Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Propagace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Propagace Komunikace →neverbální– mimika, optika → verbální– ústní, písemná Forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, aby zákazník byl informován a přesvědčen k nákupu určitého zboží nebo služby Funkce:informační – informovat o výrobku nebo slevě přesvědčovací – snaha přimět ke koupi připomínající – připomíná výrobek Nástroje Reklama – placená, neosobní jednosměrná komunikace –cíl: ovlivnit chování spotřebitele ke koupi –formy – TV, rádio, internet, billboardy, letáky, noviny – slogan, výběr cílové skupiny – úspěšnost = ve správný čas, na správném místě + masovost, visibilita- vysoká cena, obtížná měřitelnost účinku Osobní prodej– přímá komunikace a vybudování vztahu se zákazníkem – možnost získání zpětné vazby –typické pro: kosmetiku, drogerii, elektro – nároky na vlastnosti prodejce (odborné znalosti, plné nasazení, improvizace) + efektivnější než ostatní nástroje- vysoké náklady, vazba zákazníka na prodejce Podpora prodeje – nepřímá komunikace zahrnující krátké podněty ke koupi – reklamní dárky, vzorky, ochutnávky, kupony, soutěže, slevy + okamžitý účinek- krátkodobé Public relations – bezplatné, zvyšuje pozitivní obraz o firmě před veřejností prostřednictvím médií –prostředky: a)press relation – tiskové konference, interview b)firemní akce – slavnostní večírek, rodinný den c)sponzoring – finanční podpora – sport, kultura, charity d)lobbing – zastupování zájmů firmy u veřejných činitelů ±nezávislé ovlivňování veřejného mínění Přímá marketing – komunikace firmy s konkrétním zákazníkem – přímé oslovení člověka, vyvolání přímé reakce –formy: pošta na přímého adresáta, telemarketing, TV shop, direkt mailing –podmínka: databáze stávajících i potencionálních zákazníků + přímé zacílení- zahlcenou přímým marketingem Propagace v CR Reklama – webovky, katalogy, inzeráty v tisku, plakáty, prospekty, stánky na letišti –webovky – vyhledávání podle kategorií, last a first minute nabídky, porovnání, recenze –katalog – lákavá obálka, foto, ceník, stručný popis, dobrá orientace v cenách, snadné hledání Podpora prodeje – soutěže, hry, dárkové poukazy, dětské slevy, výstavy, veletrhyPublic relations – prezentace produktů (studijní cesta pro novináře), sponzoring, charitaOsobní doporučení - nejúčinnější Sezónnost Sezóna = období roku, pravidelně se opakující, které je vhodné pro nějakou činnost nebo ve které dochází k nějakým dějům = vlastnost, která se vztahuje k pravidelnému opakování činnosti = sociálně - ekonomickým jev, který se pravidelně opakuje - návštěvnost, počty ubytovaných, zájezdů Výkyvy v průběhu dne, týdne, měsíce nejsou sezónnost Příčiny Přírodní činitelé - klimatické podmínky, délka dne, počet deštivých dnů, sníh - objektivní činitelé - nelze ovlivnit - nutno předpokládat 2)Sociální činitelé - zvyklost při čerpání dovolené - léto, prázdniny, Vánoce - subjektivní činitelé - lze je změnit, usměrňovat Vliv sezónnosti na CR V účasti na CR - projevuje se na domácím a zahraničním CR - největší podíl účasti v létě 2)V ekonomické stránce - nerovnoměrné využívání kapacit podniku CR a pracovní síly, negativní vliv na náklady, výnosy a výsledek hospodářství Tendence CR - zvyšuje se podíl účasti na CR v zimním období - rozdělení dovolené - menší výkyvy v sezónnosti v subtropických zemích Nástroje k řešení sezónnosti → nutno nástroje kombinovat ← Cena - nástroj pro prodloužení sezóny, slevy, snížené cenyNabídka služeb - pořádání příležitostných akcí - akce pro seniory, děti, módní přehlídky → organizování příležitostné nabídky - pronájem zařízení (školení, lyžařské kurzy, škola v přírodě,…)Regulace prázdnin a dovolených - časové odstupňování začátku a konce prázdnin, rovnoměrné využívání kapacity zařízení, zabezpečené účasti široké vrstvě obyvatelstvaPropagace - usměrňování poptávky do míst s volnou kapacitou, účelné využití volného času, vliv na chování a jednání lidí Měření sezónnosti Východiskem jsou údaje o sociálně-ekonomických jevech (nepravidelný vývoj v průběhu roku nebo více let) - údaje poskytují časové řadyČasová řada - uspořádání statistických informací o sledovaných jevech z časového hlediska - druhy: 1)úseková - dává informace za určité období - počet hostů za měsíc 2)okamžiková - informace k určitému dni - počet hostů k datu Absolutní hodnoty (Xi) - východiskem pro měření a ostatní ukazatele - vyjádřeny v penězích nebo kusech, atdRelativní hodnoty- poměrné ukazatele - přepočtená hodnota sledovaného jevu na % Relativní hodnota = Xi / k sumě Xiříká, jaké % zaujímá výskyt sledovaného jevu v určitém období ve vztahu k celku Sezónní index (Si) - indexní číslo nebo % Si = Xi / .../x - vyjadřují relativní výkyvy sledovaného jevu v časovém intervalu od průměrné Xi …/x = x1+ x2 + x3 + …. Bazické a řetězové indexy - bazický - určité období v roce si stanovíme jako základ a k tomu porovnáváme všechny ostatní údaje - řetězové - ukazují vývoj hodnot sledovaného jevu po 2 po sobě následujících obdobích

Témata, do kterých materiál patří