Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6.Závěrečný účet územních samosprávných celků

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Závěrečný účet územních samosprávných celků Je upraven dle zákona 250/2000Sb. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu v plném členění, o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů, tak podrobně, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření ÚSC a DSO a jimi zřízených nebo řízených právnických osob. Součástí je vyúčtování finančních vztahů ke SR, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. ÚSC a DSO jsou povinny dát přezkoumat své hospodaření. Přezkoumání upravuje zvláštní předpis. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně předem nebo ústně na jednání zastupitelstva. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a/souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad b/souhlas s výhradami, na jejichž základě přijme ÚSC a DSO opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči zodpovědným osobám.

Témata, do kterých materiál patří