Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5.-Daň-z-příjmu-FO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Daň z příjmu fyzických osob Příjmy ve zdaňovacím období (u nás je to převážně kalendářní rok – výdaje nutné na dosažení, zajištění a udržení)Základem daně je tedy rozdíl, o který příjmy převyšují výdajeTyto příjmy mohou mít i nepeněžní podobuZáklad daně se skládá z dalších dílčích základů a dílčí základ je v podstatě rozdíl mezi příjmy a výdaji, nutnými na dosažení, zajištění a udržená daňového příjmu Předmět dané z příjmu: Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitkůPod pojmem příjmy ze závislé činnosti se chápou: plnění v podobě příjmů ze současného nebo dřívějšího pracovně právního služebního neb o jiného obdobného poměru, kdy je zaměstnanec povinen dbát příkazu zaměstnavatele.Patří zde také příjmy za práci: členů družstva společníka s. r. o. komanditisty k. s. a dále pak odměny členů orgánu právnických osob likvidátora a funkční požitky Příjmy ze OSVČJsou to příjmy: z podnikání na základě živnostenského zákona z podnikání na základě jiného než živnostenského zákona příjmy z provozování zemědělské výroby lesního nebo vodního hospodářství podíly společníka VOS příjmy z výkonu nezávislého na povolání (sportovci, modelky…).Tyto příjmy se mohou snížit o výdaje nutné na jejich dosažení, zajištění a udržení. Příjmy z kapitálového majetkuTyto příjmy jsou u nás většinou zdaňovány zvláštní sazbou přímo u zdrojeAle patří zde příjmy z kapitálového majetku zahraničí a podobně (dividendy, úroky z vkladu…)Tyto příjmy nelze snížit o výdaje nutné na jejich dosažení, zajištění, udržení Příjmy z nájmůJsou to příjmy z nájmu movitých i nemovitých věcí Například: nájmy z bytů pronájmu pozemků.Tyto příjmy se snižují o výdaje nutné na jejich dosažení, zajištění a udržení Ostatní příjmyTo jsou veškeré, které nepatří do ani jedné z výše uvedených kategorií Například: příležitostné příjmy z prodeje zemědělských přebytků přispívatele do novin časopisů na internet případně další média nově zde patří i finanční dary apod. Paušální sazba: ZDP (zákon o dani z příjmu) momentálně umožňuje některým poplatníkům, kteří nevedou účetnictví, uplatňovat výdaje tzv. paušální, což jsou % z příjmuTito poplatníci musí vézt záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, a však nemusí vézt evidenci o skutečných výdajích Paušální sazby: Ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, řemeslné živnosti (tesař, holič (80%)Ostatní živnosti – volné, koncesované, vázané (60%)Jiné podnikání – lékař, advokát, auditor (40%) Poplatníci daně z příjmu Daňový rezidentOsoba, která má na území ČR bydliště, nebo která se zde obvykle zdržujeZa osobu, která se zde obvykle zdržuje, se považuje osoba, která se zdržuje na území ČR déle jak183 dníTito poplatníci jsou plátci daně z příjmu, plynoucí jim jak z tuzemska, tak ze zdrojů mimo ČR, mají tedy neomezenou daňovou povinnostDaňový nerezidentPoplatník, který není rezident a platí daň pouze z příjmů, plynoucích mu ze zdrojů na území ČR(jsou podepsány smlouvy, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění) Osvobození od daně z příjmu: Existuje řada příjmů, které jsouosvobozeny od daně z příjmůpatří zde např.příjmy z prodeje bytunebo domu s maximálně2 bytovými jednotkamivčetně přilehlých pozemkůpokud v nich majitel před prodejem prokazatelně2 roky bydlelPříjmy z prodeje domu včetně přilehlých pozemků, z více jak2 bytovými jednotkami, pokud v nich majitel před prodejem bydlel5 let, nebo jedná – li se o dědictví v přímé řáděPříjmy z prodeje movitých věcí, pokud doba mezi nabitím a prodejem nepřesáhla1 rok (nevztahuje se na lodě, auta a letadla)Přijatá náhrada majetkové, nebo nemajetkové ujmy, plynoucí z pojistného plněníPříjem v podobě ceny z veřejné případně reklamní soutěže, nepřevyšující10 000,-Příjmy z provozu malých vodních, větrných či ekologických elektráren do výkonu3MWAlimentypříjmy získané z nemocenského pojištění (nemocenská, mateřská)důchodpříspěvek poskytovaný FO podle zákona o stavebním spořeníosvobození bezúplatných příjmů (nabití dědictví, jedná – li se o dar z tuzemska)případně odměny vyplacené v souvislosti s darováním krve či jiného biologického materiálu (kostní dřeň, krevní destičky…) Slevy na dani Na poplatníka2070,- měsíčněNa poživatele ID1. a2.stupně210,-měsíčněNa poživatele ID3. stupně420,-měsíčněNa studenta, který má denní studium až do dovršení26 let,335,- měsíčněDaňové zvýhodnění bonus na dítě:1. Dítě1 117,-měsíčně2.Dítě1 617,- měsíčně3.Dítě a každé další2 070,- měsíčněSlevy za pořízení EET5 000,-Za umístění dítěte do předškolního zařízení až11 000,- Nezdanitelné části základu daně Tyto snižují základ daně.Pokud by součet těchto zdanitelných částek převýšil základ daně, lze odečíst pouze částku, která se rovná základu daněPatří zde:Bezúplatné plnění (dary)částka tohoto daru musí přesáhnout2% ze základu anebo, musí činit alespoň1 000 Kč,nesmí však být vyšší jak15% ZD.Do této položky se řadí také hodnota odběru krve částkou2 000Kč, anebo orgánu částkou20 000 KčÚroky zaplacené z úvěru stavebního spoření případně z hypotečního úvěru, které poplatník zaplatil ve zdaňovacím období, příslušná stavební spořitelna anebo banka zašle potvrzení.Tato částka nesmí za rok překročit300 000,-Úhrn příspěvků na penzijní pojištěníPlatby příspěvků na soukromé životní pojištění, max.12 000,-Příspěvky zaplacené odborové organizaci Daňové přiznání Osoby, jichž se týká daňová povinnost, jsou povinny podat nejpozději do konce měsíce března u příslušného správce daně, své řádné daňové přiznánípokud jim toto přiznání vyhotovuje daňový poradce, či jiná specializovaná instituce, mohou toto přiznání odevzdat do konce měsíce května (avšak do konce měsíce března toto musí oznámit FÚ) ke stejnému datu musí být také daň zaplacena

Témata, do kterých materiál patří