Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Danova soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. DAŇOVÁ SOUSTAVA

Charakteristika a funkce daní, vztah daní a státního rozpočtu

Struktura daní a jejich charakteristika (přímé, nepřímé)

Důchodové daně PO i FO, majetkové daně

DPH, spotřební daň

Ekologické daně

CHARAKTERISTIKA A FUNKCE DANÍ, VZTAH DANÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU

daň

= povinná platba neekvivalentního charakteru do veřejných rozpočtů (do státního rozpočtu)

(neekvivalentní = neočekáváme návrat peněz)

-> snahou státu je vybrat co nejvíce, snahou lidí je zaplatit co nejméně

daňová soustava

= souhrn všech daní vybíraných na území daného státu

funkce daňové soustavy

 • fiskální

 • podstatná část příjmu státního rozpočtu (= pokrývá celostátní společenské potřeby), na výdaje jako jsou např. bezpečnost, ochrana, důchody/na úrovni krajů pak daně pokrývají výdaje na školství, správu a údržbu dopravních cest

 • regulační

 • prostřednictvím spotřební daně lze regulovat spotřebu zdraví škodlivých věcí (benzín, alkohol, cigarety)

 • sociální

 • stát se snaží formou úlev na daních zabezpečit sociální potřeby (např. sleva na dani podnikatelům při zaměstnání tělesně postižených občanů)

 • kriteriální

 • města / obce si sazbu za 1m2 určují sami a mohou tedy regulovat, jestli se v dané oblasti bude stavět více nebo méně (snížením či zvýšením sazby, která se platí)

 • představuje finanční přínos pro obce

poplatník daně – FO nebo PO, z jejíž peněž je daň placena

plátce daně – FO / PO, která má ze zákona povinnost odvádět daně státu – přes finanční úřad

STRUKTURA DANÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA (PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ)

PŘÍMÉ

- plátce odvádí přímo do státního rozpočtu bez zprostředkovatele → plátce a poplatník je jedna osoba

 • důchodové daně (daň z příjmu FO a PO) – poplatníci je platí v závislosti na výši svých

příjmů

 • majetkové daně

NEPŘÍMÉ - plátce a poplatník není stejná osoba

PŘÍMÉ DANĚ

A. DŮCHODOVÉ DANĚ (Z PŘÍJMU FO I PO) - platí se dle výše příjmu

1.) DAŇ Z PŘÍJMU FO (Důchodová daň FO)

Předmět daně

 • příjmy ze závislé činnosti (mzdy) a funkčních požitků (příplatky za vedení)

 • příjmy z podnikání FO (živnostníků a dalších činností individuálního podnikání – podnikání lékařů, advokátů atd.)

 • příjem z pronájmu

 • příjmy z finančního kapitálu (z úroků, z dividend)

 • ostatní příjmy (výhry a honoráře)

Základ daně – u příjmů ze závislé činnosti – superhrubá mzda

- u příjmů z podnikání – hrubý zisk

Sazba – procentuální -> 15% ze základu daně

Zdaňovací období – kalendářní rok, po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat

daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit

Osvobození od daně:

 • příjmy z prodeje bytu (pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky)

 • příjmy z prodeje nemovitosti a movitých věcí

 • ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže a ze sportovní soutěže

 • příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodové pojištění, …

Témata, do kterých materiál patří