrchní číšník – řídí a kontroluje práci úseku a odpovídá za přípravu střediska, odpovídá za hygienu, stolničení, bezpečnost práce, řídí podřízené pracovníky, účtuje a inkasuje tržby, podílí se na sestavování menu, odpovídá za vzhled pracoviště.Číšník – odpovídá za svěřený úsek, přijímá objednávky, předkládá pokrmy a nápoje, dodržuje zásady stolničení, vede potřebnou evidenci, odpovídá za hygienu a bezpečnost prácePomocné síly – pomocné práce, debaras, jednoduché objednávky…Restaurační pokladní – vede účty hostů, vede přehled o tržbáchefektivita práce, jasně určené kompetencekdyž mam zisk, produktivita roste z pohledu ekonomiky Využití marketingu při prodeji oslovení zákazníka: Reklama – placená neosobní forma komunikace, prostřednictvím médií, jednosměrná Cílem je zvyšování obratu, posílit vnímání produktu a značky Televize, rozhlas, rádio, internet, kino, noviny, časopisy, letáky, billboardy, dopravní prostředky, živé nosiče Podpora prodeje – vystavování a převádění produktu, dárkové a upomínkové předměty, vzorky, kupóny, věrností programy, soutěžePřímý marketing – komunikace s vybranými zákazníky s cílem vyvolat okamžitou odezvu Výhody pro zákazníka – jednoduchý a rychlý nákup, pohodlný výběr zboží z domova, široký výběr zboží, zachování soukromí při nákupu Nevýhody – není vhodný pro produkty s nízkou cenou, vysoké náklady na realizaci zásilek, příjemce to může brát jako obtěžování, zahlcenost příjemce nabídkami Public Relations – komunikace firmy s veřejností s cílem ovlivnit jejich postojeosobní prodej – osobní forma komunikace, párová někdy i skupinová, zpětná vazba v podniku společného stavování a hotelnictví – recepční, číšník Obsah kupní smlouvy: kupující X prodávající prodávající se zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a převést na něj vlastnické právokupující se zavazuje zaplatit kupní cenumusí obsahovat: předmět, cenu, subjekty, způsob dodání, placení, podpis, datum Marketingový výzkum zkoumá se trh, chování zákazníka, produkt, cena a distribuce Typy: Kvantitativní – číselné údaje, statistické zpracování, rozsáhlý reprezentativní vzorekKvalitativní – malý náhodný vzorek, odhalení chování zákazníka, názory Metody: Pozorování – sledování jevu, osobní nebo technikouDotazování – kladení otázek a zachycování odpovědí, osobní rozhovor, telefonický, dotazníkExperiment – navození zkoumání situace, určení reakce Cena z pohledu marketingu 2. nástroj marketingového mixuzdroj příjmů, tvorba zisku, směnná hodnota produktu Faktory ovlivňující cenu: vnější faktory – poptávka, konkurence cenová i necenová, druh distribuce (přímá – cenu firma ovlivní, nepřímá – neovlivní cenu), sezónnost, zákony a předpisy (daňová zátěž, hygienické předpisy, úroková míra)vnitřní faktory – cenová politika (značkové – vyšší cena – vyšší kvalita), náklady (vstupy), marketingový mix (náklady na propagaci) Metody stanovení ceny Kalkulace nákladů – propočet nákladů + ziskOrientace na konkurenci – srovnání ceny s konkurencíOrientace na poptávku – sledujeme prodej, podle toho zvyšování nebo snižování cenyPodle vnímané hodnoty – průzkum zákazníků Cena v hotelu strategická cena – pozice na trhu, hodnota vnímaná zákazníkem, cena na delší dobu, v časovém období se neměnícena taktická – mění se každý den (Last minute), náklady se počítají na lůžkospeciální ceny – víkendová cena, půldenní cena (letiště), konferenční, rodinná Kapacita provozovny udává počet hostů, kteří mohou být v daném odbytovém středisku obslouženizávisí na velikosti podlahové plochy, ploše na jedno místo u stolu, obrátce na jednom místě (kolik lidí se vystřídá na jedné židli)nízké využití kapacity bývá způsobeno nízkou motivací a kvalifikací pracovníků,…Pro využití maximální kapacity je nutné stanovit cenu tak, aby s ohledem na náklady zajistila při dané úrovni poptávky maximální objem prodeje.restaurace, hotel (lůžko) Kapacitu ovlivňuje: Velikost podniku, počet míst ve středisku, plocha střediska, počet pracovníků, množství a úroveň technického zařízení. výpočet: počet míst * obrátka (jestli se mi to vyplatí) Vztah nabídky, poptávky a cen ve veřejném stravování Když je nízká poptávka, rostou ceny zboží a služebS rostoucí cenou klesá i poptávané množstvíS rostoucí cenou stoupá i nabízené množstvíStanovuje je trhcenu ovlivňuje konkurence, výrobní náklady, místo, kde je provozovna, jedinečnost produktu Daňová evidence a její charakteristika je upravena zákonem o dani z příjmů fyzických a právnických osobjedná se o evidenci příjmů a výdajů, na jejichž základě zjišťujeme daňový základvedou jí fyzické osoby, jejichž obrat nepřekročil za minulý rok 25 milionů korunVýdaje- zahrnované (nájem, energie, SZ a ZP, mzdy,…)Výdaje- nezahrnované (splácení úvěru, investice, leasing, osobní spotřeba,…)Příjem – nezahrnovaný (úvěr, leasing- moje, ale musíme je splácet)Příjem- zahrnovaný (prodané zboží, služby) Evidence tržeb a způsob manipulace s penězi ve veřejném stravování Výnosy mohou být provozní, finanční, mimořádnéTržby evidujeme v knize tržeb, záznamy zapisujeme každý den, za vyúčtování a inkaso zodpovídá účtující číšník, po ukončení provozu se spočítá tržba a číšník (pokladník) odevzdá částku registrovanou pokladnou. Číšník má za peníze hmotnou odpovědnost.Pokladní sleduje pokladní limit (max. přípustná částka, kter

Témata, do kterých materiál patří