Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10.Dobrovolné svazky obcí a jejich finanční hospodaření

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Dobrovolné svazky obcí a jejich finanční hospodaření zákon 250/2000Sb., DSO hospodaří s majetkem, který se svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho členské obce podle stanov a s majetkem, který získal vlastní činností. Majetek vložený do DSO zůstává majetkem obce, orgány DSO s ním nakládají pouze v rozsahu dle stanov. Finanční hospodaření DSO Hospodaří podle svého rozpočtu Návrh rozpočtu se vhodným způsobem zveřejňuje v členských obcích, nejméně po dobu 15 dní. Občané uplatní připomínky písemně nebo na zasedání orgánu DSO. Kontrolu hospodaření provádí určený orgán dle stanov. Výsledky se předkládají zastupitelům členských obcí. Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dní ve všech členských obcích. Závěrečný účet se předkládá zastupitelstvům členských obcí.

Témata, do kterých materiál patří