Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17.Investiční fond PO ÚSC

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Investiční fond příspěvkových organizací územních samosprávných celků PO tvoří 4 fondy:rezervní fond Investiční fond Fond odměn FKSP IF vytváří PO k financování svých investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou: odpisy DM dle schváleného odpisového plánu investiční dotace od zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů výnosy z prodeje DM, se souhlasem zřizovatele dary a příspěvky od jiných subjektů, pokud slouží investičním účelům převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem IF PO se používá: financování investičních výdajů nebo příspěvků k úhradě investičních úvěrů nebo půjček k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud odvod uloží k posílení zdrojů určených na financování údržby a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který PO používá pro svou činnost. Takto použité prostředky se převádí do výnosů PO. Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít investičních úvěrů nebo půjček.

Témata, do kterých materiál patří