Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Podnikání rodiny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Podnikatelské cíle Vyrábět kvalitní výrobky / poskytovat kvalitní služby Spokojenost s prací Nemít nadřízeného Finanční nezávislost Kontakty s lidmi Vybudovat rodinný podnik Vysoký příjem Atraktivní životní styl Moc a vliv Vytváření dobrých pracovních podmínek Udržení pracovních míst Zlepšení životní úrovně zaměstnanců Vytváření nových pracovních míst *Podle aktuálních průzkumů se rodinné společnosti podílejí 70% – 90% na tvorbě světového HDP Definice rodinného podniku * Účast rodiny * Snaha o předání podniku do další generace * Překrývání rodiny, vlastnictví a managementu * Unikátní zdroj konkurenční výhody vyplývající z interakce rodiny, vlastnictví a managementu NOZ – rodinný závod Kruhový model rodinného podniku Rodinné podniky hrají pro ekonomiku významnou roli: vytváří významnou část (v průměru 40% – 50% všech pracovních míst) evropské zaměstnanosti v soukromém sektoru reinvestují zisky odpovědně, preferují vlastní jmění namísto dluhového financování působí jako zodpovědní vlastníci díky své dlouhodobé strategii ve vztahu k zájmům stakeholderů, včetně zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, místních komunit jsou nástrojem předávání rodinných hodnot s vysokým smyslem pro společenskou odpovědnost mají zvláštní zájem o místní a regionální rozvoj jsou přirozenými inkubátory podnikatelské kultury, rozvíjí novou generaci evropských podnikatelů předávají sociální a ekonomický kapitál z jedné generace na generaci Základní pravidla řízení rodinných podniků Vize rodinného podniku Zásady vedení rodinného podniku (rozhodování, způsoby řízení, zaměstnanecká politika, etický kodex, sankce) Odpovědnosti jednotlivých členů rodiny Postavení a úkoly jednotlivých členů rodiny v rámci podniku Dozorčí orgány, jejich složení, odměňování a určení odpovědnosti jejich členů Vedení podniku, jeho složení, odměňování a určení odpovědnosti jeho členů Metoda stanovení zisku a způsob jeho rozdělení Možnosti převodu vlastnických podílů a způsobu vystoupení z vlastnické struktury Metoda oceňování vlastnických podílů při jejich převodech Jednomyslné písemné schválení základních pravidel pro řízení rodinného podniku Následnictví v rodinných podnicích Trénujte své následovníky Nechte své mladé následovníky neuspět Až odejdete z firmy, opravdu odejděte Nemějte nerealistická očekávání - nenastavuje svým následovníkům nesplnitelné cíle Řízení a plánování procesu nástupnictví Nepředpokládejte, že se děti chtějí stát nástupci. Konkurence ke kariéře následníka je silná, existuje spousta často atraktivních příležitostí Plány nástupnictví závisí na společenském kontextu, např. na kulturních normách nebo bohatství země Rodiny by měly brát v úvahu genderovou problematiku. Existují nějaké společenské nebo rodinné vlivy, které brání tomu, aby se nástupcem stala dcera? Je třeba brát v úvahu počet dětí v rodině a pořadí jejich narození. Existuje ochotný a schopný nástupce, jehož nástupnictví je ztěžováno strukturou rodiny, speciálně pořadím narození?

Témata, do kterých materiál patří