Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. PENÍZE A PLATEBNÍ STYK

1. Pojem peníze, vznik a vývoj peněz, formy peněz

Peníze = zboží, které je možné vyměnit za všechny ostatní druhy zboží

- vydává je do oběhu ČNB
- papírové peníze vyrábí státní tiskárna v Praze

- mince vyrábí Česká mincovna v Jablonci

Vznik a vývoj peněz

  1. Jednalo se o prostou výměnu zboží za zboží (barter)

  2. Komoditní peníze – náhradou peněz byla určitá komodita, která byla přijatelná pro danou skupinu obyvatelstva – peříčka, mušle, plátno

  3. Drahé kovy – zlato, stříbro – ze začátku byly papírové peníze podloženy zlatem => mohli jsme je vyměnit za zlato – později bez zlatého krytí

  4. Papírové peníze

Formy peněz

- Mince – kovové, hlavní důvod byly automaty, trvanlivost

- Bankovky – papírové peníze tvoří tzv. oběživo (hotovostní peníze)

- Depozita – peníze na vkladech a účtech

- Cenné papíry – jsou považovány za peníze, protože je lze relativně snadno za peníze směnit

- Valuty – bankovky a mince cizího státu

- Devize – cizí měna na účtu

2. Způsoby placení

  1. hotovostní (mince, bankovky)

  2. bezhotovostní (depozita, cenné papíry, kreditní karty)

3. Formy hotovostního placení a doklady v hotovostním platebním styku

Hotovostní platební styk

= uskutečňuje se hotovými penězi, bankovkami a mincemi, převážná část probíhá mezi jednotlivými osobami, zprostředkovávají ho i banky, např. Přijímání vkladů, výplaty v hotovosti z účtu klienta

- uplatňuje se zejména mezi občany, menšími firmami a v obchodech

- hlavní příčinou obliby je obava platební neschopnosti obchodního partnera a snaha dostat peníze na ruku proti dodání zboží za služby

- k jednotlivým operacím používá tyto doklady:

a) pokladní složenky – skládání hotovosti určené k připsání na účet

b) pokladní výdejka, šek, výběrový lístek – odepsání částky z účtu – výplata v hotovosti

Kontrola při výběru hotovosti

- totožnost klienta

- dostatek peněžních prostředků

- podpisový vzor

Pracovník banky ověřuje totožnost klienta a klient potvrzuje převzetí hotovosti svým podpisem na pokladním dokladu. U hotovosti nad 1000 € je banka povinna požadovat prokázání totožnosti podle Zákona o bankách.

4. Bezhotovostní placení a doklady v bezhotovostním platebním styku

Bezhotovostní platební styk

-uskutečňuje se výhradně bankovním převodem z BÚ plátce na BÚ příjemce platby

- tato forma je ve srovnání s hotovostním placením levnější, pružnější a bezpečnější

- banka odepisuje peněžní prostředky na základě příkazu oprávněných osob z BÚ

- bez souhlasu majitele účtu může banka provést úhradu jen na základě příkazu od soudu nebo jiného správního orgánu

- platby v hodnotě nad 15 000 € převádět bezhotovostně

- platby z účtu – na účtu musí být peníze, ten kdo zadává příkaz, musí mít k tomu oprávnění

Témata, do kterých materiál patří