Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Produkt

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO7 7. PRODUKT Dělíme na: domácnosti nakupují od firem na trzích finální produkce výrobky a službyprodávají na trzích výrobních faktorů svou pracovní sílu firmynakupují na trzích výrobních faktorů pracovní síluprodávají na trzích produkce výrobky a služby Lze měřit dvě veličiny tok výrobků a služeb – jde o ukazatel nazvanýnárodní produkt (NP)všechny příjmy domácností – pak se jedná o ukazatel zvanýnárodní důchod (ND). Všechny druhy příjmů = důchod Platí základní rovnice: Národní produkt (NP ) = národní důchod (ND) PRODUKT: Je to souhrn všech vytvořených statků za rok. Vyjadřuje schopnost dané země vytvářet pro své obyvatelstvo statky nebo služby Je základním měřítkem hospodářské úspěšnosti země. Nejdůležitější jsou ukazatelé: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) - zahrnujefinální produkci všech statků a služeb na území ČR 2. Hrubý národní produkt (HNP) - zahrnujefinální produkci všech statků a služeb vytvořených občany ČR nezávisle na tom kde probíhala výroba HNP (HDP) může být měřen za použití výdajové nebo příjmové metody: PŘÍJMOVÁ METODA - měří se důchody HNP(HDP) = národní důchod + opotřebení investic + nepřímé daně VÝDAJOVÁ METODA (zbožová) - Součet veškerých výdajů vynaložených na finální produkci HNP(HDP) = spotřeba domácností + investice soukromých firem + vládní nákupy + čistý vývoz Růst a pokles úrovně NH se hodnotí podle vývoje: Reálného hrubého domácího (nárt.) produktu = hrubý domácí (nárt.) produkt vyjádřenýve stálých cenách.Mimo inflace Nominálního hrubého domácího (nárt.) produktu = hrubý domácí (nárt.) produkt vyjádřenýv běžných cenách každého roku,vč. Inflace Potencionální HDP – HDP, = kterého by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojů Možnosti růstu HDP: zvýšení zaměstnanosti(neexistuje 100 % zaměstnanost)zvýšení produktivity práce(vyrábět kvalitně a levně)úspory obyvatelstva,které umožňují vyšší investice do nových technologií HDP = C + I + G + NX C = spotřeba I = investiční výdaje G = vládní nákupy NX = čistý vývoz Další národohospodářské ukazatele: HDP (HNP) na obyvatele Mimoekonomické faktory Šedá ekonomika – ekonomické vztahy, porušující etické a morální normy (podplácení) Černá ekonomika – ekonomické vztahy porušující zákony dané země

Témata, do kterých materiál patří