Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17.Zásobovací a odbytová činnost podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. Zásobovací a odbytová činnost podniku ZÁSOBOVACÍ: - zásobování musí zajistit plynulý provoz činnosti podniku (koloběh OM); logistika=proces řízení zásob Technologická zásoba=potřeba k technologickému postupu výroby daného produktu Pojistná zásoba=zabraňuje vzniku deficitu zásoby následkem náhodných výkyvů (př. opožděné dodávky) Příležitostná zásoba=využití výprodejů nebo množstevních slev Členění zásob z účetního hlediska: zásoby materiálu: základní, pomocný, provozovací látky, obaly, náhradní dílyzásoby vlastní výroby:polotovary,nedokončená výroba (nedá se skladovat ani prodávat),hotové výrobkyzásoby zboží Základní způsoby pořizování zásob nákupem- oceňujeme pořizovací cenou (materiál, zboží)vlastní výrobou- oceňujeme vlastními nákladydarováním, nalezením-reprodukční pořizovací cena Metody oceňování: 1.aritmetický průměr proměnlivá metoda-při každé dodávce se počítá nová cenaperiodická- přeceňuje se v pravidelných intervalech 2.metoda LIFO (last in first out) –zakázaná metoda; cena, za kterou se vydá ze skladu je stanovena podle poslední dodávky 3. metoda FIFO (first in first out) – cena, za kterou se vydá je stanovena podle první dodávky Metody řízení zásob: metoda ABC-A-nejdůležitější část zásoby, 60-80% z celkového objemu zásob, zajišťuje plynulý provo, př. speciální látka;B-méně používaná, 15-20%, její nedostatek neohrozí plynulý provoz, př. nitě;C-snadno získatelná, 5%, nevyplatí se ji skladovat, př. kancelářské potřebymetoda Just in time (právě včas)-neskladujeme; výhoda: nízké náklady, nevýhoda: možné narušení provozu Evidence zásob: -příjemka: přijímáme na sklad;výdejka: vydáváme ze skladu;skladovací karta: souhrnné Inko o příjemce a výdejce -přejímka=proces přejímání zboží -dokumenty k zásobám: objednávka-vystavuje odběratel->dodací list, FAP->příjemka->skladovací karta->výdejka->FAV ->popřípadě reklamační protokol Skladování zásob -musí být dodrženy určité podmínky -druhy skladů:kryté (potraviny, elektro, obuv->haly);polokryté (dřevo, písek->přístřešky);otevřené (štěrk..);specializované(chemikálie, zmražené potraviny…) ODBYTOVÁ: -úzce souvisí s marketingovou činností; zahrnuje tyto operativní činnosti: skladování výrobků či zboží-evidence (na příjemce, sklad.kartě a výdejce), kompletace, příprava k prodeji…plánování prodeje-vychází z mark.plánu; plán prodeje vyhodnocuje: a) potřeby –to, co si žádá trh b) zdroje-co vyrobíme nebo nakoupíme -potřeby jsou menší než zdroje-jsme schopni vyrobit více, než kolik jsme schopni prodat; řešení: pronájem strojů nebo změna výrobního sortimentu, prodej strojů… -potřeby jsou větší než zdroje-řešení: nákup strojů personální zajištění prodeje-vyškolený pracovník: -prodavač -obchodní cestující -obch. zástupce –jako jediný není zaměstnanec firmy -key account- má na starosti klíčové odběratele (přibližně 20 %) -merchandiser-zaměstnanec firmy, má na starosti maloobchody a velkoobchody v určité lokalitě, zajišťuje např. dobré vystavení zboží v obchodě, reklamní akce, propagaci… jednání s odběrateliindividuální jednáníveletrhy, výstavyburzy (Burza cenných papírů Praha)=je to specifická forma komunikace s odběrateli sloužící k uzavírání obchodů s určitými komoditamidražba=specifická forma komunikace, až v průběhu dražby se sjednává cena tzv. licitací –licitace může být vzestupná (americká) nebo sestupnáexpedice (=finální příprava a vydání hotového výrobku ze skladu odběrateli->dokumenty: dodací list; faktura; přepravní doklady pro celní odbavení, pojištění; výdejka, skladovací karta), fakturace, evidenceobchodně-technické služby-měly by sloužit k úspěšnému prodeji, ovlivňovat spokojenost zákazníka (poradenství, zaškolování, servis) -katalogy, reklamace

Témata, do kterých materiál patří