Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10 Bankovnictvi ČNB (1) (1)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Bankovnictví -bankovní soustava v ČR - ČNB – úkoly, nástroje - obchodní banky – charakteristika - pasivní bankovní operace - aktivní bankovní operace - bankovní služby - úrokování Bankovní soustava ČR V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém: centrální banka ČNB – státní instituce, nepodnikatelský subjekt obchodní banky – podnikatelské subjekty Centrální banka V ČR je toČeská národní banka, má sídlo v Praze. trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Má postavení veřejnoprávního subjektu. Má sedm regionálních poboček: v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě Základní úkoly centrální banky určuje vnitřní a vnější měnovou politiku udržuje stabilitu měny sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze a opotřebované nebo neplatné stahuje z oběhu dohlíží nad činností obchodních bank poskytuje bankám úvěry vede účty státního rozpočtu obchoduje s cennými papíry je vrcholnou institucí bankovního dozoru Řízení ČNB Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je sedmičlennábankovní rada. Jejími členy jsou: guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři a další 4 členové bankovní rady. Členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 let. Jménem České národní banky jedná navenek guvernér Jiří Rusnok. Guvernér také předkládá Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji. Nástroje centrální banky k udržení stabilní měny: diskontní sazba – nejnižší sazba 0,5%,základní úroková sazba, ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou sféru (zvýší-li se diskont, zdraží se úvěry – stahování peněz z oběhu) repo sazba – sazba 0,25%, úroková sazby pro operace s cennými papíry (vyšší než diskont) lombardní sazba – sazba 0,5% úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů povinné minimální rezervy – procento vkladů, které si musí obchodní banky uložit u ČNB, tyto peníze jsou dočasně staženy z oběhu a působí proti inflačně pravidla likvidity – ČNB určuje bankám strukturu aktiv a pasiv operace na volném trhu – centrální banka obchoduje se státními cennými papíry a tím zvyšuje nebo snižuje množství peněz v oběhu Evropská měnová unie má od května 1998 jednu společnou centrální banku ve Frankfurtu nad Mohanem Evropská centrální banka (ECB) společně s národními centrálními bankami tvoří Eurosystém – systém centrálních bank států eurozóny. Jeho prvořadým cílem je udržovat hodnotu eura a zajišťovat tak cenovou stabilitu. Obchodní banky -Jsou podnikatelské subjekty, jejich činnost je za účelem dosažení zisku. -Zisk banky je dán úrokovým rozpětím(úroky přijaté z úvěrů – úroky vydané z vkladů) -Dalším příjmem bank jsou poplatky za služby (za vedení účtu) Pasivní bankovní operace -Banka přijímá vklady, je v pozici dlužníka (závazek) -Vklady rozlišujeme. netermínované– klient může vklad kdykoliv vybrat, jsou úročeny nízkým procentem (např. běžný účet) Běžný účet je základním produktem každé banky. Jedná se o vkladový, netermínovaný účet, který slouží především jako nástroj k zajištění hotovostního a bezhotovostního platebního styku klienta. Na běžný účet rovněž navazuje celá řada ostatních bankovních produktů - platební karty, šeky nebo úvěry. Vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny. Nabídka běžných účtů je odlišná pro občany a firmy Používání běžného účtu platba přes internet výběr pěnež v hotovosti vklady a výběry v hotovosti (na přepážce nebo v bankomatu) u běžných účtů jsou především využívány platby kartami a zadávání příkazů k úhradě, inkasu v rámci bezhotovostního platebního styku termínované - na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou, jsou úročeny vyšším procentem Termínovaný vklad patří mezi klasický způsob zhodnocování peněz. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou a předem stanovenou úrokovou sazbou a má fixně stanovenou částku po celou dobu jeho trvání. Termínovaný vklad je možné předčasně vypovědět. Musí se ale bance uhradit sankční poplatek, který se zpravidla určuje procentem z vypovězené částky. Vklady na termínovaných účtech jsou ze zákona pojištěny. Aktivní bankovní operace (spořící účty) Banka poskytuje úvěry, je v pozici věřitele. Musí sledovat dva cíle: výnosnost úvěru – stanovení správné výše úroků návratnost úvěru – musí se zajistit proti případnému nesplacení závazku dlužníka Druhy úvěrů: krátkodobé– splatnost do 1 roku kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s krátkodobým úvěrem, může se čerpat do mínusu, mívají vysoké úroky eskontní úvěr – souvisí s odkoupením (eskontem) směnky klienta před splatností akceptační úvěr -banka akceptuje cizí směnku vystavenou klientem, bankovní akcept revolvingový úvěr – opakované čerpání úvěru lombardní úvěr – jištěný zástavou movité věci střednědobé a dlouhodobé úvěry hypoteční úvěr – jištěný zástavou nemovitosti emisní úvěr – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů (RPSN – roční procentní sazba nákladů) spotřební půjčky občanům Zajištění návratnosti úvěru: a) než poskytne banka úvěr, prověřuje si: bonitu klienta – schopnost a ochota dostát svým závazkům (majetkové poměry žadatele) podnikatelský záměr – na co si podnikatel bere úvěr likviditu – schopnost přeměny majetku na peníze b) většinou chce banka ještě zajištění úvěru: zástava nemovitosti (hypoteční úvěr), byt, dům zástava movitosti (lombardní úvěr), cenné papíry, stroje zásoby ručitele (u půjček občanům), osoba, podnikatelský subjekt za podnikatelské úvěry vinkulace vkladu – za blokování vkladu dlužníka na účtu nebo na knížce ve prospěch věřitele pro případ nesplacení úvěru Další služby bank: zakládání a vedení účtů bezhotovostní platební styk příkaz k úhradě – vystavuje dlužník a přikazuje bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele trvalý příkaz k úhradě – dlouhodobý příkaz příkaz k inkasu – vystavuje věřitel, který má povolení dlužníka, že si smí z jeho účtu sám převést dlužnou částku trvalý příkaz k inkasu – dlouhodobý příkaz platební karty – kreditní = úvěrová karta debetní = slouží k výběrům a pl

Témata, do kterých materiál patří