Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podstata podniku, podnikání, podnikatelský záměr

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PODSTATA PODNIKU, PODNIKÁNÍ, PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Podnikem rozumíme právní celek vytvořený předepsaným způsobem z lidí, hmotného, nehmotného a finančního majetku proto, aby produkoval a prodával statky a služby a svým vlastníkům zhodnocoval kapitál dosahováním zisku.

S podnikem je spojeno podnikání. Rozumí se jím soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatelem může být jednotlivý člověk, který založí a provozuje svůj vlastní podnik, který má povahu živnosti, upravenou živnostenským zákonem. Mohou to být i další fyzické osoby, např. lékárníci, advokáti, tlumočníci, samostatně hospodařící zemědělci, jejichž činnost je upravena samostatnými zákony. K podnikání se může sdružovat skupina lidí, kteří založí a provozují podnik v podobě obchodní společnosti nebo družstva podle obchodního zákoníku. Podnikatelem může být i stát, který zakládá státní podnik podle zákona o státním podniku.

Člověk, který sám vlastní podnik, zpravidla podniká pod obchodním jménem, které tvoří jeho jméno a příjmení, případně dodatek. Říkáme, že je to podnik jednotlivce, který podniká jako fyzická osoba. Zákon připouští, aby podnikal i jako právnická osoba. V tomto případě má jeho podnik právní formu obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným) označené obchodní firmou.

Podnikatelský záměr obsahuje:

  • podrobnou analýzu oboru, ve kterém chci podnikat

  • analýzu odbytového zajištění, výrobků nebo služeb

  • analýzu konkurenčního prostředí

  • analýzu výrobních faktorů (pracovní síla, technické vybavení, materiál)

  • rozbor dodavatelského zajištění

  • analýza cen, vstupů a prodejních cen

  • analýza dalších okolností, které mohou mít vliv na prosperitu podnikání

  • očekávaný objem prodeje a kalkulace nákladů

  • rizika dané podnikatelské činnosti

Témata, do kterých materiál patří