Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PENÍZE A PLATEBNÍ STYK 1. Pojem peníze, vznik a vývoj peněz, formy peněz Peníze = zboží, které je možné vyměnit za všechny ostatní druhy zboží - papírové peníze vyrábí státní tiskárna v Praze - mince vyrábí Česká mincovna v Jablonci Vznik a vývoj peněz Jednalo se o prostou výměnu zboží za zboží (barter)Komoditní peníze – náhradou peněz byla určitá komodita, která byla přijatelná pro danou skupinu obyvatelstva – peříčka, mušle, plátnoDrahé kovy – zlato, stříbro – ze začátku byly papírové peníze podloženy zlatem => mohli jsme je vyměnit za zlato – později bez zlatého krytíPapírové peníze Formy peněz - Mince – kovové, hlavní důvod byly automaty, trvanlivost - Bankovky – papírové peníze tvoří tzv. oběživo (hotovostní peníze) - Depozita – peníze na vkladech a účtech - Cenné papíry – jsou považovány za peníze, protože je lze relativně snadno za peníze směnit - Valuty – bankovky a mince cizího státu - Devize – cizí měna na účtu 2. Způsoby placení hotovostní (mince, bankovky)bezhotovostní (depozita, cenné papíry, kreditní karty) 3. Formy hotovostního placení a doklady v hotovostním platebním styku Hotovostní platební styk = uskutečňuje se hotovými penězi, bankovkami a mincemi, převážná část probíhá mezi jednotlivými osobami, zprostředkovávají ho i banky, např. Přijímání vkladů, výplaty v hotovosti z účtu klienta - uplatňuje se zejména mezi občany, menšími firmami a v obchodech - hlavní příčinou obliby je obava platební neschopnosti obchodního partnera a snaha dostat peníze na ruku proti dodání zboží za služby - k jednotlivým operacím používá tyto doklady: a) pokladní složenky – skládání hotovosti určené k připsání na účet b) pokladní výdejka, šek, výběrový lístek – odepsání částky z účtu – výplata v hotovosti Kontrola při výběru hotovosti - totožnost klienta - dostatek peněžních prostředků - podpisový vzor Pracovník banky ověřuje totožnost klienta a klient potvrzuje převzetí hotovosti svým podpisem na pokladním dokladu. U hotovosti nad 1000 € je banka povinna požadovat prokázání totožnosti podle Zákona o bankách. 4. Bezhotovostní placení a doklady v bezhotovostním platebním styku Bezhotovostní platební styk -uskutečňuje se výhradně bankovním převodem z BÚ plátce na BÚ příjemce platby - tato forma je ve srovnání s hotovostním placením levnější, pružnější a bezpečnější - banka odepisuje peněžní prostředky na základě příkazu oprávněných osob z BÚ - bez souhlasu majitele účtu může banka provést úhradu jen na základě příkazu od soudu nebo jiného správního orgánu - platby v hodnotě nad 15 000 € převádět bezhotovostně - platby z účtu – na účtu musí být peníze, ten kdo zadává příkaz, musí mít k tomu oprávnění Doklad Výpis z účtu - v písemné nebo elektronické podobě - ze zákona je povinnost, že min. 1X ročně musíme mít výpis v písemné podobě - údaje – identifikace klienta, číslo účtu, PS a KS, veškeré operace Formy placení Úhradová forma - plátce zadá příkaz k úhradě - jeho banka odepíše peníze z jeho účtu – odešle je na cizí účet – banka cizího účtu je připíše příjemci platby - obě strany jsou informovány výpisem z účtu - používá se např. u plateb za zboží, clo, daně, služby… Typy příkazů k úhradě jednotlivý (jedna platba)hromadný (pro více plateb, může být různým příjemcům)trvalý – pro pravidelně se opakující platbydo zahraničí – adresy bank, měna, IBAN, SHY – kdo ponese poplatky za platbu Náležitosti příkazu k úhradě důležité: - číslo účtu plátce (na vrub) - číslo účtu příjemce (ve prospěch) - součástí čísla účtu je kód banky (IBAN – číslo účtu v mezinárodní podobě) - částka - den splatnosti (datum, ke kterému mají být peníze převedeny) - autorizace (podpisový vzor nebo přístupové kódy v případě internetového bankovnictví další náležitosti - variabilní symbol (slouží k identifikaci platby – číslo faktury, rodné číslo) - konstantní symbol (určuje druh platby) - specifický symbol (většinou se nevyplňuje, používá se v případě potřeby blíže určit nebo specifikovat platbu) - zpráva pro příjemce (text) Inkasní forma - příjemce peněz zadává příkaz k inkasu - majitel účtu, ze kterého jsou peníze strhávány musí s inkasem souhlasit a zároveň by měl nastavit výši inkasa - používá se např. u plateb za telefon, nájem, energie, televizi, rozhlas, SIPO (=sdružené inkaso plateb obyvatelstva) 5. Přímé bankovnictví = styky s bankou bez osobního kontaktu s personálem Formy přímého bankovnictví Samoobslužné zóny - prostory banky nepřetržitě přístupně – vstup přes platební kartu - obsahuje bankomaty, noční trezor, boxy na příkazy k úhradě - začínají se běžně rozšiřovat vkladové bankomaty Ovládání bankovního účtu na dálkuinternetbanking – ovládání účtu přes internetbankinghomebanking – dálkové propojení s bankou pomocí speciálního softwaru – často bývá součástí účetních programůphonebanking – ovládání přes telefon – GMS banking – speciální SIM karta – komunikace s telefonním bankéřem nebo telefonním automatem Platební karty Rozdělení: Podle funkce a) embosované– vybavené reliéfním (vystouplým) písmem, kartu lze použít i v provozovnách bez elektronické čtečky karet, karta projde tzv. imprinterem – vystouplé písmo se otiskne na papír a majitel karty potvrdí podpisem b) elektronické– jsou vybaveny magnetickým páskem podle použití a) debetní běžná platební karta- je součástí běžného účtu, slouží k vybírání peněz a platbám, nemůžeme jít do mínusu, pokud nemáme na běžném úču tzv. kontokorent b) kreditní – také s ní můžeme platit a vybírat peníze, ale navíc osahuje tzv. úvěrový rámec (můžeme si půjčit peníze, výše úvěrového rámce závisí na bonitě klienta, výše úvěrového rámce v řadě desítek tisíc Kč), pokud si peníze na úvěrovou kartu půjčíme do určitého data je vrátíme, tak za tyto peníze nic neplatíme, pokud ale peníze do stanoveného termínu nevrátíme, přichází sankční úroky c) bezkontaktní platby– v poslední době populární, možnost platby bez zadání ověřovacího kódu do 500 Kč Placení platební kartou po internetu - k provedení platby stačí pouze zadat základní údaje o kartě (číslo karty, splatnost karty) a obchodník si prostře

Témata, do kterých materiál patří