Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15.Základní ekonomické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 15 A) Základní ekonomické pojmy Ekonomie = společenská věda, která se zabývá problémy hospodářského života Hojnost a chudobaPeníze a úrokZaměstnanost a nezaměstnanostKapitál a práceZisky a ztrátyInflaceDaněMěnové kurzy Ekonomická teorie =ekonomie Ekonomická praxe =ekonomika Ekonomika a ekonomie jsou spolu úzce spojeny s ostatními společenskými vědami, jako např. psychologie, sociologie, politika a právo, marketing, management… Makro a mikro ekonomie Z řeckých slov mikros a makros, která znamenají malá a velký Makro ekonomie Zabývá se národním hospodářstvím jako celkem = ekonomie státu Mikro ekonomie = ekonomie v malém Zabývá se chováním jednotlivých subjektů národního hospodářství, např. Chování firem, domácnosti, bank, vlády v rámci vlastní skupiny i chování s ostatními subjekty. Základní ekonomické pojmy Potřeby = vrozené nebo získané požadavky lidského organismu, které se snažíme uspokojit nebo je to pocit nedostatku, který se snažíme odstranit Druhy potřeb: hmotné a nehmotné(jídlo, pití, mobil, auto), (city, tanec, přátelství) = věcné a duševnízákladní a luxusní(voda, jídlo), (auto, mobil, bazén) = nezbytné a zbytnéindividuální a kolektivní(týkají se jednotlivých lidí), (týkají se skupiny lidí) Jednotlivci mají různé potřeby, velmi rozmanité a nekonečnéUspokojením jedné potřeby vznikají potřeby další Maslovova pyramida potřeb = teorie motivace = teorie v oblasti potřeb Potřeby seberealizace rozvoj talentu osobnosti Potřeby uznání pocit prospěšnosti, radost z práce Sociální potřeby přátelství, láska Potřeby bezpečí a jistoty bydlení, rodinné zázemí Fyziologické potřeby jídlo, spánek, oblečení Uspokojování potřeb Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb Statky = užitečné předměty nebo duchovní výtvory, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost) Rozdělení statků: Hmotné a nehmotné (mobil, auto, rohlík), (vlastnosti, dovednosti)Podle dostupnosti – volné a ekonomické(neomezeně k dispozici – voda, jídlo, vzduch), (vyžadují vynikající provoz a práci – mobil, těžba surovin, oblečení)Podle použití – spotřební a kapitálové(slouží k přímé spotřebě jednotlivce), (slouží k výrobě a přináší firmě kapitál – látka na ušití šatů) Služby = cílevědomá činnost jiných lidí, z níž máme nějaký užitek Výrobní (výroba tepla, elektřiny, čištění vody)Nevýrobní – věcné – zlepšují nebo obnovují statky (opravář praček, automobilů) - osobní – lékař, kadeřník, masér, kosmetička (působí přímo na člověka) Veřejné statky a služby– část statků a služeb, které jsou dostupné všem lidem, poskytuje je stát a peníze na její úhradu získává z daní (zdravotnictví, školství) Základní ekonomický problém 3 otázky CO A KOLIK VYRÁBĚTJAK VYRÁBĚT(jakou technologií, jaké výrobní faktory – práce, půda, kapitál)PRO KOHO VYRÁBĚT(jak se rozdělí to, co bylo vyrobeno) Ekonomické systémy Zvykový systém Historicky nejstarší Založeno na kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř této uzavřené skupiny Co a kolik vyrábět rozhodoval náčelník a rada starších na základě zkušeností Omezený počet pracujících a omezené přírodní zdroje Většinou produkovali tolik, aby přežili Členové kmene pracovali podle svých schopností Rozdělování určoval náčelník podle potřeb Dnes se můžeme s tímto setkat např. u primitivních kmenů v oblasti Afriky, Jižní Ameriky, Astrálii Příkazový systém Založený na moci úzké skupiny lidí ve společnosti, která subjektivně rozhoduje o tom, co se bude vyrábět, jak a jak se výsledný produkt rozdělí mezi členy společnosti Touto skupinou může být politická strana (např. Komunistického typu) nebo ozbrojená klika (např. fašistického typu) Tržní systém O základních otázkách rozhoduje trh a jeho zákony (mluvíme o tzv. Neviditelné ruce trhu) Výhodou je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí Nevýhodou – tímto způsobem se neřeší procesy přerozdělování (děti, důchodci) Příklad: Anglie 19. Století – živ se, jak umíš V praxi se kombinují příkazový a tržní systém. Výroba a výrobní faktory Etapy hospodářského procesu Výroba Rozdělování a přerozdělování Směna Spotřeba 1. Výroba= činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky Výrobní činitelé: Práce Práce = cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby Kvalifikovaná – lékař, psycholog Nekvalifikovaná – uklízečka, kopač kanálů Fyzická – sběrač Duševní – vynálezce, psycholog Produktivní – stolař, zámečník Neproduktivní – úřad Pracovní síla – souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci - nemá ji každý člověk a také ne každý člověk, který má prac. sílu skutečně pracuje... Cenou práce je mzda: Mzda nominální=mzda, kterou pracovník vydělal jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu, vyjádřená v penězích. Mzda reálná=vyjadřuje, co si za utržené peníze můžu koupit Přírodní zdroje Přírodní zdroje tvoří nerostné bohatství, půda, lesy, voda a vzduch Nejtypičtější je půda je jí cena se nazývá renta Absolutní renta –má každý pozemek a vyplývá z vlastnictví půdy Diferenční renta –u různých pozemků a vyplývá z rozdílné kvality půdy, její vhodnosti pro zemědělství, vybavenosti inženýrskými sítěmi, dostupnosti po silnici Kapitál Vše, co vkládáme do výroby, proto aby vznikly větší hodnoty Peníze, které přinášejí další peníze může být: Peněžní = finanční kapitál (peníze, cenné papíry) Fyzický = reálný kapitál (pozemky, stroje) cenou kapitálu je úrok a zisk Úrok = cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání Akumulace kapitálu = podnikatel vydělaná zisk nepotřebuje pro osobní spotřebu, ale ponechá ho firmě, aby rozšířil její zdroje a možnosti podnikání 2. Rozdělování a přerozdělování Rozdělování Zaměstnanci vynaloží svou pracovní sílu a mají nárok na mzdu Vlastníci přírodních zdrojů mají nárok na rentu Ti, kdo vkládali do výroby kapitál se hlásí o zisk či úrok Přerozdělování Ti kteří se výrobního procesu nemohli účastnit ( děti, důchodci, postižení) i oni mají své potřeby a zde nastupuje stát, který přerozdělí část peněz z procesu rozdělování (daně, sociální a zdravotní pojištění) 3. Směna = výměna, obchod, transakce Výrob

Témata, do kterých materiál patří