Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3.-Silniční-doprava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční doprava je uskutečňována silničními dopravními prostředky po pozemních komunikacíchVyužívá se k přepravě osob ale i nákladůJe nejprogresivněji se rozvíjející obor v mnoha ekonomicky rozvinutých i rozvíjejících se zemích Doprava Výhody Nevýhody Silniční RychlostSpolehlivostPřeprava z domu do domuRůznost vozového parkuVzájemná nezávislost jednotlivých přepravLepší ochrana zboží Rychle rostoucí náklady s přepravní vzdálenostíZnačná závislost na počasíDopravní kongesce (=zácpy)Problémy se současnou přepravou velkého množství zbožíNegativní vliv na životní prostředí (exhalace)Velká nehodovost Historie 1775– James Watt patent parního stroje → průmyslová revoluce 1815 –Josef Božek konstrukce parovozu (byl 2. v Evropě) 1893 – Rudolf Diesel patent vznětového spalovacího motoru 1902 – Henry Ford první osobní automobil VÝVOJ AUTOMOBILŮ v ČR 1898 –osobní automobil President 1901 –Laurin a Klement auto Voytureta, první auto, které mělo kapotu 1909 – firma Praga auto Picolo, nejrozšířenější vůz VÝROBA AUTOMOBILŮ V ČR Osobní automobily Škoda auto – Mladá BoleslavHyundai – NošoviceTPCA – Kolín Nákladní automobily Tatra – Kopřivnice Autobusy Iveco – Vysoké MýtoSOR – LibchavyKHMC Opava – Palhanec, Opava (montáž minibusů, nejčastěji Mercedes) Motocykly Jawa – Týnec nad Sázavou Traktory Zetor – Brno Předpisy platné pro silniční dopravu Zákon 111/1994 – Zákon o silniční dopravě Upravuje podmínky provozování silniční dopravy pro vlastní a cizí potřebu za účelem podnikání práva FO a PO a výkon státní správy (policie ČR, celní úřad a státní odborný dozor) Zákon 13/1997 – Zákon o pozemních komunikacích Rozděluje komunikace v několika kategoriích upravuje jejich stavbu, podmínky užívání vlastníky pozemní komunikacePráva a povinnosti uživatelů PK a výkon státní správy Zákon 56/2001 – Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, registrace vozidel, vyřazování vozidel, technické parametry vozidelPráva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí vozidla na trh a výkon státní správy Zákon 361/2000 – Zákon o provozu na pozemních komunikacích Upravuje práva a povinnosti účastníku provozu na PK, pravidla provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy a výkon státní správy Mezinárodní dohody a úmluvy Úmluva CMR – úmluva o jednotné mezinárodní smlouvě platná pro mezinárodní silniční přepravu Dohoda AETR – dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě i vnitrostátní SD, týká se práce řidičů v mezinárodní dopravě, povinnosti osádky (doba řízení, doba přestávky, doba odpočinku) Dohoda ATP – dohoda o mezinárodní přepravě snadno zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích, určeny pro tyto přepravy Dohoda ADR – evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (reakční látky, výbušniny, jedy) Dohoda AGR – evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (značení mezinárodních silnic) Úmluva TIR – celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě carnetu TIR Podnikání v silniční dopravě Podmínky podnikání:Osoba starší 18 letZpůsobilá k právním úkonům (svéprávná)Nesmí mít dluhy u finančního úřadu (daňové nedoplatky, chybějící zdravotní a soc. pojištění)Typy koncesí:Nákladní doprava provozována vozidly nebo jízdními soupravami s povolenou hmotností větší než 3,5 tunyNákladní doprava provozována vozidly nebo jízdními soupravami s povolenou hmotností menší než 3,5 tunyOsobní doprava provozována vozidly pro více než 9 osob vč. řidičeOsobní doprava provozována vozidly pro méně než 9 osob vč. řidiče Podmínky udělení koncese:Bezúhonnost a dobrá pověstProkazuje se každých 5 letBezúhonná je osoba, která podle živnostenského zákona má čistý trestní rejstřík (nesmí mít žádné prohřešky 5 let před podáním)Osoba, které živnostenský úřad nezrušil v průběhu starších 5 let živnostenské oprávnění Finanční způsobilostSchopnost dopravce, aby finančně zajistil zahájení a řádné provozování silniční dopravyProkazuje se každý rok do 31.7., lhůta se může prodloužit do 31.8.Dopravce musí dokázat, že každým rokem disponuje kapitálem ve výši:První nákladní automobil 9 000€Druhý nákladní automobil 5 000€Odborná způsobilostProkazuje se zvlášť pro nákladní dopravu a osobní dopravu zkouškou u dopravního úřaduZa vykonání zkoušky dostane osvědčeníOdborná způsobilost nelze nahradit odborným vzděláním nebo praxíZkouška obsahuje:občanské právoobchodní právosociální právodaňové právoobchodní a finanční zpráva podnikutechnické normy z hlediska provozu vozidlabezpečnost silničního provozu + případová studieUsazeníPO musí mít sídlo na území ČR, FO musí mít trvalý pobytPodnikání v silniční dopravě řeší Zákon 111/1994 Povinnosti podnikatele v silniční dopravě Podnikatel provozuje dopravu pro cizí potřebuOznačit vozidlo svým obchodním jménem; platí to pro: taxi službu, nákladní automobil s hmotností 3,5 tuny, autobusyV každém vozidle musí být doklad o oprávnění k podnikání (koncesní listina, licence, oprávnění k podnikání)Musí zajistit, aby práci řidiče v silniční dopravě pro přepravu osob vykonávala bezúhonná osobaProvádět opravy velkých vozidel na plochách k tomu určených a vést záznamy o provádění údržby po dobu min. 2 rokySdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými budu dopravu provozovat v případě změny nutno nahlásit do 30 dnůOdstavení a dlouhé stání vozidel musí být zajištěno mimo veřejně přístupné PK Povinnosti tuzemského dopravce Podnikatel provozuje dopravu pro cizí potřebuPoužívat k silniční dopravě vozidlo, které je evidované v ČR má státní značku ČR, má technickou kontrolu a emise platné podle zákonaVe vnitrostátní a mezinárodní dopravě zajistit, aby řidiči dodržovali dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinkuZajistit, aby řidiči byli pravidelně každý rok školeni a byli zdravotně způsobilíDopravce je povinen vést záznam o provozu vozidla a uchovávat jej po dobu 5 let po ukončení přepravy, pro vlastní potřebu toto neplatíDopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidl

Témata, do kterých materiál patří